เนื้อเพลง Locked up คำอ่านไทย Akon

[AKON]
([ เอคอน ])
Im steady tryna find a motive,
(แอม ซเทดอิ ทายนา ไฟนด อะ โมทิฝ ,)
Why do what I do?,
(ฮไว ดู ฮว็อท ไอ ดู ,)
Freedom aint gettin no closer,
(ฟรีดัม เอน เกดดิน โน โคลเซอร์ ,)
No matter how far I go,
(โน แมทเทอะ เฮา ฟา ไอ โก ,)
My car is stolen, no registration,
(มาย คา อีส ซโทเล็น , โน เรจิซทเรฌัน ,)
Cops patrolin, and now they done stop me,
(ค็อพ พาโทรลิน , แอ็นด เนา เฑ ดัน ซท็อพ มี ,)
And I get locked up,
(แอ็นด ดาย เก็ท ล็อค อัพ ,)

[Chorus]
([ โครัซ ])
They won’t let me out, they won’t let me out, [I’m locked up]
(เฑ ว็อนท เล็ท มี เอาท , เฑ ว็อนท เล็ท มี เอาท , [ แอม ล็อค อัพ ])
They won’t let me out no, they wont let me out, [I’m locked up]
(เฑ ว็อนท เล็ท มี เอาท โน , เฑ ว็อนท เล็ท มี เอาท , [ แอม ล็อค อัพ ])
They won’t let me out, they won’t let me out, [I’m locked up]
(เฑ ว็อนท เล็ท มี เอาท , เฑ ว็อนท เล็ท มี เอาท , [ แอม ล็อค อัพ ])
They won’t let me out no, they won’t let me out
(เฑ ว็อนท เล็ท มี เอาท โน , เฑ ว็อนท เล็ท มี เอาท)

[Akon]
([ เอคอน ])
Headin up town to re-up,
(เฮดิน อัพ ทาวน์ ทู รี อัพ ,)
Back with a couple keys,
(แบ็ค วิฑ อะ คั๊พเพิ่ล คี ,)
Corner blocks on fire,
(คอเนอะ บล็อค ออน ไฟร ,)
Under covers dressed as feens,
(อันเดอะ คัฝเออะ ดเรซ แอ็ส ฟีนสฺ ,)
Makin so much money,
(เมกิน โซ มัช มันอิ ,)
Products movin’ fast,
(พรอดอัคท มูฝวิน ฟัซท ,)
Put away the stash,
(พัท อะเว เดอะ สแตช ,)
And as I sold the last bag fucked around and got locked up
(แอ็นด แอ็ส ซาย โซลด เดอะ ลาซท แบ็ก ฟัค อะเรานด แอ็นด ก็อท ล็อค อัพ)

[CHORUS]
([ โครัซ ])
They won’t let me out, they won’t let me out, [my nigga I’m locked up]
(เฑ ว็อนท เล็ท มี เอาท , เฑ ว็อนท เล็ท มี เอาท , [ มาย นิกงา แอม ล็อค อัพ ])
They won’t let me out no, they wont let me out, [I got locked up]
(เฑ ว็อนท เล็ท มี เอาท โน , เฑ ว็อนท เล็ท มี เอาท , [ ไอ ก็อท ล็อค อัพ ])
They won’t let me out, they won’t let me out, [baby girl I’m locked up]
(เฑ ว็อนท เล็ท มี เอาท , เฑ ว็อนท เล็ท มี เอาท , [ เบบิ เกิล แอม ล็อค อัพ ])
They won’t let me out no, they won’t let me out
(เฑ ว็อนท เล็ท มี เอาท โน , เฑ ว็อนท เล็ท มี เอาท)

Cuz visitation no longer comes by,
(คัซ ฝิสิเทฌัน โน ลองเงอ คัม ไบ ,)
Seems like they forgot about me,
(ซีม ไลค เฑ เฟาะกอท อะเบาท มี ,)
Commissary is getting empty,
(คอมมิเซริ อีส เกดดดิ้ง เอมทิ ,)
My cell mates getting food without me,
(มาย เซ็ล เมท เกดดดิ้ง ฟูด วิเฑาท มี ,)
Can’t wait to get out and move forward with my life,
(แค็นท เวท ทู เก็ท เอาท แอ็นด มูฝ ฟอเวิด วิฑ มาย ไลฟ ,)
Got a family that loves me and wants me to do right
(ก็อท ดา แฟมอิลิ แดท ลัฝ มี แอ็นด ว็อนท มี ทู ดู ไรท)
But instead I’m here locked up
(บัท อินซเทด แอม เฮียร ล็อค อัพ)

[CHORUS]
([ โครัซ ])
They won’t let me out, they won’t let me out,
(เฑ ว็อนท เล็ท มี เอาท , เฑ ว็อนท เล็ท มี เอาท ,)
[ohhh I’m locked up]
([ โอ้ แอม ล็อค อัพ ])
They won’t let me out no, they wont let me out,
(เฑ ว็อนท เล็ท มี เอาท โน , เฑ ว็อนท เล็ท มี เอาท ,)
[my nigga I’m locked up]
([ มาย นิกงา แอม ล็อค อัพ ])
They won’t let me out, they won’t let me out, [I’m locked up]
(เฑ ว็อนท เล็ท มี เอาท , เฑ ว็อนท เล็ท มี เอาท , [ แอม ล็อค อัพ ])
They won’t let me out no, they won’t let me out
(เฑ ว็อนท เล็ท มี เอาท โน , เฑ ว็อนท เล็ท มี เอาท)

Maybe a visit [they won’t let me out]
(เมบี อะ ฝีสอิท [ เฑ ว็อนท เล็ท มี เอาท ])
Send me some magazines [they won’t let me out]
(เซ็นด มี ซัม แมกอะสีน [ เฑ ว็อนท เล็ท มี เอาท ])
Send me some money orders [they won’t let me out, no]
(เซ็นด มี ซัม มันอิ ออเดอะ [ เฑ ว็อนท เล็ท มี เอาท , โน ])
Maybe a visit baby [they won’t let me out]
(เมบี อะ ฝีสอิท เบบิ [ เฑ ว็อนท เล็ท มี เอาท ])
Cuz I’m locked up, they won’t let me out.
(คัซ แอม ล็อค อัพ , เฑ ว็อนท เล็ท มี เอาท)
Wheres my lawyer? [they won’t let me out]
(ฮแว มาย ลอเยอะ [ เฑ ว็อนท เล็ท มี เอาท ])
I’m locked up, they won’t let me out, no.
(แอม ล็อค อัพ , เฑ ว็อนท เล็ท มี เอาท , โน)
Get me outta here [they won’t let me out]
(เก็ท มี เอ๊าตา เฮียร [ เฑ ว็อนท เล็ท มี เอาท ])
I’m locked up, they won’t let me out, they won’t let me out.
(แอม ล็อค อัพ , เฑ ว็อนท เล็ท มี เอาท , เฑ ว็อนท เล็ท มี เอาท)
Baby Im locked up they won’t let me out, no
(เบบิ แอม ล็อค อัพ เฑ ว็อนท เล็ท มี เอาท , โน)
Where’s my niggaz?
(ฮแว มาย นิกแกซ)
On the lock-down.
(ออน เดอะ ล็อค เดาน)
Damn, I’m locked up, they won’t let me out.
(แด็ม , แอม ล็อค อัพ , เฑ ว็อนท เล็ท มี เอาท)
I’m locked up, they won’t let me out.
(แอม ล็อค อัพ , เฑ ว็อนท เล็ท มี เอาท)
Ohhh… they won’t let me out.
(โอ้ เฑ ว็อนท เล็ท มี เอาท)
Can you please accept my phone calls?
(แค็น ยู พลีส แอ็คเซพท มาย โฟน คอล)
Cuz I’m locked up, locked up, locked up.
(คัซ แอม ล็อค อัพ , ล็อค อัพ , ล็อค อัพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Locked up คำอ่านไทย Akon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น