เนื้อเพลง In Between คำอ่านไทย Linkin Park

Let me apologize to begin with
(เล็ท มี อะพอลโอะไจส ทู บีกีน วิฑ)
Let me apologize for what I’m about to say
(เล็ท มี อะพอลโอะไจส ฟอ ฮว็อท แอม อะเบาท ทู เซ)
But trying to be genuine was harder than it seemed
(บัท ทไรอิง ทู บี เจนอิวอิน วอส อาณ์เดอ แฑ็น หนิด ซีม)
And somehow I got caught up in between
(แอ็นด ซัมฮาว ไอ ก็อท คอท อัพ อิน บีทวิน)

Let me apologize to begin with
(เล็ท มี อะพอลโอะไจส ทู บีกีน วิฑ)
Let me apologize for what I’m about to say
(เล็ท มี อะพอลโอะไจส ฟอ ฮว็อท แอม อะเบาท ทู เซ)
But trying to be someone else was harder than it seemed
(บัท ทไรอิง ทู บี ซัมวัน เอ็ลซ วอส อาณ์เดอ แฑ็น หนิด ซีม)
And somehow I got caught up in between
(แอ็นด ซัมฮาว ไอ ก็อท คอท อัพ อิน บีทวิน)

Between my pride and my promise
(บีทวิน มาย พไรด แอ็นด มาย พรอมอิซ)
Between my lies and how the truth gets in the way
(บีทวิน มาย ไล แซน เฮา เดอะ ทรูธ เก็ท ซิน เดอะ เว)
The things I want to say to you get lost before they come
(เดอะ ธิง ซาย ว็อนท ทู เซ ทู ยู เก็ท ล็อซท บิโฟ เฑ คัม)
The only thing that’s worse than one is none
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง แด๊ท เวิซ แฑ็น วัน อีส นัน)

Let me apologize to begin with
(เล็ท มี อะพอลโอะไจส ทู บีกีน วิฑ)
Let me apologize for what I’m about to say
(เล็ท มี อะพอลโอะไจส ฟอ ฮว็อท แอม อะเบาท ทู เซ)
But trying to regain your trust was harder than it seemed
(บัท ทไรอิง ทู ริเกน ยุร ทรัซท วอส อาณ์เดอ แฑ็น หนิด ซีม)
And somehow I got caught up in between
(แอ็นด ซัมฮาว ไอ ก็อท คอท อัพ อิน บีทวิน)

Between my pride and my promise
(บีทวิน มาย พไรด แอ็นด มาย พรอมอิซ)
Between my lies and how the truth gets in the way
(บีทวิน มาย ไล แซน เฮา เดอะ ทรูธ เก็ท ซิน เดอะ เว)
The things I want to say to you get lost before they come
(เดอะ ธิง ซาย ว็อนท ทู เซ ทู ยู เก็ท ล็อซท บิโฟ เฑ คัม)
The only thing that’s worse than one is none
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง แด๊ท เวิซ แฑ็น วัน อีส นัน)
The only thing that’s worse than one is none
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง แด๊ท เวิซ แฑ็น วัน อีส นัน)

And I cannot explain to you
(แอ็นด ดาย แคนน็อท เอ็คซพเลน ทู ยู)
In anything I say or do or plan
(อิน เอนอิธิง ไอ เซ ออ ดู ออ แพล็น)
Fear is not afraid of you
(เฟีย อีส น็อท อัฟเรด อ็อฝ ยู)
Guilt’s a language you can understand
(กิลท ซา แลงกวิจ ยู แค็น อันเดิซแทนด)

I cannot explain to you
(ไอ แคนน็อท เอ็คซพเลน ทู ยู)
In anything I say or do
(อิน เอนอิธิง ไอ เซ ออ ดู)
I hope the actions speak the words they can
(ไอ โฮพ ดิ แอคฌัน ซพีค เดอะ เวิด เฑ แค็น)

For my pride and my promise
(ฟอ มาย พไรด แอ็นด มาย พรอมอิซ)
For my lies and how the truth gets in the way
(ฟอ มาย ไล แซน เฮา เดอะ ทรูธ เก็ท ซิน เดอะ เว)
The things I want to say to you get lost before they come
(เดอะ ธิง ซาย ว็อนท ทู เซ ทู ยู เก็ท ล็อซท บิโฟ เฑ คัม)
The only thing that’s worse than one is
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง แด๊ท เวิซ แฑ็น วัน อีส)

Pride and my promise
(พไรด แอ็นด มาย พรอมอิซ)
Between my lies and how the truth gets in the way
(บีทวิน มาย ไล แซน เฮา เดอะ ทรูธ เก็ท ซิน เดอะ เว)
The things I want to say to you get lost before they come
(เดอะ ธิง ซาย ว็อนท ทู เซ ทู ยู เก็ท ล็อซท บิโฟ เฑ คัม)
The only thing that’s worse than one is none
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง แด๊ท เวิซ แฑ็น วัน อีส นัน)
The only thing that’s worse than one is none
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง แด๊ท เวิซ แฑ็น วัน อีส นัน)
The only thing that’s worse than one is none
(ดิ โอ๊นลี่ ธิง แด๊ท เวิซ แฑ็น วัน อีส นัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In Between คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น