เนื้อเพลง I Run to You คำอ่านไทย Lady Antebellum

I run from hate
(ไอ รัน ฟร็อม เฮท)
I run from prejudice
(ไอ รัน ฟร็อม พเรจอุดิซ)
I run from pessimists
(ไอ รัน ฟร็อม เพซซิมิซท)
But I run too late
(บัท ไอ รัน ทู เลท)
I run my life
(ไอ รัน มาย ไลฟ)
Or is it running me
(ออ อีส ซิท รันนิง มี)
Run from my past
(รัน ฟร็อม มาย พาซท)
I run too fast
(ไอ รัน ทู ฟัซท)
Or too slow it seems
(ออ ทู ซโล อิท ซีม)
When lies become the truth
(ฮเว็น ไล บิคัม เดอะ ทรูธ)
That’s when I run to you
(แด๊ท ฮเว็น นาย รัน ทู ยู)

[Chorus]
([ โครัซ ])
This world keeps spinning faster
(ดีซ เวิลด คีพ สปินนิ่ง ฟาสเทอะ)
Into a new disaster so I run to you
(อีนทุ อะ นยู ดิสาซเทอะ โซ ไอ รัน ทู ยู)
I run to you baby
(ไอ รัน ทู ยู เบบิ)
And when it all starts coming undone
(แอ็นด ฮเว็น หนิด ออล ซทาท คัมอิง อันดัน)
Baby you’re the only one I run to
(เบบิ ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ไอ รัน ทู)
I run to you
(ไอ รัน ทู ยู)

We run on fumes
(วี รัน ออน ฟยูม)
Your life and mine
(ยุร ไลฟ แอ็นด ไมน)
Like the sands of time
(ไลค เดอะ แซ็นด อ็อฝ ไทม)
Slippin’ right on through
(สลิปพิน ไรท ออน ธรู)
And our love’s the only truth
(แอ็นด เอ๊า ลัฝ ดิ โอ๊นลี่ ทรูธ)
That’s why I run to you
(แด๊ท ฮไว ไอ รัน ทู ยู)

This world keeps spinning faster
(ดีซ เวิลด คีพ สปินนิ่ง ฟาสเทอะ)
Into a new disaster so I run to you
(อีนทุ อะ นยู ดิสาซเทอะ โซ ไอ รัน ทู ยู)
I run to you baby
(ไอ รัน ทู ยู เบบิ)
When it all starts coming undone
(ฮเว็น หนิด ออล ซทาท คัมอิง อันดัน)
Baby you’re the only one I run to
(เบบิ ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ไอ รัน ทู)
I run to you, whoa oh, oh I run to you
(ไอ รัน ทู ยู , โว้ว โอ , โอ ไอ รัน ทู ยู)

This world keeps spinning faster
(ดีซ เวิลด คีพ สปินนิ่ง ฟาสเทอะ)
Into a new disaster so I run to you
(อีนทุ อะ นยู ดิสาซเทอะ โซ ไอ รัน ทู ยู)
I run to you baby
(ไอ รัน ทู ยู เบบิ)
And when it all starts coming undone
(แอ็นด ฮเว็น หนิด ออล ซทาท คัมอิง อันดัน)
Baby you’re the only one I run to
(เบบิ ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ไอ รัน ทู)
I run to you, I run to you yeah, whoa whoa, oh I run to you, I run to you girl
(ไอ รัน ทู ยู , ไอ รัน ทู ยู เย่ , โว้ว โว้ว , โอ ไอ รัน ทู ยู , ไอ รัน ทู ยู เกิล)

I run to you
(ไอ รัน ทู ยู)

I always run to you
(ไอ ออลเว รัน ทู ยู)
Run to you
(รัน ทู ยู)
Run to you
(รัน ทู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Run to You คำอ่านไทย Lady Antebellum

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น