เนื้อเพลง Fly By II คำอ่านไทย Blue

All dressed up you’re good to go, checkin’ your style from head to toe
(ออล ดเรซ อัพ ยัวร์ กุด ทู โก , เชคกิน ยุร ซไทล ฟร็อม เฮ็ด ทู โท)
Hooked up and natural, you’re feelin’ beautiful
(ฮุค อัพ แอ็นด แนชแร็ล , ยัวร์ ฟีลิน บยูทิฟุล)
9 times out of 10 you know, late night club like a video
(9 ไทม เอาท อ็อฝ เทน ยู โน , เลท ไนท คลับ ไลค เก ฝีดอิโอ)
With the hot stuff, top stuff, we got stuff
(วิฑ เดอะ ฮ็อท ซทัฟ , ท็อพ ซทัฟ , วี ก็อท ซทัฟ)

What a night so far, pullin’ up curb side in your car
(ฮว็อท ดา ไนท โซ ฟา , พลูลิน อัพ เคิบ ไซด อิน ยุร คา)
What a sight you are, think I know somewhere
(ฮว็อท ดา ไซท ยู อาร์ , ธิงค ไอ โน ซัมแวร์)
We can park after dark
(วี แค็น พาค อาฟเทอะ ดาค)

System up with the top down and got the city on lockdown
(ซีซเท็ม อัพ วิฑ เดอะ ท็อพ เดาน แอ็นด ก็อท เดอะ ซีทอิ ออน ล็อคเดาน)
Drive by in the low ride, hands high when we fly by
(ดไรฝ ไบ อิน เดอะ โล ไรด , แฮ็นด ไฮ ฮเว็น วี ฟไล ไบ)
System up with the top down and got the city on lockdown
(ซีซเท็ม อัพ วิฑ เดอะ ท็อพ เดาน แอ็นด ก็อท เดอะ ซีทอิ ออน ล็อคเดาน)
Drive by in the low ride, hands high when we fly by
(ดไรฝ ไบ อิน เดอะ โล ไรด , แฮ็นด ไฮ ฮเว็น วี ฟไล ไบ)
Fly by, fly by, fly by, fly by
(ฟไล ไบ , ฟไล ไบ , ฟไล ไบ , ฟไล ไบ)

Girl, it’s time to let you know, I’m down if you wanna go
(เกิล , อิทซ ไทม ทู เล็ท ยู โน , แอม เดาน อิฟ ยู วอนนา โก)
We can take it nice and slow, we got until tomorrow
(วี แค็น เทค อิท ไน๊ซ์ แอ็นด ซโล , วี ก็อท อันทีล ทุมอโร)
UK style, UK flow, we got you hot like whoa
(ยูเค ซไทล , ยูเค ฟโล , วี ก็อท ยู ฮ็อท ไลค โว้ว)
With the hot stuff, top stuff, we got stuff
(วิฑ เดอะ ฮ็อท ซทัฟ , ท็อพ ซทัฟ , วี ก็อท ซทัฟ)

What a night so far, pullin’ up curb side in your car
(ฮว็อท ดา ไนท โซ ฟา , พลูลิน อัพ เคิบ ไซด อิน ยุร คา)
What a sight you are, think I know somewhere
(ฮว็อท ดา ไซท ยู อาร์ , ธิงค ไอ โน ซัมแวร์)
We can park after dark
(วี แค็น พาค อาฟเทอะ ดาค)

System up with the top down and got the city on lockdown
(ซีซเท็ม อัพ วิฑ เดอะ ท็อพ เดาน แอ็นด ก็อท เดอะ ซีทอิ ออน ล็อคเดาน)
Drive by in the low ride, hands high when we fly by
(ดไรฝ ไบ อิน เดอะ โล ไรด , แฮ็นด ไฮ ฮเว็น วี ฟไล ไบ)
System up with the top down and got the city on lockdown
(ซีซเท็ม อัพ วิฑ เดอะ ท็อพ เดาน แอ็นด ก็อท เดอะ ซีทอิ ออน ล็อคเดาน)
Drive by in the low ride, hands high when we fly by
(ดไรฝ ไบ อิน เดอะ โล ไรด , แฮ็นด ไฮ ฮเว็น วี ฟไล ไบ)
Fly by, fly by, fly by, fly by
(ฟไล ไบ , ฟไล ไบ , ฟไล ไบ , ฟไล ไบ)

I’ll tell you this for a fact, fact, lot of ladies step up on a fat track
(อิล เท็ล ยู ดีซ ฟอ รา แฟ็คท , แฟ็คท , ล็อท อ็อฝ เลดิส ซเท็พ อัพ ออน อะ แฟ็ท ทแรค)
Leave ya fella in the corner with his starter cap
(ลีฝ ยา เฟลลา อิน เดอะ คอเนอะ วิฑ ฮิส ซทาเทอะ แค็พ)
Show him how to act, show me love, where you at?
(โฌ ฮิม เฮา ทู แอ็คท , โฌ มี ลัฝ , ฮแว ยู แอ็ท)

What a night so far, pullin’ up curb side in your car
(ฮว็อท ดา ไนท โซ ฟา , พลูลิน อัพ เคิบ ไซด อิน ยุร คา)
What a sight you are, think I know somewhere
(ฮว็อท ดา ไซท ยู อาร์ , ธิงค ไอ โน ซัมแวร์)
We can park after dark
(วี แค็น พาค อาฟเทอะ ดาค)

System up with the top down and got the city on lockdown
(ซีซเท็ม อัพ วิฑ เดอะ ท็อพ เดาน แอ็นด ก็อท เดอะ ซีทอิ ออน ล็อคเดาน)
Drive by in the low ride, hands high when we fly by
(ดไรฝ ไบ อิน เดอะ โล ไรด , แฮ็นด ไฮ ฮเว็น วี ฟไล ไบ)
System up with the top down and got the city on lockdown
(ซีซเท็ม อัพ วิฑ เดอะ ท็อพ เดาน แอ็นด ก็อท เดอะ ซีทอิ ออน ล็อคเดาน)
Drive by in the low ride, hands high when we fly by
(ดไรฝ ไบ อิน เดอะ โล ไรด , แฮ็นด ไฮ ฮเว็น วี ฟไล ไบ)

System up with the top down and got the city on lockdown
(ซีซเท็ม อัพ วิฑ เดอะ ท็อพ เดาน แอ็นด ก็อท เดอะ ซีทอิ ออน ล็อคเดาน)
Drive by in the low ride, hands high when we fly by
(ดไรฝ ไบ อิน เดอะ โล ไรด , แฮ็นด ไฮ ฮเว็น วี ฟไล ไบ)
System up with the top down and got the city on lockdown
(ซีซเท็ม อัพ วิฑ เดอะ ท็อพ เดาน แอ็นด ก็อท เดอะ ซีทอิ ออน ล็อคเดาน)
Drive by in the low ride, hands high when we fly by
(ดไรฝ ไบ อิน เดอะ โล ไรด , แฮ็นด ไฮ ฮเว็น วี ฟไล ไบ)
Fly by, fly by, fly by, fly by
(ฟไล ไบ , ฟไล ไบ , ฟไล ไบ , ฟไล ไบ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fly By II คำอ่านไทย Blue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น