เนื้อเพลง Bitter Sweet Symphony คำอ่านไทย The Verve

‘Cause it’s a bittersweet symphony, this life
(คอส อิทซ ซา บิทเดอร์สวีท ซีมโฟะนิ , ดีซ ไลฟ)
Try to make ends meet
(ทไร ทู เมค เอ็นด มีท)
You’re a slave to money then you die
(ยัวร์ อะ ซเลฝ ทู มันอิ เด็น ยู ได)
I’ll take you down the only road I’ve ever been down
(อิล เทค ยู เดาน ดิ โอ๊นลี่ โรด อิฝ เอฝเออะ บีน เดาน)
You know the one that takes you to the places
(ยู โน ดิ วัน แดท เทค ยู ทู เดอะ พเลซ)
Where all the veins meet yeah,
(ฮแว ออล เดอะ เฝน มีท เย่ ,)

No change, I can’t change
(โน เชนจ , ไอ แค็นท เชนจ)
I can’t change, I can’t change
(ไอ แค็นท เชนจ , ไอ แค็นท เชนจ)
But I’m here in my mold
(บัท แอม เฮียร อิน มาย โมลด)
I am here in my mold
(ไอ แอ็ม เฮียร อิน มาย โมลด)
But I’m a million different people
(บัท แอม มา มีลยัน ดีฟเฟอะเร็นท พี๊เพิ่ล)
From one day to the next
(ฟร็อม วัน เด ทู เดอะ เน็คซท)
I can’t change my mold
(ไอ แค็นท เชนจ มาย โมลด)
No, no, no, no, no
(โน , โน , โน , โน , โน)

Well I never pray
(เว็ล ไอ เนฝเออะ พเร)
But tonight I’m on my knees yeah
(บัท ทุไนท แอม ออน มาย นี เย่)
I need to hear some sounds that recognize the pain in me, yeah
(ไอ นีด ทู เฮีย ซัม เซานด แดท เรคอ็อกไนส เดอะ เพน อิน มี , เย่)
I let the melody shine, let it cleanse my mind, I feel free now
(ไอ เล็ท เดอะ เมลโอะดิ ไฌน , เล็ท ดิธ คเล็นส มาย ไมนด , ไอ ฟีล ฟรี เนา)
But the airways are clean and there’s nobody singing to me now
(บัท ดิ แอร์เวย์สฺ แซร์ คลีน แอ็นด แดร์ โนบอดี้ ซิงกิง ทู มี เนา)

No change, I can’t change
(โน เชนจ , ไอ แค็นท เชนจ)
I can’t change, I can’t change
(ไอ แค็นท เชนจ , ไอ แค็นท เชนจ)
But I’m here in my mold
(บัท แอม เฮียร อิน มาย โมลด)
I am here in my mold
(ไอ แอ็ม เฮียร อิน มาย โมลด)
And I’m a million different people
(แอ็นด แอม มา มีลยัน ดีฟเฟอะเร็นท พี๊เพิ่ล)
From one day to the next
(ฟร็อม วัน เด ทู เดอะ เน็คซท)
I can’t change my mold
(ไอ แค็นท เชนจ มาย โมลด)
No, no, no, no, no
(โน , โน , โน , โน , โน)
I can’t change
(ไอ แค็นท เชนจ)
I can’t change
(ไอ แค็นท เชนจ)

‘Cause it’s a bittersweet symphony, this life
(คอส อิทซ ซา บิทเดอร์สวีท ซีมโฟะนิ , ดีซ ไลฟ)
Try to make ends meet
(ทไร ทู เมค เอ็นด มีท)
Try to find some money then you die
(ทไร ทู ไฟนด ซัม มันอิ เด็น ยู ได)
I’ll take you down the only road I’ve ever been down
(อิล เทค ยู เดาน ดิ โอ๊นลี่ โรด อิฝ เอฝเออะ บีน เดาน)
You know the one that takes you to the places
(ยู โน ดิ วัน แดท เทค ยู ทู เดอะ พเลซ)
Where all the things meet yeah
(ฮแว ออล เดอะ ธิง มีท เย่)

You know I can’t change, I can’t change
(ยู โน ไอ แค็นท เชนจ , ไอ แค็นท เชนจ)
I can’t change, I can’t change
(ไอ แค็นท เชนจ , ไอ แค็นท เชนจ)
But I’m here in my mold
(บัท แอม เฮียร อิน มาย โมลด)
I am here in my mold
(ไอ แอ็ม เฮียร อิน มาย โมลด)
And I’m a million different people
(แอ็นด แอม มา มีลยัน ดีฟเฟอะเร็นท พี๊เพิ่ล)
From one day to the next
(ฟร็อม วัน เด ทู เดอะ เน็คซท)
I can’t change my mold
(ไอ แค็นท เชนจ มาย โมลด)
No, no, no, no, no
(โน , โน , โน , โน , โน)

I can’t change my mold
(ไอ แค็นท เชนจ มาย โมลด)
No, no, no, no, no,
(โน , โน , โน , โน , โน ,)
I can’t change
(ไอ แค็นท เชนจ)
Can’t change my body,
(แค็นท เชนจ มาย บอดอิ ,)
No, no, no
(โน , โน , โน)

I’ll take you down the only road I’ve ever been down
(อิล เทค ยู เดาน ดิ โอ๊นลี่ โรด อิฝ เอฝเออะ บีน เดาน)
I’ll take you down the only road I’ve ever been down
(อิล เทค ยู เดาน ดิ โอ๊นลี่ โรด อิฝ เอฝเออะ บีน เดาน)
Been down
(บีน เดาน)
Ever been down
(เอฝเออะ บีน เดาน)
Ever been down
(เอฝเออะ บีน เดาน)
Ever been down
(เอฝเออะ บีน เดาน)
Ever been down
(เอฝเออะ บีน เดาน)
Have you ever been down?
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ บีน เดาน)
Have you’ve ever been down?
(แฮ็ฝ ยู๊ฟ เอฝเออะ บีน เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bitter Sweet Symphony คำอ่านไทย The Verve

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น