เนื้อเพลง Just A Friend คำอ่านไทย Mario

I wanna know you name and
(ไอ วอนนา โน ยู เนม แอ็นด)
I wanna know if you gotta man [I wanna know]
(ไอ วอนนา โน อิฟ ยู กอททะ แม็น [ ไอ วอนนา โน ])
I wanna know everything
(ไอ วอนนา โน เอ๊วี่ติง)
I wanna ya number and if I can come over and
(ไอ วอนนา ยา นัมเบอะ แอ็นด อิฟ ฟาย แค็น คัม โอเฝอะ แอ็นด)
I wanna know what ya like
(ไอ วอนนา โน ฮว็อท ยา ไลค)
I wanna know so I can do it all night
(ไอ วอนนา โน โซ ไอ แค็น ดู อิท ดอร์ ไนท)
But you’re telling me I’m just a friend
(บัท ยัวร์ เทลลิง มี แอม จัซท ดา ฟเร็นด)
You’re telling me I’m just a friend
(ยัวร์ เทลลิง มี แอม จัซท ดา ฟเร็นด)

Oh baby you [oh baby you]
(โอ เบบิ ยู [ โอ เบบิ ยู ])
Got what I need [got what I need]
(ก็อท ฮว็อท ไอ นีด [ ก็อท ฮว็อท ไอ นีด ])
But you say I’m just a friend [say I’m just a friend]
(บัท ยู เซ แอม จัซท ดา ฟเร็นด [ เซ แอม จัซท ดา ฟเร็นด ])
But you say I’m just a friend
(บัท ยู เซ แอม จัซท ดา ฟเร็นด)
Cos I can be your [cos I can be your]
(คอซ ซาย แค็น บี ยุร [ คอซ ซาย แค็น บี ยุร ])
Fantasy
(แฟนทะซิ)
But you say I’m just a friend [say I’m just a friend]
(บัท ยู เซ แอม จัซท ดา ฟเร็นด [ เซ แอม จัซท ดา ฟเร็นด ])
But you say I’m just a friend
(บัท ยู เซ แอม จัซท ดา ฟเร็นด)

I wanna know you in and out
(ไอ วอนนา โน ยู อิน แอ็นด เอาท)
I wanna know what you’re all about [I wanna know]
(ไอ วอนนา โน ฮว็อท ยัวร์ ออล อะเบาท [ ไอ วอนนา โน ])
I wanna know what makes you laugh
(ไอ วอนนา โน ฮว็อท เมค ยู ลาฟ)
I wanna know about your past
(ไอ วอนนา โน อะเบาท ยุร พาซท)
I wanna know how you move
(ไอ วอนนา โน เฮา ยู มูฝ)
I wanna know so I can move too [I wanna know]
(ไอ วอนนา โน โซ ไอ แค็น มูฝ ทู [ ไอ วอนนา โน ])
But you’re telling me I’m just a friend
(บัท ยัวร์ เทลลิง มี แอม จัซท ดา ฟเร็นด)
Telling me I’m just a friend
(เทลลิง มี แอม จัซท ดา ฟเร็นด)

Oh baby you [oh baby you]
(โอ เบบิ ยู [ โอ เบบิ ยู ])
Got what I need [got what I need, yeah]
(ก็อท ฮว็อท ไอ นีด [ ก็อท ฮว็อท ไอ นีด , เย่ ])
But you say I’m just a friend [say I’m just a friend]
(บัท ยู เซ แอม จัซท ดา ฟเร็นด [ เซ แอม จัซท ดา ฟเร็นด ])
But you say I’m just a friend
(บัท ยู เซ แอม จัซท ดา ฟเร็นด)
Cos I can be your [girl I can be your]
(คอซ ซาย แค็น บี ยุร [ เกิล ไอ แค็น บี ยุร ])
Fantasy [fantasy, yeah]
(แฟนทะซิ [ แฟนทะซิ , เย่ ])
But you say I’m just a friend [say I’m just a friend]
(บัท ยู เซ แอม จัซท ดา ฟเร็นด [ เซ แอม จัซท ดา ฟเร็นด ])
But you say I’m just a friend
(บัท ยู เซ แอม จัซท ดา ฟเร็นด)

[Woah oh baby you] Oh baby you
([ ว้าว โอ เบบิ ยู ] โอ เบบิ ยู)
Got what I need [got what I need, yeah]
(ก็อท ฮว็อท ไอ นีด [ ก็อท ฮว็อท ไอ นีด , เย่ ])
But you say I’m just a friend [say I’m just a friend]
(บัท ยู เซ แอม จัซท ดา ฟเร็นด [ เซ แอม จัซท ดา ฟเร็นด ])
But you say I’m just a friend
(บัท ยู เซ แอม จัซท ดา ฟเร็นด)
[Woah] Cos I can be your
([ ว้าว ] คอซ ซาย แค็น บี ยุร)
Fantasy [ fantasy, yeah]
(แฟนทะซิ [ แฟนทะซิ , เย่ ])
But you say I’m just a friend [but you say I’m just a friend, girl]
(บัท ยู เซ แอม จัซท ดา ฟเร็นด [ บัท ยู เซ แอม จัซท ดา ฟเร็นด , เกิล ])
But you say I’m just a friend
(บัท ยู เซ แอม จัซท ดา ฟเร็นด)

[Oh, can you] Give me one reason why [why]
([ โอ , แค็น ยู ] กิฝ มี วัน รี๊ซั่น ฮไว [ ฮไว ])
You wouldn’t want this kinda guy
(ยู วูดดึ่น ว็อนท ดีซ กินดา ไก)
Cos I stay dipped I stay laced
(คอซ ซาย ซเท ดิพชฺ ดาย ซเท แล็ค)
And I know you know I’m fly
(แอ็นด ดาย โน ยู โน แอม ฟไล)
Girl, stop playing games wit me
(เกิล , ซท็อพ พเลนิ่ง เกม วิท มี)
And let’s get it on tonight [tonight]
(แอ็นด เล็ท เก็ท ดิธ ออน ทุไนท [ ทุไนท ])
You got nothing to lose
(ยู ก็อท นัธอิง ทู ลูส)
Let me do what I do [what I do]
(เล็ท มี ดู ฮว็อท ไอ ดู [ ฮว็อท ไอ ดู ])
Oh baby you
(โอ เบบิ ยู)
Oh baby you
(โอ เบบิ ยู)
Got what I need [got what I need]
(ก็อท ฮว็อท ไอ นีด [ ก็อท ฮว็อท ไอ นีด ])
But you say I’m just a friend [say I’m just a friend]
(บัท ยู เซ แอม จัซท ดา ฟเร็นด [ เซ แอม จัซท ดา ฟเร็นด ])
But you say I’m just a friend
(บัท ยู เซ แอม จัซท ดา ฟเร็นด)
[Just wanna be your] Cos I can be your
([ จัซท วอนนา บี ยุร ] คอซ ซาย แค็น บี ยุร)
Fantasy [fantasy, girl]
(แฟนทะซิ [ แฟนทะซิ , เกิล ])
But you say I’m just a friend [but you say ]
(บัท ยู เซ แอม จัซท ดา ฟเร็นด [ บัท ยู เซ ])
But you say I’m just a friend
(บัท ยู เซ แอม จัซท ดา ฟเร็นด)

Oh baby you [oh baby you]
(โอ เบบิ ยู [ โอ เบบิ ยู ])
Got what I need [got what I need]
(ก็อท ฮว็อท ไอ นีด [ ก็อท ฮว็อท ไอ นีด ])
But you say I’m just a friend [say I’m just a friend]
(บัท ยู เซ แอม จัซท ดา ฟเร็นด [ เซ แอม จัซท ดา ฟเร็นด ])
But you say I’m just a friend [say I’m just a friend]
(บัท ยู เซ แอม จัซท ดา ฟเร็นด [ เซ แอม จัซท ดา ฟเร็นด ])
Cos I can be your
(คอซ ซาย แค็น บี ยุร)
Fantasy [Can I be your fantasy]
(แฟนทะซิ [ แค็น นาย บี ยุร แฟนทะซิ ])
But you say I’m just a friend [Come on girl ]
(บัท ยู เซ แอม จัซท ดา ฟเร็นด [ คัมมอน เกิล ])
But you say I’m just a friend
(บัท ยู เซ แอม จัซท ดา ฟเร็นด)

You can call me anytime you like [oh anytime]
(ยู แค็น คอล มี เอนี่ไทม์ ยู ไลค [ โอ เอนี่ไทม์ ])
It doesn’t matter day or night [ said it doesn’t matter]
(อิท ดัสอินท แมทเทอะ เด ออ ไนท [ เซ็ด ดิท ดัสอินท แมทเทอะ ])
We can do whatever you [ohh]
(วี แค็น ดู ฮว็อทเอฝเออะ ยู [ โอ้ ])
Wanna do it’s up to you
(วอนนา ดู อิทซ อัพ ทู ยู)
Don’t fight the feeling that you feel [don’t fight the feelin]
(ด้อนท์ ไฟท เดอะ ฟีลอิง แดท ยู ฟีล [ ด้อนท์ ไฟท เดอะ ฟีลิน ])
I can tell that its real [oh girl]
(ไอ แค็น เท็ล แดท อิทซ ริแอ็ล [ โอ เกิล ])
So won’t you help me understand
(โซ ว็อนท ยู เฮ็ลพ มี อันเดิซแทนด)
Why you say I’m just a friend
(ฮไว ยู เซ แอม จัซท ดา ฟเร็นด)

Oh baby you [oh baby you]
(โอ เบบิ ยู [ โอ เบบิ ยู ])
Got what I need
(ก็อท ฮว็อท ไอ นีด)
But you say I’m just a friend
(บัท ยู เซ แอม จัซท ดา ฟเร็นด)
But you say I’m just a friend
(บัท ยู เซ แอม จัซท ดา ฟเร็นด)
Cos I can be your
(คอซ ซาย แค็น บี ยุร)
Fantasy [Can I be your …I can be your fantasy]
(แฟนทะซิ [ แค็น นาย บี ยุร ไอ แค็น บี ยุร แฟนทะซิ ])
But you say I’m just a friend
(บัท ยู เซ แอม จัซท ดา ฟเร็นด)
But you say I’m just a friend [Mario…Mario …]
(บัท ยู เซ แอม จัซท ดา ฟเร็นด [ มารีโอมารีโอ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just A Friend คำอ่านไทย Mario

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น