เนื้อเพลง Left Behind คำอ่านไทย Slipknot

I’ve known faces that have disappeared in time
(อิฝ โนน เฟซ แดท แฮ็ฝ ดิแซ็พเพีย อิน ไทม)
Find me wrapped in glass and slowly sunk in lime
(ไฟนด มี แร็พท อิน กลัซ แซน ซโลลิ ซังค อิน ไลม)
All my friends have pictures meant to make you cry
(ออล มาย ฟเร็นด แฮ็ฝ พีคเชอะ เม็นท ทู เมค ยู คไร)
I’ve seen this and wondered what I’ve done to calcify
(อิฝ ซีน ดีซ แซน วันเดอะ ฮว็อท อิฝ ดัน ทู แคลซิไฟ)

I ignore you
(ไอ อิกโน ยู)
As I close my eyes I feel it all slipping away
(แอ็ส ซาย คโลส มาย ไอ ซาย ฟีล อิท ดอร์ สลิพปิง อะเว)
I come towards you
(ไอ คัม ทูวอด ยู)
We all got left behind, we let it all slip away
(วี ออล ก็อท เล็ฟท บิไฮนด , วี เล็ท ดิธ ดอร์ ซลิพ อะเว)
I ignore you
(ไอ อิกโน ยู)
As I close my eyes I feel it all slipping away
(แอ็ส ซาย คโลส มาย ไอ ซาย ฟีล อิท ดอร์ สลิพปิง อะเว)
I come towards you
(ไอ คัม ทูวอด ยู)
We all got left behind, we let it all slip away
(วี ออล ก็อท เล็ฟท บิไฮนด , วี เล็ท ดิธ ดอร์ ซลิพ อะเว)

I can’t stand to see your thalidomide robot face
(ไอ แค็นท ซแท็นด ทู ซี ยุร ตาโลวโดมายดฺ โรบ็อท เฟซ)
I don’t even try it you have to be a liar
(ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น ทไร อิท ยู แฮ็ฝ ทู บี อะ ไลเออะ)
Just to infiltrate me, I’m still drowning
(จัซท ทู อินฟีลทเรท มี , แอม ซทิล ดเรานอิง)

I ignore you
(ไอ อิกโน ยู)
As I close my eyes I feel it all slipping away
(แอ็ส ซาย คโลส มาย ไอ ซาย ฟีล อิท ดอร์ สลิพปิง อะเว)
I come towards you
(ไอ คัม ทูวอด ยู)
We all got left behind, we let it all slip away
(วี ออล ก็อท เล็ฟท บิไฮนด , วี เล็ท ดิธ ดอร์ ซลิพ อะเว)
I ignore you
(ไอ อิกโน ยู)
As I close my eyes I feel it all slipping away
(แอ็ส ซาย คโลส มาย ไอ ซาย ฟีล อิท ดอร์ สลิพปิง อะเว)
I come towards you
(ไอ คัม ทูวอด ยู)
We all got left behind, we let it all slip away
(วี ออล ก็อท เล็ฟท บิไฮนด , วี เล็ท ดิธ ดอร์ ซลิพ อะเว)

Take this away, take this away
(เทค ดีซ อะเว , เทค ดีซ อะเว)
I can feel it on my mouth
(ไอ แค็น ฟีล อิท ออน มาย เมาธ)
I can taste you on my fingers
(ไอ แค็น เทซท ยู ออน มาย ฟีงเกอะ)
I can hear you like the holy ghost
(ไอ แค็น เฮีย ยู ไลค เดอะ โฮลิ โกซท)
And kill you if you get too close
(แอ็นด คิล ยู อิฟ ยู เก็ท ทู คโลส)

I ignore you
(ไอ อิกโน ยู)
As I close my eyes I feel it all slipping away
(แอ็ส ซาย คโลส มาย ไอ ซาย ฟีล อิท ดอร์ สลิพปิง อะเว)
I come towards you
(ไอ คัม ทูวอด ยู)
We all got left behind, we let it all slip away
(วี ออล ก็อท เล็ฟท บิไฮนด , วี เล็ท ดิธ ดอร์ ซลิพ อะเว)
I ignore you
(ไอ อิกโน ยู)
As I close my eyes I feel it all slipping away
(แอ็ส ซาย คโลส มาย ไอ ซาย ฟีล อิท ดอร์ สลิพปิง อะเว)
I come towards you
(ไอ คัม ทูวอด ยู)
We all got left behind, we let it all slip away
(วี ออล ก็อท เล็ฟท บิไฮนด , วี เล็ท ดิธ ดอร์ ซลิพ อะเว)

We let it all slip away
(วี เล็ท ดิธ ดอร์ ซลิพ อะเว)
We let it all slip away
(วี เล็ท ดิธ ดอร์ ซลิพ อะเว)
We let it all slip away
(วี เล็ท ดิธ ดอร์ ซลิพ อะเว)
Slip away, slip away, slip away
(ซลิพ อะเว , ซลิพ อะเว , ซลิพ อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Left Behind คำอ่านไทย Slipknot

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น