เนื้อเพลง Run คำอ่านไทย Amy Macdonald

Will you tell me when the lights are fading
(วิล ยู เท็ล มี ฮเว็น เดอะ ไลท แซร์ เฟดิง)
Cos I can’t see I can’t see no more
(คอซ ซาย แค็นท ซี ไอ แค็นท ซี โน โม)
Will you tell me when the song stops playing
(วิล ยู เท็ล มี ฮเว็น เดอะ ซ็อง ซท็อพ พเลนิ่ง)
Cos I can’t hear I can’t hear no more
(คอซ ซาย แค็นท เฮีย ไอ แค็นท เฮีย โน โม)

She said I don’t know what you’re living for
(ชี เซ็ด ดาย ด้อนท์ โน ฮว็อท ยัวร์ ลีฝอิง ฟอ)
She said I don’t know what you’re living for at all
(ชี เซ็ด ดาย ด้อนท์ โน ฮว็อท ยัวร์ ลีฝอิง ฟอ แรท ออล)
He said I don’t know what you’re living for
(ฮี เซ็ด ดาย ด้อนท์ โน ฮว็อท ยัวร์ ลีฝอิง ฟอ)
He said I don’t know what you’re living for at all
(ฮี เซ็ด ดาย ด้อนท์ โน ฮว็อท ยัวร์ ลีฝอิง ฟอ แรท ออล)

But I will run until my feet no longer run no more
(บัท ไอ วิล รัน อันทีล มาย ฟีท โน ลองเงอ รัน โน โม)
And I will kiss until my lips no longer feel no more
(แอ็นด ดาย วิล คิซ อันทีล มาย ลิพ โน ลองเงอ ฟีล โน โม)
And I will love until my heart it aches
(แอ็นด ดาย วิล ลัฝ อันทีล มาย ฮาท ดิธ เอค)
And I will love until my heart it breaks
(แอ็นด ดาย วิล ลัฝ อันทีล มาย ฮาท ดิธ บเรค)
And I will love until there’s nothing more to live for.
(แอ็นด ดาย วิล ลัฝ อันทีล แดร์ นัธอิง โม ทู ไลฝ ฟอ)

Will you tell me when the fighting’s over
(วิล ยู เท็ล มี ฮเว็น เดอะ ไฟท์ดิง โอเฝอะ)
Cos I can’t take I can’t take no more
(คอซ ซาย แค็นท เทค ไก แค็นท เทค โน โม)
Will you tell me when the day is done
(วิล ยู เท็ล มี ฮเว็น เดอะ เด อีส ดัน)
Cos I can’t run I can’t run no more
(คอซ ซาย แค็นท รัน นาย แค็นท รัน โน โม)

She said I don’t know what you did it for
(ชี เซ็ด ดาย ด้อนท์ โน ฮว็อท ยู ดิด ดิท ฟอ)
She said I don’t know what you did it for at all
(ชี เซ็ด ดาย ด้อนท์ โน ฮว็อท ยู ดิด ดิท ฟอ แรท ออล)
He said I don’t know what you did it for
(ฮี เซ็ด ดาย ด้อนท์ โน ฮว็อท ยู ดิด ดิท ฟอ)
He said I don’t know what you did it for at all
(ฮี เซ็ด ดาย ด้อนท์ โน ฮว็อท ยู ดิด ดิท ฟอ แรท ออล)

But I will run until my feet no longer run no more
(บัท ไอ วิล รัน อันทีล มาย ฟีท โน ลองเงอ รัน โน โม)
And I will kiss until my lips no longer feel no more
(แอ็นด ดาย วิล คิซ อันทีล มาย ลิพ โน ลองเงอ ฟีล โน โม)
And I will love until my heart it aches
(แอ็นด ดาย วิล ลัฝ อันทีล มาย ฮาท ดิธ เอค)
And I will love until my heart it breaks
(แอ็นด ดาย วิล ลัฝ อันทีล มาย ฮาท ดิธ บเรค)
And I will love until there’s nothing more to live for.
(แอ็นด ดาย วิล ลัฝ อันทีล แดร์ นัธอิง โม ทู ไลฝ ฟอ)

And I will love until my heart it aches
(แอ็นด ดาย วิล ลัฝ อันทีล มาย ฮาท ดิธ เอค)
And I will love until my heart it breaks
(แอ็นด ดาย วิล ลัฝ อันทีล มาย ฮาท ดิธ บเรค)
And I will love until there’s nothing more to live for.
(แอ็นด ดาย วิล ลัฝ อันทีล แดร์ นัธอิง โม ทู ไลฝ ฟอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Run คำอ่านไทย Amy Macdonald

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น