เนื้อเพลง What You Waiting For? คำอ่านไทย Gwen Stefani

What an amazing time
(ฮว็อท แอน อะเมสอิง ไทม)
What a family
(ฮว็อท ดา แฟมอิลิ)
How did the years go by?
(เฮา ดิด เดอะ เยีย โก ไบ)
Now it’s only me
(เนา อิทซ โอ๊นลี่ มี)

Tick tock
(ทิค ทอก)
Tick tock
(ทิค ทอก)
Tick tock
(ทิค ทอก)
Tick tock
(ทิค ทอก)
Tick tock
(ทิค ทอก)
Tick tock
(ทิค ทอก)
Tick tock
(ทิค ทอก)
Tick tock
(ทิค ทอก)
[La la la la la la la]
([ ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])

Like a cat in heat stuck in a moving car
(ไลค เก แค็ท อิน ฮีท ซทัค อิน อะ มูฝอิง คา)
A scary conversation,
(อะ สเกลี่ คอนเฝอะเซฌัน ,)
Shut my eyes, can’t find the brake
(ฌัท มาย ไอ , แค็นท ไฟนด เดอะ บเรค)
What if they say that you’re a climber?
(ฮว็อท อิฟ เฑ เซ แดท ยัวร์ อะ คไลมเออะ)

Naturally I’m worried if I do it alone
(แนชแร็ลลิ แอม เวอริ อิฟ ฟาย ดู อิท อะโลน)
Who really cares ’cause it’s your life
(ฮู ริแอ็ลลิ แค คอส อิทซ ยุร ไลฟ)
You never know, it could be great
(ยู เนฝเออะ โน , อิท คูด บี กเรท)
Take a chance ’cause you might grow
(เทค เก ชานซ คอส ยู ไมท กโร)
Oh, oh oh
(โอ , โอ โอ)

What you waiting
(ฮว็อท ยู เวททิง)
What you waiting
(ฮว็อท ยู เวททิง)
What you waiting
(ฮว็อท ยู เวททิง)
What you waiting
(ฮว็อท ยู เวททิง)
What you waiting for!?
(ฮว็อท ยู เวททิง ฟอ !)

What you waiting
(ฮว็อท ยู เวททิง)
What you waiting
(ฮว็อท ยู เวททิง)
What you waiting
(ฮว็อท ยู เวททิง)
What you waiting
(ฮว็อท ยู เวททิง)
What you waiting for!?
(ฮว็อท ยู เวททิง ฟอ !)

Tick tock
(ทิค ทอก)
Tick tock
(ทิค ทอก)
Tick tock
(ทิค ทอก)
Tick tock
(ทิค ทอก)

Take a chance you stupid whore
(เทค เก ชานซ ยู ซทยูทิด โฮ)

Like an echo pedal, you’re repeating yourself
(ไลค แอน เอคโอ เพดแอ็ล , ยัวร์ รีปพิธดิง ยุรเซลฟ)
You know it all by heart
(ยู โน อิท ดอร์ ไบ ฮาท)
Why are you standing in one place?
(ฮไว อาร์ ยู ซแทนดิง อิน วัน พเลซ)
Born to blossom, bloom to perish
(บอน ทู บลอซซัม , บลูม ทู เพริฌ)

Your moment will run out
(ยุร โมเม็นท วิล รัน เอาท)
‘Cause of your sex chromosome
(คอส อ็อฝ ยุร เซ็คซ โครโมโซม)
I know it’s so messed up how our society all thinks [for sure]
(ไอ โน อิทซ โซ เม็ซ อัพ เฮา เอ๊า โซะไซเอะทิ ออล ธิงค [ ฟอ ฌุร ])
Life is short, you’re capable [uh huh]
(ไลฟ อีส ฌอท , ยัวร์ แค๊พพะเบิ้ล [ อา ฮู ])
Oh, oh oh
(โอ , โอ โอ)

LOOK AT YOUR WATCH NOW!
(ลุค แกท ยุร ว็อช เนา !)
YOU’RE STILL A SUPER HOT FEMALE!
(ยัวร์ ซทิล อะ ซยูเพอะ ฮ็อท ฟีเมล !)
YOU GOT YOUR MILLION DOLLAR CONTRACT!
(ยู ก็อท ยุร มีลยัน ดอลเลอะ คอนทแร็คท !)
AND THEY’RE ALL WAITING FOR YOUR HOT TRACK!
(แอ็นด เดรว ออล เวททิง ฟอ ยุร ฮ็อท ทแรค !)

What you waiting
(ฮว็อท ยู เวททิง)
What you waiting
(ฮว็อท ยู เวททิง)
What you waiting
(ฮว็อท ยู เวททิง)
What you waiting
(ฮว็อท ยู เวททิง)
What you waiting for!?
(ฮว็อท ยู เวททิง ฟอ !)

What you waiting
(ฮว็อท ยู เวททิง)
What you waiting
(ฮว็อท ยู เวททิง)
What you waiting
(ฮว็อท ยู เวททิง)
What you waiting
(ฮว็อท ยู เวททิง)
What you waiting for!?
(ฮว็อท ยู เวททิง ฟอ !)

I can’t wait to go
(ไอ แค็นท เวท ทู โก)
Back and do Japan
(แบ็ค แอ็นด ดู จะแพน)
Get me lots of brand new fans
(เก็ท มี ล็อท อ็อฝ บแร็นด นยู แฟน)
Osaka, Tokyo
(โอซาก้า , โทคโย)
You Harajuku girls
(ยู ฮาราจูกุ เกิล)
Damn, you’ve got some wicked style…
(แด็ม , ยู๊ฟ ก็อท ซัม วิค ซไทล)

GO!
(โก !)
LOOK AT YOUR WATCH NOW!
(ลุค แกท ยุร ว็อช เนา !)
YOU’RE STILL A SUPER HOT FEMALE!
(ยัวร์ ซทิล อะ ซยูเพอะ ฮ็อท ฟีเมล !)
YOU GOT YOUR MILLION DOLLAR CONTRACT!
(ยู ก็อท ยุร มีลยัน ดอลเลอะ คอนทแร็คท !)
AND THEY’RE ALL WAITING FOR YOUR HOT TRACK!
(แอ็นด เดรว ออล เวททิง ฟอ ยุร ฮ็อท ทแรค !)

What you waiting
(ฮว็อท ยู เวททิง)
What you waiting
(ฮว็อท ยู เวททิง)
What you waiting
(ฮว็อท ยู เวททิง)
What you waiting
(ฮว็อท ยู เวททิง)
What you waiting for!?
(ฮว็อท ยู เวททิง ฟอ !)

What you waiting
(ฮว็อท ยู เวททิง)
What you waiting
(ฮว็อท ยู เวททิง)
What you waiting
(ฮว็อท ยู เวททิง)
What you waiting
(ฮว็อท ยู เวททิง)
What you waiting for!?
(ฮว็อท ยู เวททิง ฟอ !)

What you waiting for?
(ฮว็อท ยู เวททิง ฟอ)
What you waiting for?
(ฮว็อท ยู เวททิง ฟอ)
Take a chance, you stupid whore
(เทค เก ชานซ , ยู ซทยูทิด โฮ)

Take a chance, you stupid whore
(เทค เก ชานซ , ยู ซทยูทิด โฮ)
What you waiting for?
(ฮว็อท ยู เวททิง ฟอ)
What you waiting for?
(ฮว็อท ยู เวททิง ฟอ)
Take a chance, you stupid whore
(เทค เก ชานซ , ยู ซทยูทิด โฮ)
Take a chance, you stupid whore
(เทค เก ชานซ , ยู ซทยูทิด โฮ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What You Waiting For? คำอ่านไทย Gwen Stefani

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น