เนื้อเพลง Ain’t No Other Man คำอ่านไทย Christina Aguilera

Just do your thang honey!
(จัซท ดู ยุร เตง ฮันอิ !)

I could feel it from the start,
(ไอ คูด ฟีล อิท ฟร็อม เดอะ ซทาท ,)
Couldn’t stand to be apart.
(คูดซึ่น ซแท็นด ทู บี อะพาท)
Something about you caught my eye,
(ซัมติง อะเบาท ยู คอท มาย ไอ ,)
Something moved me deep inside!
(ซัมติง มูฝ มี ดีพ อีนไซด !)
Don’t know what you did boy but
(ด้อนท์ โน ฮว็อท ยู ดิด บอย บัท)
You had it and I’ve been hooked ever since.
(ยู แฮ็ด ดิท แอ็นด อิฝ บีน ฮุค เอฝเออะ ซินซ)
I told my mother, my brother, my sister and my friend
(ไอ โทลด มาย ม๊าเธ่อร์ , มาย บรัฑเออะ , มาย ซีซเทอะ แอ็นด มาย ฟเร็นด)
I told the others, my lovers, both past and present tense.
(ไอ โทลด ดิ อัฑเออะ , มาย ลัฝเออะ , โบธ พาซท แอ็นด เพร๊สเซ่นท เท็นซ)
Everytime I see you everything starts making sense.
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ ซี ยู เอ๊วี่ติง ซทาท เมคอิง เซ็นซ)

Just do your thang honey!
(จัซท ดู ยุร เตง ฮันอิ !)

Ain’t no other man, can stand up next to you
(เอน โน อัฑเออะ แม็น , แค็น ซแท็นด อัพ เน็คซท ทู ยู)
Ain’t no other man on the planet does what you do
(เอน โน อัฑเออะ แม็น ออน เดอะ พแลนเอ็ท โด ฮว็อท ยู ดู)
[what you do].
([ ฮว็อท ยู ดู ])
You’re the kinda guy, a girl finds in a blue moon.
(ยัวร์ เดอะ กินดา ไก , อะ เกิล ไฟนด ซิน อะ บลู มูน)
You got soul, you got class.
(ยู ก็อท โซล , ยู ก็อท คลาซ)
You got style with your bad ass – oh yeah!
(ยู ก็อท ซไทล วิฑ ยุร แบ็ด อาซ โอ เย่ !)
Ain’t no other man its true – all right –
(เอน โน อัฑเออะ แม็น อิทซ ทรู ออล ไรท)
Ain’t no other man but you.
(เอน โน อัฑเออะ แม็น บัท ยู)

Just do your thang honey!
(จัซท ดู ยุร เตง ฮันอิ !)

Never thought I’d be all right. No, no, no!
(เนฝเออะ ธอท อาย บี ออล ไรท โน , โน , โน !)
Till you came and changed my life. Yeah, yeah, yeah!
(ทิล ยู เคม แอ็นด เชนจ มาย ไลฟ เย่ , เย่ , เย่ !)
What was cloudy now is clear! Yeah, yeah!
(ฮว็อท วอส คเลาดอิ เนา อีส คเลีย ! เย่ , เย่ !)
You’re the light that I needed.
(ยัวร์ เดอะ ไลท แดท ไอ นีด)
You got what I want boy, and I want it!
(ยู ก็อท ฮว็อท ไอ ว็อนท บอย , แอ็นด ดาย ว็อนท ดิธ !)
So keep on givin’ it up!
(โซ คีพ ออน กีฝอิน หนิด อัพ !)

Tell your mother, your brother, your sister, and your friend.
(เท็ล ยุร ม๊าเธ่อร์ , ยุร บรัฑเออะ , ยุร ซีซเทอะ , แอ็นด ยุร ฟเร็นด)
And the others, your lovers, better not be present tense.
(แอ็นด ดิ อัฑเออะ , ยุร ลัฝเออะ , เบทเทอะ น็อท บี เพร๊สเซ่นท เท็นซ)
Cause I want everyone to know that you are mine and no one else’s!
(คอส ไอ ว็อนท เอ๊วี่วัน ทู โน แดท ยู อาร์ ไมน แอ็นด โน วัน เอ็ลซ !)

Oooooooo, oh!
(โอ้ , โอ !)

Ain’t no other man, can stand up next to you
(เอน โน อัฑเออะ แม็น , แค็น ซแท็นด อัพ เน็คซท ทู ยู)
Ain’t no other man on the planet does what you do
(เอน โน อัฑเออะ แม็น ออน เดอะ พแลนเอ็ท โด ฮว็อท ยู ดู)
[what you do].
([ ฮว็อท ยู ดู ])
You’re the kinda guy, a girl finds in a blue moon.
(ยัวร์ เดอะ กินดา ไก , อะ เกิล ไฟนด ซิน อะ บลู มูน)
You got soul, you got class.
(ยู ก็อท โซล , ยู ก็อท คลาซ)
You got style your bad ass – oh yeah!
(ยู ก็อท ซไทล ยุร แบ็ด อาซ โอ เย่ !)
Ain’t no other man it’s true – all right –
(เอน โน อัฑเออะ แม็น อิทซ ทรู ออล ไรท)
Ain’t no other man but you.
(เอน โน อัฑเออะ แม็น บัท ยู)

Break it down now!
(บเรค อิท เดาน เนา !)

Ain’t no other, ain’t, ain’t no other! [other]
(เอน โน อัฑเออะ , เอน , เอน โน อัฑเออะ ! [ อัฑเออะ ])
Ain’t no other, ain’t, ain’t no other LOVER!
(เอน โน อัฑเออะ , เอน , เอน โน อัฑเออะ ลัฝเออะ !)
Ain’t no other, I, I, I need no other!
(เอน โน อัฑเออะ , ไอ , ไอ , ไอ นีด โน อัฑเออะ !)
Ain’t no other man but you!
(เอน โน อัฑเออะ แม็น บัท ยู !)

Ohhhh!
(โอ้ !)

You are there when I’m a mess
(ยู อาร์ แดร์ ฮเว็น แอม มา เมซ)
Talk me down from every ledge
(ทอค มี เดาน ฟร็อม เอฝริ เล็จ)
Give me strength, boy you’re the best
(กิฝ มี ซทเร็งธ , บอย ยัวร์ เดอะ เบ็ซท)
You’re the only one who’s ever passed every test
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู เอฝเออะ พาซ เอฝริ เท็ซท)

Ain’t no other man, can stand up next to you
(เอน โน อัฑเออะ แม็น , แค็น ซแท็นด อัพ เน็คซท ทู ยู)
Ain’t no other man on the planet does what you do
(เอน โน อัฑเออะ แม็น ออน เดอะ พแลนเอ็ท โด ฮว็อท ยู ดู)
[what you do].
([ ฮว็อท ยู ดู ])
You’re the kinda guy, a girl finds in a blue moon.
(ยัวร์ เดอะ กินดา ไก , อะ เกิล ไฟนด ซิน อะ บลู มูน)
[You’re the kinda guy, a girl finds oooo yeahh]
([ ยัวร์ เดอะ กินดา ไก , อะ เกิล ไฟนด อู้ เย้ ])
You got soul, you got class.
(ยู ก็อท โซล , ยู ก็อท คลาซ)
You got style your bad ass – oh yeah!
(ยู ก็อท ซไทล ยุร แบ็ด อาซ โอ เย่ !)
Ain’t no other man it’s true – all right –
(เอน โน อัฑเออะ แม็น อิทซ ทรู ออล ไรท)
Ain’t no other man but you.
(เอน โน อัฑเออะ แม็น บัท ยู)

And now I’m tellin’ you, so ain’t no other man but you.
(แอ็นด เนา แอม เทลลิน ยู , โซ เอน โน อัฑเออะ แม็น บัท ยู)

Ain’t no other man, can stand up next to you
(เอน โน อัฑเออะ แม็น , แค็น ซแท็นด อัพ เน็คซท ทู ยู)
Ain’t no other man on the planet does what you do
(เอน โน อัฑเออะ แม็น ออน เดอะ พแลนเอ็ท โด ฮว็อท ยู ดู)
[what you do].
([ ฮว็อท ยู ดู ])
You’re the kinda guy, a girl finds in a blue moon.
(ยัวร์ เดอะ กินดา ไก , อะ เกิล ไฟนด ซิน อะ บลู มูน)
You got soul, you got class.
(ยู ก็อท โซล , ยู ก็อท คลาซ)
You got style your bad ass – oh yeah!
(ยู ก็อท ซไทล ยุร แบ็ด อาซ โอ เย่ !)
Ain’t no other man it’s true – all right –
(เอน โน อัฑเออะ แม็น อิทซ ทรู ออล ไรท)
Ain’t no other man but you.
(เอน โน อัฑเออะ แม็น บัท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ain’t No Other Man คำอ่านไทย Christina Aguilera

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น