เนื้อเพลง Forca คำอ่านไทย Nelly Furtado

It is the passion flowing right on through your veins
(อิท อีส เดอะ แพฌอัน ฟโลอิง ไรท ออน ธรู ยุร เฝน)
And it’s the feeling that you’re oh so glad you came
(แอ็นด อิทซ เดอะ ฟีลอิง แดท ยัวร์ โอ โซ กแล็ด ยู เคม)
It is the moment you remember you’re alive
(อิท อีส เดอะ โมเม็นท ยู ริเมมเบอะ ยัวร์ อะไลฝ)
It is the air you breathe, the element, the fire
(อิท อีส ดิ แอ ยู บรีฑ , ดิ เอลอิเม็น , เดอะ ไฟร)
It is that flower that you took the time to smell
(อิท อีส แดท ฟเลาเออะ แดท ยู ทุค เดอะ ไทม ทู ซเม็ล)
It is the power that you know you got as well
(อิท อีส เดอะ เพาเออะ แดท ยู โน ยู ก็อท แอ็ส เว็ล)
It is the fear inside that you can overcome
(อิท อีส เดอะ เฟีย อีนไซด แดท ยู แค็น โอเว่อร์คัม)
This is the orchestra, the rhythm and the drum
(ดีซ ซิส ดิ ออเค็ซทระ , เดอะ ริธึ่ม แอ็นด เดอะ ดรัม)

Como uma forca, como uma forca
(โคโม อุมา ฟอร์กา , โคโม อุมา ฟอร์กา)
Como uma forca que ninguem pode parar
(โคโม อุมา ฟอร์กา ครีninguem โพด พาร์เออ)
Como uma forca, como uma forca
(โคโม อุมา ฟอร์กา , โคโม อุมา ฟอร์กา)
Como uma fome que ninguem pode matar
(โคโม อุมา โฟม ครีninguem โพด เมท่า)

It is the soundtrack of your ever-flowing life
(อิท อีส เดอะ ซาวแทร็ค อ็อฝ ยุร เอฝเออะ ฟโลอิง ไลฟ)
It is the wind beneath your feet that makes you fly
(อิท อีส เดอะ วินด บินีธ ยุร ฟีท แดท เมค ยู ฟไล)
It is the beautiful game that you choose to play
(อิท อีส เดอะ บยูทิฟุล เกม แดท ยู ชูส ทู พเล)
When you step out into the world to start your day
(ฮเว็น ยู ซเท็พ เอาท อีนทุ เดอะ เวิลด ทู ซทาท ยุร เด)
You show your face and take it in and scream and pray
(ยู โฌ ยุร เฟซ แอ็นด เทค อิท อิน แอ็นด ซครีม แอ็นด พเร)
You’re gonna win it for yourself and us today
(ยัวร์ กอนนะ วิน หนิด ฟอ ยุรเซลฟ แอ็นด อัซ ทุเด)
It is the gold, the green, the yellow and the grey
(อิท อีส เดอะ โกลด , เดอะ กรีน , เดอะ เยลโล แอ็นด เดอะ กเร)
The red and sweat and tears, the love you go. Hey!
(เดอะ เร็ด แอ็นด ซเว็ท แอ็นด เทีย , เดอะ ลัฝ ยู โก เฮ !)

Como uma forca, como uma forca
(โคโม อุมา ฟอร์กา , โคโม อุมา ฟอร์กา)
Como uma forca que ninguem pode parar
(โคโม อุมา ฟอร์กา ครีninguem โพด พาร์เออ)
Como uma forca, como uma forca
(โคโม อุมา ฟอร์กา , โคโม อุมา ฟอร์กา)
Como uma fome que ninguem pode matar
(โคโม อุมา โฟม ครีninguem โพด เมท่า)

forca, forca, forca, forca, forca
(ฟอร์กา , ฟอร์กา , ฟอร์กา , ฟอร์กา , ฟอร์กา)

Closer to the sky, closer, way up high, mais perto do ceu, mais perto do ceu
(โคลเซอร์ ทู เดอะ ซไค , โคลเซอร์ , เว อัพ ไฮ , มาย เพอโด ดู ซิว , มาย เพอโด ดู ซิว)

Como uma forca, como uma forca
(โคโม อุมา ฟอร์กา , โคโม อุมา ฟอร์กา)
Como uma forca que ninguem pode parar
(โคโม อุมา ฟอร์กา ครีninguem โพด พาร์เออ)
Como uma forca, como uma forca
(โคโม อุมา ฟอร์กา , โคโม อุมา ฟอร์กา)
Como uma fome que ninguem pode matar
(โคโม อุมา โฟม ครีninguem โพด เมท่า)

forca [oh], forca [oh], forca, forca, forca
(ฟอร์กา [ โอ ] , ฟอร์กา [ โอ ] , ฟอร์กา , ฟอร์กา , ฟอร์กา)

Come on
(คัมมอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Forca คำอ่านไทย Nelly Furtado

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น