เนื้อเพลง Lollipop คำอ่านไทย Mika

What’s the big idea?
(ฮว็อท เดอะ บิก ไอดีอะ)
Yo, Mika!
(โย , มิกา !)
I said sucking too hard on your lollipop
(ไอ เซ็ด ซัคกิ้ง ทู ฮาด ออน ยุร โลลี่ป๊อบ)
Oh, loves gonna get you down
(โอ , ลัฝ กอนนะ เก็ท ยู เดาน)
I said sucking too hard on your lollipop
(ไอ เซ็ด ซัคกิ้ง ทู ฮาด ออน ยุร โลลี่ป๊อบ)
Oh, loves gonna get you down
(โอ , ลัฝ กอนนะ เก็ท ยู เดาน)
Sucking too hard on your lollipop
(ซัคกิ้ง ทู ฮาด ออน ยุร โลลี่ป๊อบ)
Loves gonna get you down
(ลัฝ กอนนะ เก็ท ยู เดาน)
Sucking too hard on your lollipop
(ซัคกิ้ง ทู ฮาด ออน ยุร โลลี่ป๊อบ)
Loves gonna get you down
(ลัฝ กอนนะ เก็ท ยู เดาน)
Say love, say love
(เซ ลัฝ , เซ ลัฝ)
Loves gonna get you down
(ลัฝ กอนนะ เก็ท ยู เดาน)
Say love, say love
(เซ ลัฝ , เซ ลัฝ)
Loves gonna get you down.
(ลัฝ กอนนะ เก็ท ยู เดาน)

I went walking with my momma one day
(ไอ เว็นท วอคกิง วิฑ มาย มอมมาวัน เด)
When she warned me what people say
(ฮเว็น ชี วอน มี ฮว็อท พี๊เพิ่ล เซ)
Live your life until love is found
(ไลฝ ยุร ไลฟ อันทีล ลัฝ อีส เฟานด)
‘Cause loves gonna get you down.
(คอส ลัฝ กอนนะ เก็ท ยู เดาน)
Take a look at the girl next door
(เทค เก ลุค แกท เดอะ เกิล เน็คซท โด)
She’s a player and a downright bore
(ชี ซา เพย์เยอร์ แอ็นด อะ เดานไรท โบ)
Jesus loves her but she wants more
(จีสัซ ลัฝ เฮอ บัท ชี ว็อนท โม)
Oh, bad girls get you down.
(โอ , แบ็ด เกิล เก็ท ยู เดาน)

Sing it!
(ซิง อิท !)
Sucking too hard on your lollipop
(ซัคกิ้ง ทู ฮาด ออน ยุร โลลี่ป๊อบ)
Oh, loves gonna get you down
(โอ , ลัฝ กอนนะ เก็ท ยู เดาน)
Sucking too hard on your lollipop
(ซัคกิ้ง ทู ฮาด ออน ยุร โลลี่ป๊อบ)
Oh, loves gonna get you down
(โอ , ลัฝ กอนนะ เก็ท ยู เดาน)
Say love, say love
(เซ ลัฝ , เซ ลัฝ)
Oh, loves gonna get you down.
(โอ , ลัฝ กอนนะ เก็ท ยู เดาน)
Say love, say love
(เซ ลัฝ , เซ ลัฝ)
Oh, loves gonna get you down.
(โอ , ลัฝ กอนนะ เก็ท ยู เดาน)

Mama told me what I should know
(มามะ โทลด มี ฮว็อท ไอ ฌูด โน)
Too much candy gonna rot your soul
(ทู มัช แคนดิ กอนนะ ร็อท ยุร โซล)
If she loves you let her go
(อิฟ ชี ลัฝ ยู เล็ท เฮอ โก)
‘Cause love only gets you down.
(คอส ลัฝ โอ๊นลี่ เก็ท ยู เดาน)
Take a look at a boy like me
(เทค เก ลุค แกท อะ บอย ไลค มี)
Never stood on my own two feet
(เนฝเออะ ซทูด ออน มาย โอน ทู ฟีท)
Now I’m blue as I can be
(เนา แอม บลู แอ็ส ซาย แค็น บี)
Oh, love only got me down.
(โอ , ลัฝ โอ๊นลี่ ก็อท มี เดาน)

Sing it!
(ซิง อิท !)
Sucking too hard on your lollipop
(ซัคกิ้ง ทู ฮาด ออน ยุร โลลี่ป๊อบ)
Oh, loves gonna get you down
(โอ , ลัฝ กอนนะ เก็ท ยู เดาน)
Sucking too hard on your lollipop
(ซัคกิ้ง ทู ฮาด ออน ยุร โลลี่ป๊อบ)
Oh, loves gonna get you down
(โอ , ลัฝ กอนนะ เก็ท ยู เดาน)
Say love, say love
(เซ ลัฝ , เซ ลัฝ)
Oh loves gonna get you down
(โอ ลัฝ กอนนะ เก็ท ยู เดาน)
Say love, say love
(เซ ลัฝ , เซ ลัฝ)
Oh loves gonna get you down.
(โอ ลัฝ กอนนะ เก็ท ยู เดาน)

I was walking with my momma one day
(ไอ วอส วอคกิง วิฑ มาย มอมมาวัน เด)
When she warned me what people say
(ฮเว็น ชี วอน มี ฮว็อท พี๊เพิ่ล เซ)
Live your life until love is found
(ไลฝ ยุร ไลฟ อันทีล ลัฝ อีส เฟานด)
Or loves gonna get you down.
(ออ ลัฝ กอนนะ เก็ท ยู เดาน)

Sing it!
(ซิง อิท !)
Sucking too hard on your lollipop
(ซัคกิ้ง ทู ฮาด ออน ยุร โลลี่ป๊อบ)
Loves gonna get you down
(ลัฝ กอนนะ เก็ท ยู เดาน)
Sucking too hard on your lollipop
(ซัคกิ้ง ทู ฮาด ออน ยุร โลลี่ป๊อบ)
Oh, loves gonna get you down
(โอ , ลัฝ กอนนะ เก็ท ยู เดาน)
Say love, say love
(เซ ลัฝ , เซ ลัฝ)
Oh, loves gonna get you down
(โอ , ลัฝ กอนนะ เก็ท ยู เดาน)
Say love, say love
(เซ ลัฝ , เซ ลัฝ)
Oh, loves gonna get you down.
(โอ , ลัฝ กอนนะ เก็ท ยู เดาน)

Mama told me what I should know
(มามะ โทลด มี ฮว็อท ไอ ฌูด โน)
Too much candy gonna rot your soul
(ทู มัช แคนดิ กอนนะ ร็อท ยุร โซล)
If she loves you let her go
(อิฟ ชี ลัฝ ยู เล็ท เฮอ โก)
‘Cause love only gets you down.
(คอส ลัฝ โอ๊นลี่ เก็ท ยู เดาน)

Waa-oh waa-oh waa-oh lollipop
(วา โอ วา โอ วา โอ โลลี่ป๊อบ)
Waa-oh waa-oh waa-oh lollipop
(วา โอ วา โอ วา โอ โลลี่ป๊อบ)
Sucking too hard on your lollipop
(ซัคกิ้ง ทู ฮาด ออน ยุร โลลี่ป๊อบ)
oh loves gonna get you down
(โอ ลัฝ กอนนะ เก็ท ยู เดาน)
Sucking too hard on your lollipop
(ซัคกิ้ง ทู ฮาด ออน ยุร โลลี่ป๊อบ)
oh loves gonna get you down
(โอ ลัฝ กอนนะ เก็ท ยู เดาน)
[Repeat ’til end of song]
([ ริพีท ทิล เอ็นด อ็อฝ ซ็อง ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lollipop คำอ่านไทย Mika

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น