เนื้อเพลง Hot N’ Cold คำอ่านไทย The Baseballs

You’re hot, you’re cold
(ยัวร์ ฮ็อท , ยัวร์ โคลด)
You’re hot, you’re cold
(ยัวร์ ฮ็อท , ยัวร์ โคลด)
You’re hot, you’re cold
(ยัวร์ ฮ็อท , ยัวร์ โคลด)
You’re hot, you’re cold
(ยัวร์ ฮ็อท , ยัวร์ โคลด)

You [you] change your mind [your mind]
(ยู [ ยู ] เชนจ ยุร ไมนด [ ยุร ไมนด ])
Like a girl [a girl] changes clothes [sheewab sheewah]
(ไลค เก เกิล [ อะ เกิล ] เชนจ คโลฑ [ ชีวับ ชีว่า ])
Yeah you [you], PMS [MS]
(เย่ ยู [ ยู ] , พีเอมเอส [ เอมสฺ ])
Like a bitch [a bitch], I would know [sheewab sheewah]
(ไลค เก บิช [ อะ บิช ] , ไอ วูด โน [ ชีวับ ชีว่า ])

And you [you] over think [always]
(แอ็นด ยู [ ยู ] โอเฝอะ ธิงค [ ออลเว ])
Always speak [always] cryptically [sheewab sheewah]
(ออลเว ซพีค [ ออลเว ] ครีพทิแค็ลลิ [ ชีวับ ชีว่า ])
I should know [know]
(ไอ ฌูด โน [ โน ])
That you’re no good for me
(แดท ยัวร์ โน กุด ฟอ มี)

‘Cause you’re hot then you’re cold
(คอส ยัวร์ ฮ็อท เด็น ยัวร์ โคลด)
You’re yes then you’re no
(ยัวร์ เย็ซ เด็น ยัวร์ โน)
You’re in then you’re out
(ยัวร์ อิน เด็น ยัวร์ เอาท)
You’re up then you’re down
(ยัวร์ อัพ เด็น ยัวร์ เดาน)
You’re wrong when it’s right
(ยัวร์ ร็อง ฮเว็น อิทซ ไรท)
It’s black and it’s white
(อิทซ บแล็ค แอ็นด อิทซ ฮไวท)
We fight, we break up
(วี ไฟท , วี บเรค อัพ)
We kiss, we make up
(วี คิซ , วี เมค อัพ)
You don’t really wanna stay
(ยู ด้อนท์ ริแอ็ลลิ วอนนา ซเท)
But you don’t really wanna go
(บัท ยู ด้อนท์ ริแอ็ลลิ วอนนา โก)
‘Cause you’re hot then you’re cold
(คอส ยัวร์ ฮ็อท เด็น ยัวร์ โคลด)
You’re yes then you’re no
(ยัวร์ เย็ซ เด็น ยัวร์ โน)
You’re in then you’re out
(ยัวร์ อิน เด็น ยัวร์ เอาท)
You’re up then you’re down
(ยัวร์ อัพ เด็น ยัวร์ เดาน)

We used to be
(วี ยูซ ทู บี)
Just like twins, so in sync
(จัซท ไลค ทวิน , โซ อิน ซิงค)
The same energy
(เดอะ เซม เอนเออะจิ)
Now’s a dead battery
(เนา ซา เด็ด แบทเทอะริ)

Used to laugh [to laugh] ’bout nothing [nothing]
(ยูซ ทู ลาฟ [ ทู ลาฟ ] เบาท นัธอิง [ นัธอิง ])
Now you’re plain [plain] boring [sheewab sheewah]
(เนา ยัวร์ พเลน [ พเลน ] โบริง [ ชีวับ ชีว่า ])
I should know [know]
(ไอ ฌูด โน [ โน ])
That you’re not gonna change
(แดท ยัวร์ น็อท กอนนะ เชนจ)

‘Cause you’re hot then you’re cold
(คอส ยัวร์ ฮ็อท เด็น ยัวร์ โคลด)
You’re yes then you’re no
(ยัวร์ เย็ซ เด็น ยัวร์ โน)
You’re in then you’re out
(ยัวร์ อิน เด็น ยัวร์ เอาท)
You’re up then you’re down
(ยัวร์ อัพ เด็น ยัวร์ เดาน)
You’re wrong when it’s right
(ยัวร์ ร็อง ฮเว็น อิทซ ไรท)
It’s black and it’s white
(อิทซ บแล็ค แอ็นด อิทซ ฮไวท)
We fight, we break up
(วี ไฟท , วี บเรค อัพ)
We kiss, we make up
(วี คิซ , วี เมค อัพ)
You don’t really wanna stay
(ยู ด้อนท์ ริแอ็ลลิ วอนนา ซเท)
But you don’t really wanna go
(บัท ยู ด้อนท์ ริแอ็ลลิ วอนนา โก)
‘Cause you’re hot then you’re cold
(คอส ยัวร์ ฮ็อท เด็น ยัวร์ โคลด)
You’re yes then you’re no
(ยัวร์ เย็ซ เด็น ยัวร์ โน)
You’re in then you’re out
(ยัวร์ อิน เด็น ยัวร์ เอาท)
You’re up then you’re down
(ยัวร์ อัพ เด็น ยัวร์ เดาน)

You’re hot [uuuh], you’re cold [then you’re hot]
(ยัวร์ ฮ็อท [ uuuh ] , ยัวร์ โคลด [ เด็น ยัวร์ ฮ็อท ])
You’re hot [you’re hot], you’re cold [you’re hot]
(ยัวร์ ฮ็อท [ ยัวร์ ฮ็อท ] , ยัวร์ โคลด [ ยัวร์ ฮ็อท ])
You’re hot [so cold], you’re cold [so cold]
(ยัวร์ ฮ็อท [ โซ โคลด ] , ยัวร์ โคลด [ โซ โคลด ])
You’re hot [yeah], you’re cold
(ยัวร์ ฮ็อท [ เย่ ] , ยัวร์ โคลด)

Wooh, woooh, yeah, alright
(วู , วูอู้ , เย่ , ออลไร๊ท)
Come on, haha, wooh, yeah come on
(คัมมอน , ฮาฮา , วู , เย่ คัมมอน)

Would someone call the doctor
(วูด ซัมวัน คอล เดอะ ดอคเทอะ)
Got a case of love bipolar
(ก็อท ดา เคซ อ็อฝ ลัฝ ไบโพร่า)
Stuck on a roller coaster
(ซทัค ออน อะ โรลเลอะ โคซเทอะ)
Can’t get off this ride
(แค็นท เก็ท ออฟฟ ดีซ ไรด)

You change your mind
(ยู เชนจ ยุร ไมนด)
Like a girl changes clothes
(ไลค เก เกิล เชนจ คโลฑ)

‘Cause you’re hot then you’re cold
(คอส ยัวร์ ฮ็อท เด็น ยัวร์ โคลด)
You’re yes then you’re no
(ยัวร์ เย็ซ เด็น ยัวร์ โน)
You’re in then you’re out
(ยัวร์ อิน เด็น ยัวร์ เอาท)
You’re up then you’re down
(ยัวร์ อัพ เด็น ยัวร์ เดาน)
You’re wrong when it’s right
(ยัวร์ ร็อง ฮเว็น อิทซ ไรท)
It’s black and it’s white
(อิทซ บแล็ค แอ็นด อิทซ ฮไวท)
We fight, we break up
(วี ไฟท , วี บเรค อัพ)
We kiss, we make up
(วี คิซ , วี เมค อัพ)
You don’t really wanna stay
(ยู ด้อนท์ ริแอ็ลลิ วอนนา ซเท)
But you don’t really wanna go
(บัท ยู ด้อนท์ ริแอ็ลลิ วอนนา โก)
‘Cause you’re hot then you’re cold
(คอส ยัวร์ ฮ็อท เด็น ยัวร์ โคลด)
You’re yes then you’re no
(ยัวร์ เย็ซ เด็น ยัวร์ โน)
You’re in then you’re out
(ยัวร์ อิน เด็น ยัวร์ เอาท)
You’re up then you’re down
(ยัวร์ อัพ เด็น ยัวร์ เดาน)

You’re hot, you’re cold
(ยัวร์ ฮ็อท , ยัวร์ โคลด)
You’re hot, you’re cold
(ยัวร์ ฮ็อท , ยัวร์ โคลด)
You’re hot, you’re cold
(ยัวร์ ฮ็อท , ยัวร์ โคลด)
You’re hot, yeah
(ยัวร์ ฮ็อท , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hot N’ Cold คำอ่านไทย The Baseballs

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น