เนื้อเพลง Brave New Girl คำอ่านไทย Britney Spears

She’s gonna pack her bags
(ชี กอนนะ แพ็ค เฮอ แบ็ก)
She’s gonna find her way
(ชี กอนนะ ไฟนด เฮอ เว)
She’s gonna get right out of this
(ชี กอนนะ เก็ท ไรท เอาท อ็อฝ ดีซ)
She don’t want New York
(ชี ด้อนท์ ว็อนท นยู ยอค)
She don’t want L.A.
(ชี ด้อนท์ ว็อนท แอล อะ)
She’s gonna find that special kiss
(ชี กอนนะ ไฟนด แดท ซเพฌแอ็ล คิซ)
She don’t want no sleep
(ชี ด้อนท์ ว็อนท โน ซลีพ)
She don’t want no high
(ชี ด้อนท์ ว็อนท โน ไฮ)
Oh, like peaches ‘n’ cream
(โอ , ไลค พรีสเชด เอ็น ครีม)
She’s gonna wish on stars and touch the sky
(ชี กอนนะ วิฌ ออน ซทา แซน ทั๊ช เดอะ ซไค)
Ah, you know what I mean
(อา , ยู โน ฮว็อท ไอ มีน)

She wants a good time
(ชี ว็อนท ซา กุด ไทม)
No need to rewind
(โน นีด ทู รีไวนด)
She needs to really really find what she wants
(ชี นีด ทู ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ไฟนด ฮว็อท ชี ว็อนท)
She lands on both feet
(ชี แล็นด ออน โบธ ฟีท)
Won’t take a back seat
(ว็อนท เทค เก แบ็ค ซีท)
There’s a brave new girl
(แดร์ ซา บเรฝ นยู เกิล)
And she’s comin’ out tonight
(แอ็นด ชี คัมอิน เอาท ทุไนท)

She’s gonna step outside
(ชี กอนนะ ซเท็พ เอาทไซด)
Uncover her eyes
(อันคัฝเออะ เฮอ ไอ)
Who knew she could feel so alive
(ฮู นยู ชี คูด ฟีล โซ อะไลฝ)
Her M.O.’s changed
(เฮอ เอ็ม โอ เอส เชนจ)
She don’t wanna behave
(ชี ด้อนท์ วอนนา บิเฮฟ)
Ain’t it good to be a brave girl tonight
(เอน ดิธ กุด ทู บี อะ บเรฝ เกิล ทุไนท)

Tonight, it’s alright
(ทุไนท , อิทซ ออลไร๊ท)
A brave girl tonight
(อะ บเรฝ เกิล ทุไนท)

So she met this man
(โซ ชี เม็ท ดีซ แม็น)
He was kinda rough
(ฮี วอส กินดา รัฟ)
He said, girl, whatcha lookin’ for
(ฮี เซ็ด , เกิล , วอทชา ลุคกิน ฟอ)
She said, I don’t know
(ชี เซ็ด , ไอ ด้อนท์ โน)
I go with the flow
(ไอ โก วิฑ เดอะ ฟโล)
He said, let’s get on the floor
(ฮี เซ็ด , เล็ท เก็ท ออน เดอะ ฟโล)
He said, you look real cute with your low ride jeans
(ฮี เซ็ด , ยู ลุค ริแอ็ล คยูท วิฑ ยุร โล ไรด จีน)
And your pink little baby tee
(แอ็นด ยุร พิงค ลิ๊ทเทิ่ล เบบิ ที)
Let’s get a room, girl
(เล็ท เก็ท ดา รุม , เกิล)
Come and ride with me
(คัม แอ็นด ไรด วิฑ มี)

She wants a good time
(ชี ว็อนท ซา กุด ไทม)
No need to rewind
(โน นีด ทู รีไวนด)
She needs to really really find what she wants
(ชี นีด ทู ริแอ็ลลิ ริแอ็ลลิ ไฟนด ฮว็อท ชี ว็อนท)
She lands on both feet
(ชี แล็นด ออน โบธ ฟีท)
Won’t take a back seat
(ว็อนท เทค เก แบ็ค ซีท)
There’s a brave new girl
(แดร์ ซา บเรฝ นยู เกิล)
And she’s comin’ out tonight
(แอ็นด ชี คัมอิน เอาท ทุไนท)

She’s gonna step outside
(ชี กอนนะ ซเท็พ เอาทไซด)
Uncover her eyes
(อันคัฝเออะ เฮอ ไอ)
Who knew she could feel so alive
(ฮู นยู ชี คูด ฟีล โซ อะไลฝ)
Her M.O.’s changed
(เฮอ เอ็ม โอ เอส เชนจ)
She don’t wanna behave
(ชี ด้อนท์ วอนนา บิเฮฟ)
Ain’t it good to be a brave girl tonight
(เอน ดิธ กุด ทู บี อะ บเรฝ เกิล ทุไนท)

Tonight, it’s alright
(ทุไนท , อิทซ ออลไร๊ท)
A brave girl tonight
(อะ บเรฝ เกิล ทุไนท)
Tonight, it’s alright
(ทุไนท , อิทซ ออลไร๊ท)
A brave girl tonight
(อะ บเรฝ เกิล ทุไนท)

[Digital:] I must keep on moving
([ ดิจิตอล : ] ไอ มัซท คีพ ออน มูฝอิง)
Who knew she could feel so alive
(ฮู นยู ชี คูด ฟีล โซ อะไลฝ)

She’s gonna step outside
(ชี กอนนะ ซเท็พ เอาทไซด)
Uncover her eyes
(อันคัฝเออะ เฮอ ไอ)
Who knew she could feel so alive
(ฮู นยู ชี คูด ฟีล โซ อะไลฝ)
Her M.O.’s changed
(เฮอ เอ็ม โอ เอส เชนจ)
She don’t wanna behave
(ชี ด้อนท์ วอนนา บิเฮฟ)
Ain’t it good to be a brave girl tonight
(เอน ดิธ กุด ทู บี อะ บเรฝ เกิล ทุไนท)
Tonight it’s alright
(ทุไนท อิทซ ออลไร๊ท)
A brave girl tonight
(อะ บเรฝ เกิล ทุไนท)

Tonight, it’s alright
(ทุไนท , อิทซ ออลไร๊ท)
A brave girl tonight
(อะ บเรฝ เกิล ทุไนท)
A brave girl tonight
(อะ บเรฝ เกิล ทุไนท)
A brave girl tonight
(อะ บเรฝ เกิล ทุไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Brave New Girl คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น