เนื้อเพลง Forver And A Day คำอ่านไทย Kelly Rowland

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
I can feel when you’re happy
(ไอ แค็น ฟีล ฮเว็น ยัวร์ แฮพพิ)
When you’re near me, every heart beats
(ฮเว็น ยัวร์ เนีย มี , เอฝริ ฮาท บีท)
Making me feel, like it’s magic and we have it, when it happens
(เมคอิง มี ฟีล , ไลค อิทซ แมจอิค แอ็นด วี แฮ็ฝ อิท , ฮเว็น หนิด แฮพเพ็น)

[Bridge:]
([ บริจ : ])
I wanna scream your name, out to the sky, let it shine with the stars
(ไอ วอนนา ซครีม ยุร เนม , เอาท ทู เดอะ ซไค , เล็ท ดิธ ไฌน วิฑ เดอะ ซทา)
Now that you lit the flame don’t let it die, just let it burn
(เนา แดท ยู ลิท เดอะ ฟเลม ด้อนท์ เล็ท ดิธ ได , จัซท เล็ท ดิธ เบิน)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Forever and a day, baby, that’s what I want when I’m with you
(เฟาะเรฝเออะ แอ็นด อะ เด , เบบิ , แด๊ท ฮว็อท ไอ ว็อนท ฮเว็น แอม วิฑ ยู)
You’ll never go away, baby, no one can do me like you do
(โยว เนฝเออะ โก อะเว , เบบิ , โน วัน แค็น ดู มี ไลค ยู ดู)
Forever and a day, that’s how long I’ll be loving you
(เฟาะเรฝเออะ แอ็นด อะ เด , แด๊ท เฮา ล็อง อิล บี ลัฝอิง ยู)
You’ll never go away, I will search this whole world for you
(โยว เนฝเออะ โก อะเว , ไอ วิล เซิช ดีซ โฮล เวิลด ฟอ ยู)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
How could something, come between us?
(เฮา คูด ซัมติง , คัม บีทวิน อัซ)
When it’s nothing that can mean as much
(ฮเว็น อิทซ นัธอิง แดท แค็น มีน แอ็ส มัช)
And you whisper that you love me
(แอ็นด ยู ฮวีซเพอะ แดท ยู ลัฝ มี)
While were dancing I lose gravity.
(ฮไวล เวอ แด็นซิง ไอ ลูส กเรฝอิทิ)

[Bridge:]
([ บริจ : ])
I wanna scream your name, out to the sky, let it shine with the stars
(ไอ วอนนา ซครีม ยุร เนม , เอาท ทู เดอะ ซไค , เล็ท ดิธ ไฌน วิฑ เดอะ ซทา)
Now that you lit the flame don’t let it die, just let it burn
(เนา แดท ยู ลิท เดอะ ฟเลม ด้อนท์ เล็ท ดิธ ได , จัซท เล็ท ดิธ เบิน)
Nooooo
(โน)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Forever and a day, baby, that’s what I want when I’m with you [when I’m with you]
(เฟาะเรฝเออะ แอ็นด อะ เด , เบบิ , แด๊ท ฮว็อท ไอ ว็อนท ฮเว็น แอม วิฑ ยู [ ฮเว็น แอม วิฑ ยู ])
You’ll never go away, baby, no one can do me like you do [Can do, me like you do]
(โยว เนฝเออะ โก อะเว , เบบิ , โน วัน แค็น ดู มี ไลค ยู ดู [ แค็น ดู , มี ไลค ยู ดู ])
Forever and a day, that’s how long I’ll be loving you
(เฟาะเรฝเออะ แอ็นด อะ เด , แด๊ท เฮา ล็อง อิล บี ลัฝอิง ยู)
You’ll never go away, I will search this whole world for you
(โยว เนฝเออะ โก อะเว , ไอ วิล เซิช ดีซ โฮล เวิลด ฟอ ยู)

[Vamp:]
([ แฝ็มพ : ])
I can search a lifetime and I’d find
(ไอ แค็น เซิช อะ ไลฟ์ไทม์ แอ็นด อาย ไฟนด)
Someone special that I could call mine
(ซัมวัน ซเพฌแอ็ล แดท ไอ คูด คอล ไมน)
There to have you
(แดร์ ทู แฮ็ฝ ยู)
Always want you around me forever,
(ออลเว ว็อนท ยู อะเรานด มี เฟาะเรฝเออะ ,)
Forever and A Day
(เฟาะเรฝเออะ แอ็นด อะ เด)

Forever and A Day
(เฟาะเรฝเออะ แอ็นด อะ เด)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Forever and a day, baby, that’s what I want when I’m with you
(เฟาะเรฝเออะ แอ็นด อะ เด , เบบิ , แด๊ท ฮว็อท ไอ ว็อนท ฮเว็น แอม วิฑ ยู)
You’ll never go away, baby, no one can do me like you do [No one can make me feel]
(โยว เนฝเออะ โก อะเว , เบบิ , โน วัน แค็น ดู มี ไลค ยู ดู [ โน วัน แค็น เมค มี ฟีล ])
Forever and a day, that’s how long I’ll be loving you
(เฟาะเรฝเออะ แอ็นด อะ เด , แด๊ท เฮา ล็อง อิล บี ลัฝอิง ยู)
You’ll never go away, I will search this whole world for you
(โยว เนฝเออะ โก อะเว , ไอ วิล เซิช ดีซ โฮล เวิลด ฟอ ยู)

[Vamp:]
([ แฝ็มพ : ])
I can search a lifetime and I’d find
(ไอ แค็น เซิช อะ ไลฟ์ไทม์ แอ็นด อาย ไฟนด)
Someone special that I could call mine
(ซัมวัน ซเพฌแอ็ล แดท ไอ คูด คอล ไมน)
There to have you
(แดร์ ทู แฮ็ฝ ยู)
Always want you around me forever,
(ออลเว ว็อนท ยู อะเรานด มี เฟาะเรฝเออะ ,)
Forever and A Day
(เฟาะเรฝเออะ แอ็นด อะ เด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Forver And A Day คำอ่านไทย Kelly Rowland

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น