เนื้อเพลง Bad Boy คำอ่านไทย Cascada

Remember the feelings, remember the day
(ริเมมเบอะ เดอะ ฟีลอิง , ริเมมเบอะ เดอะ เด)
My stone heart was breaking
(มาย ซโทน ฮาท วอส บเรคคิง)
My love ran away
(มาย ลัฝ แร็น อะเว)
This moments I knew I would be someone else
(ดีซ โมเม็นท ซาย นยู ไอ วูด บี ซัมวัน เอ็ลซ)
My love turned around and I fell
(มาย ลัฝ เทิน อะเรานด แอ็นด ดาย เฟ็ล)
Be my bad boy, be my man
(บี มาย แบ็ด บอย , บี มาย แม็น)
Be my week-end lover
(บี มาย วีค เอ็นด ลัฝเออะ)
But don’t be my friend
(บัท ด้อนท์ บี มาย ฟเร็นด)
You can be my bad boy
(ยู แค็น บี มาย แบ็ด บอย)
But understand
(บัท อันเดิซแทนด)
That I don’t need you in my life again
(แดท ไอ ด้อนท์ นีด ยู อิน มาย ไลฟ อะเกน)
Won’t you be my bad boy, be my man
(ว็อนท ยู บี มาย แบ็ด บอย , บี มาย แม็น)
Be my week-end lover
(บี มาย วีค เอ็นด ลัฝเออะ)
But don’t be my friend
(บัท ด้อนท์ บี มาย ฟเร็นด)
You can be my bad boy
(ยู แค็น บี มาย แบ็ด บอย)
But understand
(บัท อันเดิซแทนด)
That I don’t need you again
(แดท ไอ ด้อนท์ นีด ยู อะเกน)
No I don’t need you again
(โน ไอ ด้อนท์ นีด ยู อะเกน)

You once made this promise
(ยู วันซ เมด ดีซ พรอมอิซ)
To stay by my side
(ทู ซเท ไบ มาย ไซด)
But after some time you just pushed me aside
(บัท อาฟเทอะ ซัม ไทม ยู จัซท พุฌ มี อะไซด)
You never thought that a girl could be strong
(ยู เนฝเออะ ธอท แดท ดา เกิล คูด บี ซทร็อง)
Now I’ll show you how to go on
(เนา อิล โฌ ยู เฮา ทู โก ออน)

Be my bad boy, be my man
(บี มาย แบ็ด บอย , บี มาย แม็น)
Be my week-end lover
(บี มาย วีค เอ็นด ลัฝเออะ)
But don’t be my friend
(บัท ด้อนท์ บี มาย ฟเร็นด)
You can be my bad boy
(ยู แค็น บี มาย แบ็ด บอย)
But understand
(บัท อันเดิซแทนด)
That I don’t need you in my life again
(แดท ไอ ด้อนท์ นีด ยู อิน มาย ไลฟ อะเกน)

Won’t you be my bad boy, be my man
(ว็อนท ยู บี มาย แบ็ด บอย , บี มาย แม็น)
Be my week-end lover
(บี มาย วีค เอ็นด ลัฝเออะ)
But don’t be my friend
(บัท ด้อนท์ บี มาย ฟเร็นด)
You can be my bad boy
(ยู แค็น บี มาย แบ็ด บอย)
But understand
(บัท อันเดิซแทนด)
That I don’t need you again
(แดท ไอ ด้อนท์ นีด ยู อะเกน)
No I don’t need you again
(โน ไอ ด้อนท์ นีด ยู อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bad Boy คำอ่านไทย Cascada

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น