เนื้อเพลง Ignorance คำอ่านไทย Paramore

If I’m a bad person, you don’t like me
(อิฟ แอม มา แบ็ด เพ๊อร์ซั่น , ยู ด้อนท์ ไลค มี)
Well, I guess I’ll make my own way
(เว็ล , ไอ เก็ซ อิล เมค มาย โอน เว)
It’s a circle, a mean cycle
(อิทซ ซา เซ๊อร์เคิ้ล , อะ มีน ไซ๊เคิ้ล)
I can’t excite you anymore
(ไอ แค็นท เอ็คไซท ยู แอนนี่มอ)

Where’s your gavel? Your jury?
(ฮแว ยุร แกฝเอ็ล ยุร จูริ)
What’s my offense this time?
(ฮว็อท มาย อ็อฟเฟนซ ดีซ ไทม)
You’re not a judge but if you’re gonna judge me
(ยัวร์ น็อท ดา จัจ บัท อิฟ ยัวร์ กอนนะ จัจ มี)
Well, sentence me to another life
(เว็ล , เซนเท็นซ มี ทู แอะนัธเออะ ไลฟ)

Don’t wanna hear your sad songs
(ด้อนท์ วอนนา เฮีย ยุร แซ็ด ซ็อง)
I don’t wanna feel your pain
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ฟีล ยุร เพน)
When you swear it’s all my fault
(ฮเว็น ยู ซแว อิทซ ซอร์ มาย ฟอลท)
‘Cause you know we’re not the same
(คอส ยู โน เวีย น็อท เดอะ เซม)
No, we’re not the same, oh, we’re not the same
(โน , เวีย น็อท เดอะ เซม , โอ , เวีย น็อท เดอะ เซม)

Yeah, The friends who stuck together
(เย่ , เดอะ ฟเร็นด ฮู ซทัค ทุเกฑเออะ)
We wrote our names in blood
(วี โรท เอ๊า เนม ซิน บลัด)
But I guess you can’t accept that that the change is good
(บัท ไอ เก็ซ ยู แค็นท แอ็คเซพท แดท แด๊ท เดอะ เชนจ อีส กุด)
It’s good, it’s good
(อิทซ กุด , อิทซ กุด)

Well, you treat me just like another stranger
(เว็ล , ยู ทรีท มี จัซท ไลค แอะนัธเออะ ซทเรนเจอะ)
It’s nice to meet you, sir
(อิทซ ไน๊ซ์ ทู มีท ยู , เซอ)
I guess I’ll go, I best be on my way out
(ไอ เก็ซ อิล โก , ไอ เบ็ซท บี ออน มาย เว เอาท)

You treat me just like another stranger
(ยู ทรีท มี จัซท ไลค แอะนัธเออะ ซทเรนเจอะ)
It’s nice to meet you, sir
(อิทซ ไน๊ซ์ ทู มีท ยู , เซอ)
I guess I’ll go, I best be on my way out
(ไอ เก็ซ อิล โก , ไอ เบ็ซท บี ออน มาย เว เอาท)

Ignorance is your new best friend
(อีกโนะแร็นซ อีส ยุร นยู เบ็ซท ฟเร็นด)
Ignorance is your new best friend
(อีกโนะแร็นซ อีส ยุร นยู เบ็ซท ฟเร็นด)

This is the best thing that could’ve happened
(ดีซ ซิส เดอะ เบ็ซท ธิง แดท คูดดิฝ แฮพเพ็น)
Any longer, and I wouldn’t have made it
(เอนอิ ลองเงอ , แอ็นด ดาย วูดดึ่น แฮ็ฝ เมด อิท)
It’s not a war, no, it’s not a rapture
(อิทซ น็อท ดา วอ , โน , อิทซ น็อท ดา แรพเชอะ)
I’m just a person, but you can’t take it
(แอม จัซท ดา เพ๊อร์ซั่น , บัท ยู แค็นท เทค อิท)

The same tricks that, that once fooled me
(เดอะ เซม ทริค แดท , แดท วันซ ฟูล มี)
They won’t get you anywhere
(เฑ ว็อนท เก็ท ยู เอนอิฮแว)
I’m not the same kid from your memory
(แอม น็อท เดอะ เซม คิด ฟร็อม ยุร เมมโอะริ)
Well, now I can fend for myself
(เว็ล , เนา ไอ แค็น เฟ็นด ฟอ ไมเซลฟ)

Don’t wanna hear your sad songs
(ด้อนท์ วอนนา เฮีย ยุร แซ็ด ซ็อง)
I don’t wanna feel your pain
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ฟีล ยุร เพน)
When you swear it’s all my fault
(ฮเว็น ยู ซแว อิทซ ซอร์ มาย ฟอลท)
‘Cause you know we’re not the same
(คอส ยู โน เวีย น็อท เดอะ เซม)
No, we’re not the same, oh, we’re not the same
(โน , เวีย น็อท เดอะ เซม , โอ , เวีย น็อท เดอะ เซม)

Yeah, we used to stick together
(เย่ , วี ยูซ ทู ซทิค ทุเกฑเออะ)
We wrote our names in blood
(วี โรท เอ๊า เนม ซิน บลัด)
But I guess you can’t accept that the change is good
(บัท ไอ เก็ซ ยู แค็นท แอ็คเซพท แดท เดอะ เชนจ อีส กุด)
It’s good, it’s good
(อิทซ กุด , อิทซ กุด)

Well, you treat me just like another stranger
(เว็ล , ยู ทรีท มี จัซท ไลค แอะนัธเออะ ซทเรนเจอะ)
It’s nice to meet you, sir
(อิทซ ไน๊ซ์ ทู มีท ยู , เซอ)
I guess I’ll go, I best be on my way out
(ไอ เก็ซ อิล โก , ไอ เบ็ซท บี ออน มาย เว เอาท)

You treat me just like another stranger
(ยู ทรีท มี จัซท ไลค แอะนัธเออะ ซทเรนเจอะ)
It’s nice to meet you, sir
(อิทซ ไน๊ซ์ ทู มีท ยู , เซอ)
I guess I’ll go, I best be on my way out
(ไอ เก็ซ อิล โก , ไอ เบ็ซท บี ออน มาย เว เอาท)

Ignorance is your new best friend
(อีกโนะแร็นซ อีส ยุร นยู เบ็ซท ฟเร็นด)
Ignorance is your new best friend
(อีกโนะแร็นซ อีส ยุร นยู เบ็ซท ฟเร็นด)
Ignorance is your new best friend
(อีกโนะแร็นซ อีส ยุร นยู เบ็ซท ฟเร็นด)
Ignorance is your new best friend
(อีกโนะแร็นซ อีส ยุร นยู เบ็ซท ฟเร็นด)

Well, you treat me just like another stranger
(เว็ล , ยู ทรีท มี จัซท ไลค แอะนัธเออะ ซทเรนเจอะ)
It’s nice to meet you, sir
(อิทซ ไน๊ซ์ ทู มีท ยู , เซอ)
I guess I’ll go, I best be on my way out
(ไอ เก็ซ อิล โก , ไอ เบ็ซท บี ออน มาย เว เอาท)

You treat me just like another stranger
(ยู ทรีท มี จัซท ไลค แอะนัธเออะ ซทเรนเจอะ)
It’s nice to meet you, sir
(อิทซ ไน๊ซ์ ทู มีท ยู , เซอ)
I guess I’ll go, I best be on my way out
(ไอ เก็ซ อิล โก , ไอ เบ็ซท บี ออน มาย เว เอาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ignorance คำอ่านไทย Paramore

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น