เนื้อเพลง Let’s Live for Today คำอ่านไทย Grass Roots

When I think of all the worries
(ฮเว็น นาย ธิงค อ็อฝ ออล เดอะ วอรีสฺ)
That people seem to find
(แดท พี๊เพิ่ล ซีม ทู ไฟนด)
And how they’re in a hurry
(แอ็นด เฮา เดรว อิน อะ เฮอริ)
To complicate their minds
(ทู คอมพลิเคท แด ไมนด)
By chasing after money
(ไบ เชซิง อาฟเทอะ มันอิ)
And dreams that can’t come true
(แอ็นด ดรีม แดท แค็นท คัม ทรู)
I’m glad that we are different
(แอม กแล็ด แดท วี อาร์ ดีฟเฟอะเร็นท)
We’ve better things to do
(หวีบ เบทเทอะ ธิง ทู ดู)
May others plan their future
(เม อัฑเออะ แพล็น แด ฟยูเชอะ)
I’m busy loving you
(แอม บีสอิ ลัฝอิง ยู)

One, two, three, four
(วัน , ทู , ธรี , โฟ)
Sha-la-la-la-la-la, live for today
(ชา ลา ลา ลา ลา ลา , ไลฝ ฟอ ทุเด)
[Hey, hey, hey]
([ เฮ , เฮ , เฮ ])
Sha-la-la-la-la-la, live for today
(ชา ลา ลา ลา ลา ลา , ไลฝ ฟอ ทุเด)
And don’t worry ’bout tomorrow, hey
(แอ็นด ด้อนท์ เวอริ เบาท ทุมอโร , เฮ)
Sha-la-la-la-la-la, live for today
(ชา ลา ลา ลา ลา ลา , ไลฝ ฟอ ทุเด)
Live for today
(ไลฝ ฟอ ทุเด)

We were never meant to worry
(วี เวอ เนฝเออะ เม็นท ทู เวอริ)
The way that people do
(เดอะ เว แดท พี๊เพิ่ล ดู)
And I don’t need to hurry
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ นีด ทู เฮอริ)
As long as I’m with you
(แอ็ส ล็อง แอ็ส แอม วิฑ ยู)
We’ll take it nice and easy
(เว็ล เทค อิท ไน๊ซ์ แอ็นด อีสอิ)
And use my simple plan
(แอ็นด ยูซ มาย ซิ๊มเพิ่ล แพล็น)
You’ll be my lovin’ woman
(โยว บี มาย โลวิน วูมเอิน)
I’ll be your lovin’ man
(อิล บี ยุร โลวิน แม็น)
We’ll take the most from living
(เว็ล เทค เดอะ โมซท ฟร็อม ลีฝอิง)
Have pleasure while we can
(แฮ็ฝ พเลฉเออะ ฮไวล วี แค็น)

Two, three, four
(ทู , ธรี , โฟ)
Sha-la-la-la-la-la, live for today
(ชา ลา ลา ลา ลา ลา , ไลฝ ฟอ ทุเด)
[Hey, hey, hey]
([ เฮ , เฮ , เฮ ])
Sha-la-la-la-la-la, live for today
(ชา ลา ลา ลา ลา ลา , ไลฝ ฟอ ทุเด)
And don’t worry ’bout tomorrow, hey
(แอ็นด ด้อนท์ เวอริ เบาท ทุมอโร , เฮ)
Sha-la-la-la-la-la, live for today
(ชา ลา ลา ลา ลา ลา , ไลฝ ฟอ ทุเด)
Live for today
(ไลฝ ฟอ ทุเด)

Baby, I need to feel you inside of me
(เบบิ , ไอ นีด ทู ฟีล ยู อีนไซด อ็อฝ มี)
I got to feel you deep inside of me
(ไอ ก็อท ทู ฟีล ยู ดีพ อีนไซด อ็อฝ มี)
Baby, please come close to me
(เบบิ , พลีส คัม คโลส ทู มี)
I got to have you now, please
(ไอ ก็อท ทู แฮ็ฝ ยู เนา , พลีส)
Please, please
(พลีส , พลีส)
Gimme some-a loving
(กีมมิ ซัม อะ ลัฝอิง)
Gimme some-a loving
(กีมมิ ซัม อะ ลัฝอิง)
To gimme some-a loving
(ทู กีมมิ ซัม อะ ลัฝอิง)
To gimme some-a loving
(ทู กีมมิ ซัม อะ ลัฝอิง)
Baby, gimme some-a loving
(เบบิ , กีมมิ ซัม อะ ลัฝอิง)
Gimme some-a loving
(กีมมิ ซัม อะ ลัฝอิง)
Got to have all your loving
(ก็อท ทู แฮ็ฝ ออล ยุร ลัฝอิง)
Gimme some-a loving
(กีมมิ ซัม อะ ลัฝอิง)
I need all your loving
(ไอ นีด ออล ยุร ลัฝอิง)
Give me some love now
(กิฝ มี ซัม ลัฝ เนา)
I need all your loving
(ไอ นีด ออล ยุร ลัฝอิง)

Sha-la-la-la-la-la, live for today
(ชา ลา ลา ลา ลา ลา , ไลฝ ฟอ ทุเด)
[Hey, hey, hey]
([ เฮ , เฮ , เฮ ])
Sha-la-la-la-la-la, live for today
(ชา ลา ลา ลา ลา ลา , ไลฝ ฟอ ทุเด)
And don’t worry ’bout tomorrow, hey
(แอ็นด ด้อนท์ เวอริ เบาท ทุมอโร , เฮ)
Sha-la-la-la-la-la, live for today
(ชา ลา ลา ลา ลา ลา , ไลฝ ฟอ ทุเด)
Sha-la-la-la-la-la, live for today
(ชา ลา ลา ลา ลา ลา , ไลฝ ฟอ ทุเด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let’s Live for Today คำอ่านไทย Grass Roots

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น