เนื้อเพลง Dead Memories คำอ่านไทย Slipknot

Sitting in the dark, I can’t forget
(ซีททิง อิน เดอะ ดาค , ไอ แค็นท เฟาะเกท)
Even now, I realize the time I’ll never get
(อีเฝ็น เนา , ไอ รีแอะไลส เดอะ ไทม อิล เนฝเออะ เก็ท)
Another story of the bitter pills of fate
(แอะนัธเออะ ซโทริ อ็อฝ เดอะ บีทเทอะ พิล อ็อฝ เฟท)
I can’t go back again, I can’t go back again
(ไอ แค็นท โก แบ็ค อะเกน , ไอ แค็นท โก แบ็ค อะเกน)

But you asked me to love you and I did
(บัท ยู อาซค มี ทู ลัฝ ยู แอ็นด ดาย ดิด)
Traded my emotions for a contract to commit
(เทรด มาย อิโมฌัน ฟอ รา คอนทแร็คท ทู ค็อมมีท)
And when I got away I only got so far
(แอ็นด ฮเว็น นาย ก็อท อะเว ไอ โอ๊นลี่ ก็อท โซ ฟา)
The other me is dead, I hear his voice inside my head
(ดิ อัฑเออะ มี อีส เด็ด , ไอ เฮีย ฮิส ฝอยซ อีนไซด มาย เฮ็ด)

And we were never alive and we won’t be born again
(แอ็นด วี เวอ เนฝเออะ อะไลฝ แอ็นด วี ว็อนท บี บอน อะเกน)
But I’ll never survive with dead memories in my heart
(บัท อิล เนฝเออะ เซอะไฝฝ วิฑ เด็ด เมรโมรี ซิน มาย ฮาท)
Dead memories in my heart
(เด็ด เมรโมรี ซิน มาย ฮาท)
Dead memories in my heart
(เด็ด เมรโมรี ซิน มาย ฮาท)

You told me to love you and I did
(ยู โทลด มี ทู ลัฝ ยู แอ็นด ดาย ดิด)
Tied my soul into a knot and got me to submit
(ไท มาย โซล อีนทุ อะ น็อท แอ็นด ก็อท มี ทู ซับมีท)
So when I got away I only kept my scars
(โซ ฮเว็น นาย ก็อท อะเว ไอ โอ๊นลี่ เค็พท มาย ซคา)
The other me is gone now I don’t know where I belong
(ดิ อัฑเออะ มี อีส กอน เนา ไอ ด้อนท์ โน ฮแว ไอ บิลอง)

And we were never alive and we won’t be born again
(แอ็นด วี เวอ เนฝเออะ อะไลฝ แอ็นด วี ว็อนท บี บอน อะเกน)
But I’ll never survive with dead memories in my heart
(บัท อิล เนฝเออะ เซอะไฝฝ วิฑ เด็ด เมรโมรี ซิน มาย ฮาท)
Dead memories in my heart
(เด็ด เมรโมรี ซิน มาย ฮาท)
Dead memories in my heart
(เด็ด เมรโมรี ซิน มาย ฮาท)
Dead memories in my heart
(เด็ด เมรโมรี ซิน มาย ฮาท)

Dead visions in your name
(เด็ด ฝีฉอัน ซิน ยุร เนม)
Dead fingers in my veins
(เด็ด ฟีงเกอะ ซิน มาย เฝน)

Dead memories in my heart
(เด็ด เมรโมรี ซิน มาย ฮาท)
Dead memories in my heart
(เด็ด เมรโมรี ซิน มาย ฮาท)
Dead memories in my heart
(เด็ด เมรโมรี ซิน มาย ฮาท)
Dead memories in my heart
(เด็ด เมรโมรี ซิน มาย ฮาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dead Memories คำอ่านไทย Slipknot

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น