เนื้อเพลง Us Against The World คำอ่านไทย Westlife

[Nicky:]
([ นิคกี้ : ])
Us against the world
(อัซ อะเกนซท เดอะ เวิลด)
Against the world
(อะเกนซท เดอะ เวิลด)
Us against the world
(อัซ อะเกนซท เดอะ เวิลด)
Against the world
(อะเกนซท เดอะ เวิลด)

[Shane:]
([ เชน : ])
You and I, we’ve been at it so long
(ยู แอ็นด ดาย , หวีบ บีน แอ็ท ดิธ โซ ล็อง)
I still got the strongest fire
(ไอ ซทิล ก็อท เดอะ สตอนเกต ไฟร)
You and I, we still know how to talk
(ยู แอ็นด ดาย , วี ซทิล โน เฮา ทู ทอค)
Know how to walk that wire
(โน เฮา ทู วอค แดท ไวร)

[Mark:]
([ ม๊าร์ค : ])
Sometimes I feel like The world is against me
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล ไลค เดอะ เวิลด อีส อะเกนซท มี)
The sound of your voice, baby
(เดอะ เซานด อ็อฝ ยุร ฝอยซ , เบบิ)
That’s what saves me
(แด๊ท ฮว็อท เซฝ มี)
When we’re together I feel so invincible
(ฮเว็น เวีย ทุเกฑเออะ ไอ ฟีล โซ อินฝิ๊นซิเบิ้ล)

[Shane:]
([ เชน : ])
Cause it’s us against the world
(คอส อิทซ อัซ อะเกนซท เดอะ เวิลด)
You and me against them all
(ยู แอ็นด มี อะเกนซท เฑ็ม ออล)
If you listen to these words
(อิฟ ยู ลิ๊สซึ่น ทู ฑิส เวิด)
Know that we are standing tall
(โน แดท วี อาร์ ซแทนดิง ทอล)
I don’t ever see the day that
(ไอ ด้อนท์ เอฝเออะ ซี เดอะ เด แดท)
I won’t catch you when you fall
(ไอ ว็อนท แค็ช ยู ฮเว็น ยู ฟอล)
Cause it’s us against the world tonight
(คอส อิทซ อัซ อะเกนซท เดอะ เวิลด ทุไนท)

[Nicky:]
([ นิคกี้ : ])
Us against the world
(อัซ อะเกนซท เดอะ เวิลด)
Against the world
(อะเกนซท เดอะ เวิลด)

[Mark:]
([ ม๊าร์ค : ])
There’ll be days
(เดอะเรล บี เด)
We’ll be on different sides but
(เว็ล บี ออน ดีฟเฟอะเร็นท ไซด บัท)
That doesn’t last too long
(แดท ดัสอินท ลาซท ทู ล็อง)
We find ways to get it on track
(วี ไฟนด เว ทู เก็ท ดิธ ออน ทแรค)
And know how to turn back on
(แอ็นด โน เฮา ทู เทิน แบ็ค ออน)

[Shane:]
([ เชน : ])
Sometimes I feel
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล)
I can’t keep it together
(ไอ แค็นท คีพ อิท ทุเกฑเออะ)
Then you hold me close
(เด็น ยู โฮลด มี คโลส)
And you make it better
(แอ็นด ยู เมค อิท เบทเทอะ)
When I’m with you
(ฮเว็น แอม วิฑ ยู)
I can feel so unbreakable
(ไอ แค็น ฟีล โซ อันเบรกเคเบิล)

[Mark:]
([ ม๊าร์ค : ])
Cause it’s us against the world
(คอส อิทซ อัซ อะเกนซท เดอะ เวิลด)
You and me against them all
(ยู แอ็นด มี อะเกนซท เฑ็ม ออล)
If you listen to these words
(อิฟ ยู ลิ๊สซึ่น ทู ฑิส เวิด)
Know that we are standing tall
(โน แดท วี อาร์ ซแทนดิง ทอล)
I don’t ever see the day that
(ไอ ด้อนท์ เอฝเออะ ซี เดอะ เด แดท)
I won’t catch you when you fall
(ไอ ว็อนท แค็ช ยู ฮเว็น ยู ฟอล)
Cause it’s us against the world tonight
(คอส อิทซ อัซ อะเกนซท เดอะ เวิลด ทุไนท)

We’re not gonna break
(เวอ น็อท กอนนะ บเรค)
Cause we both still believe
(คอส วี โบธ ซทิล บิลีฝ)
We know what we’ve got
(วี โน ฮว็อท หวีบ ก็อท)
And we’ve got what we need alright
(แอ็นด หวีบ ก็อท ฮว็อท วี นีด ออลไร๊ท)
We’re doing something right…
(เวอ ดูอิง ซัมติง ไรท)

[Shane & Mark:]
([ เชน & ม๊าร์ค : ])
Cause it’s us against the world
(คอส อิทซ อัซ อะเกนซท เดอะ เวิลด)
You and me against them all
(ยู แอ็นด มี อะเกนซท เฑ็ม ออล)
If you listen to these words
(อิฟ ยู ลิ๊สซึ่น ทู ฑิส เวิด)
Know that we are standing tall
(โน แดท วี อาร์ ซแทนดิง ทอล)
I don’t ever see the day that
(ไอ ด้อนท์ เอฝเออะ ซี เดอะ เด แดท)
I won’t catch you when you fall
(ไอ ว็อนท แค็ช ยู ฮเว็น ยู ฟอล)
Cause it’s us against the world tonight
(คอส อิทซ อัซ อะเกนซท เดอะ เวิลด ทุไนท)

Us against the world
(อัซ อะเกนซท เดอะ เวิลด)
You and me against them all
(ยู แอ็นด มี อะเกนซท เฑ็ม ออล)
If you listen to these words
(อิฟ ยู ลิ๊สซึ่น ทู ฑิส เวิด)
Know that we are standing tall
(โน แดท วี อาร์ ซแทนดิง ทอล)
I don’t ever see the day that
(ไอ ด้อนท์ เอฝเออะ ซี เดอะ เด แดท)
I won’t catch you when you fall
(ไอ ว็อนท แค็ช ยู ฮเว็น ยู ฟอล)
Us against the world
(อัซ อะเกนซท เดอะ เวิลด)
Yeah it’s Us against the world, baby
(เย่ อิทซ อัซ อะเกนซท เดอะ เวิลด , เบบิ)
Us against the world
(อัซ อะเกนซท เดอะ เวิลด)
Tonight
(ทุไนท)

[Nicky:]
([ นิคกี้ : ])
Us against the world
(อัซ อะเกนซท เดอะ เวิลด)
Against the world
(อะเกนซท เดอะ เวิลด)
Us against the world
(อัซ อะเกนซท เดอะ เวิลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Us Against The World คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น