เนื้อเพลง The Power Of The Dream คำอ่านไทย Celine Dion

Deep within each heart
(ดีพ วิฑีน อีช ฮาท)
There lies a magic spark
(แดร์ ไล ซา แมจอิค ซพาค)
That lights the fire of our imagination
(แดท ไลท เดอะ ไฟร อ็อฝ เอ๊า อิแมจิเนฌัน)
And since the dawn of man
(แอ็นด ซินซ เดอะ ดอน อ็อฝ แม็น)
The strength of just “ I can “
(เดอะ ซทเร็งธ อ็อฝ จัซท “ ไอ แค็น “)
Has brought together people of all nations
(แฮ็ส บรอท ทุเกฑเออะ พี๊เพิ่ล อ็อฝ ออล เนฌัน)

There’s nothing ordinary
(แดร์ นัธอิง ออดิเนริ)
In the living of each day
(อิน เดอะ ลีฝอิง อ็อฝ อีช เด)
There’s a special part
(แดร์ ซา ซเพฌแอ็ล พาท)
Every one of us will play
(เอฝริ วัน อ็อฝ อัซ วิล พเล)

Feel the flame forever burn
(ฟีล เดอะ ฟเลม เฟาะเรฝเออะ เบิน)
Teaching lessons we must learn
(ทีชอิงส เล๊ซซั่น วี มัซท เลิน)
To bring us closer to the power of the dream
(ทู บริง อัซ โคลเซอร์ ทู เดอะ เพาเออะ อ็อฝ เดอะ ดรีม)
As the world gives us its best
(แอ็ส เดอะ เวิลด กิฝ อัซ อิทซ เบ็ซท)
To stand apart from all the rest
(ทู ซแท็นด อะพาท ฟร็อม ออล เดอะ เร็ซท)
It is the power of the dream that brings us here
(อิท อีส เดอะ เพาเออะ อ็อฝ เดอะ ดรีม แดท บริง อัซ เฮียร)

Your mind will take you far
(ยุร ไมนด วิล เทค ยู ฟา)
The rest is just pure heart
(เดอะ เร็ซท อีส จัซท พยูร ฮาท)
You’ll find your fate is all your own creation
(โยว ไฟนด ยุร เฟท อีส ซอร์ ยุร โอน คริเอฌัน)
And every boy and girl
(แอ็นด เอฝริ บอย แอ็นด เกิล)
As they come into this world
(แอ็ส เฑ คัม อีนทุ ดีซ เวิลด)
They bring the gift of hope and inspiration
(เฑ บริง เดอะ กิฟท อ็อฝ โฮพ แอ็นด อินซพิเรฌัน)

Feel the flame forever burn
(ฟีล เดอะ ฟเลม เฟาะเรฝเออะ เบิน)
Teaching lessons we must learn
(ทีชอิงส เล๊ซซั่น วี มัซท เลิน)
To bring us closer to the power of the dream
(ทู บริง อัซ โคลเซอร์ ทู เดอะ เพาเออะ อ็อฝ เดอะ ดรีม)
The world unites in hope and peace
(เดอะ เวิลด ยุไนท ซิน โฮพ แอ็นด พีซ)
We pray that it will always be
(วี พเร แดท ดิธ วิล ออลเว บี)
It is the power of the dream that brings us here
(อิท อีส เดอะ เพาเออะ อ็อฝ เดอะ ดรีม แดท บริง อัซ เฮียร)

There’s so much strength in all of us
(แดร์ โซ มัช ซทเร็งธ อิน ออล อ็อฝ อัซ)
Every woman, child and man
(เอฝริ วูมเอิน , ไชล แอ็นด แม็น)
It’s the moment that you think you can’t
(อิทซ เดอะ โมเม็นท แดท ยู ธิงค ยู แค็นท)
You’ll discover that you can
(โยว ดิซคัฝเออะ แดท ยู แค็น)

Feel the flame forever burn
(ฟีล เดอะ ฟเลม เฟาะเรฝเออะ เบิน)
Teaching lessons we must learn
(ทีชอิงส เล๊ซซั่น วี มัซท เลิน)
To bring us closer to the power of the dream
(ทู บริง อัซ โคลเซอร์ ทู เดอะ เพาเออะ อ็อฝ เดอะ ดรีม)
The world unites in hope and peace
(เดอะ เวิลด ยุไนท ซิน โฮพ แอ็นด พีซ)
We pray that it will always be
(วี พเร แดท ดิธ วิล ออลเว บี)
It is the power of the dream that brings us here
(อิท อีส เดอะ เพาเออะ อ็อฝ เดอะ ดรีม แดท บริง อัซ เฮียร)

Feel the flame forever burn
(ฟีล เดอะ ฟเลม เฟาะเรฝเออะ เบิน)
Teaching lessons we must learn
(ทีชอิงส เล๊ซซั่น วี มัซท เลิน)
To bring us closer to the power of the dream
(ทู บริง อัซ โคลเซอร์ ทู เดอะ เพาเออะ อ็อฝ เดอะ ดรีม)
The world unites in hope and peace
(เดอะ เวิลด ยุไนท ซิน โฮพ แอ็นด พีซ)
We pray that it will always be
(วี พเร แดท ดิธ วิล ออลเว บี)
It is the power of the dream that brings us here
(อิท อีส เดอะ เพาเออะ อ็อฝ เดอะ ดรีม แดท บริง อัซ เฮียร)

The power of the dream
(เดอะ เพาเออะ อ็อฝ เดอะ ดรีม)
The faith in things unseen
(เดอะ เฟธ อิน ธิง อันซีน)
The courage to embrace your fear
(เดอะ เคอริจ ทู เอ็มบเรซ ยุร เฟีย)
No matter where you are
(โน แมทเทอะ ฮแว ยู อาร์)
To reach for your own star
(ทู รีช ฟอ ยุร โอน ซทา)
To realize the power of the dream
(ทู รีแอะไลส เดอะ เพาเออะ อ็อฝ เดอะ ดรีม)
To realize the power of the dream
(ทู รีแอะไลส เดอะ เพาเออะ อ็อฝ เดอะ ดรีม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Power Of The Dream คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น