เนื้อเพลง Changes คำอ่านไทย 2Pac

[1]
([ 1 ])
Come on come on
(คัมมอน คัมมอน)
I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself,
(ไอ ซี โน เชนจ เวค อัพ อิน เดอะ มอนิง แอ็นด ดาย อาซค ไมเซลฟ ,)
“ Is life worth living? Should I blast myself? “
(“ อีส ไลฟ เวิธ ลีฝอิง ฌูด ดาย บลาซท ไมเซลฟ “)
I’m tired of bein’ poor and even worse I’m black.
(แอม ไทร อ็อฝ บีนโพลพูร แอ็นด อีเฝ็น เวิซ แอม บแล็ค)
My stomach hurts, so I’m lookin’ for a purse to snatch.
(มาย ซทัมแอ็ค เฮิท , โซ แอม ลุคกิน ฟอ รา เพิซ ทู ซแน็ช)
Cops give a damn about a negro? Pull the trigger, kill a nigga, he’s a hero.
(ค็อพ กิฝ อะ แด็ม อะเบาท ดา นีกโร พุล เดอะ ทรีกเกอะ , คิล อะ นิกงา , อีส ซา ฮีโร)
Give the crack to the kids who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare.
(กิฝ เดอะ คแร็ค ทู เดอะ คิด ฮู เดอะ เฮ็ล แค วัน เลซ ฮังกริ เมาธ ออน เดอะ เวลแฟ)
First ship ’em dope and let ’em deal to brothers.
(เฟิซท ฌิพ เอ็ม โดพ แอ็นด เล็ท เอ็ม ดีล ทู บรัฑเออะ)
Give ’em guns, step back, and watch ’em kill each other.
(กิฝ เอ็ม กัน , ซเท็พ แบ็ค , แอ็นด ว็อช เอ็ม คิล อีช อัฑเออะ)
“ It’s time to fight back “ , that’s what Huey said.
(“ อิทซ ไทม ทู ไฟท แบ็ค “ , แด๊ท ฮว็อท ฮิวลี่ เซ็ด)
2 shots in the dark now Huey’s dead.
(2 ฌ็อท ซิน เดอะ ดาค เนา ฮิวลี่ เด็ด)
I got love for my brother, but we can never go nowhere
(ไอ ก็อท ลัฝ ฟอ มาย บรัฑเออะ , บัท วี แค็น เนฝเออะ โก โนแวร์)
unless we share with each other. We gotta start makin’ changes.
(อันเลซ วี แฌ วิฑ อีช อัฑเออะ วี กอททะ ซทาท เมกิน เชนจ)
Learn to see me as a brother ‘stead of 2 distant strangers.
(เลิน ทู ซี มี แอ็ส ซา บรัฑเออะ ซเท็ด อ็อฝ 2 ดีซแท็นท ซทเรนเจอะ)
And that’s how it’s supposed to be.
(แอ็นด แด๊ท เฮา อิทซ ซัพโพส ทู บี)
How can the Devil take a brother if he’s close to me?
(เฮา แค็น เดอะ เด๊ฝิ้ล เทค เก บรัฑเออะ อิฟ อีส คโลส ทู มี)
I’d love to go back to when we played as kids
(อาย ลัฝ ทู โก แบ็ค ทู ฮเว็น วี พเล แอ็ส คิด)
but things changed, and that’s the way it is
(บัท ธิง เชนจ , แอ็นด แด๊ท เดอะ เว อิท อีส)

[Bridge w/ changing ad libs]
([ บริจ ดับบิว / เช้งจิ้นส แอ็ด ลิบสฺ ])
Come on come on
(คัมมอน คัมมอน)
That’s just the way it is
(แด๊ท จัซท เดอะ เว อิท อีส)
Things’ll never be the same
(ติงซ เนฝเออะ บี เดอะ เซม)
That’s just the way it is
(แด๊ท จัซท เดอะ เว อิท อีส)
aww yeah
(อาวว เย่)
[Repeat]
([ ริพีท ])

I see no changes. All I see is racist faces.
(ไอ ซี โน เชนจ ซอร์ ไอ ซี อีส เรซิสทฺ เฟซ)
Misplaced hate makes disgrace to races we under.
(มิซพเลซ เฮท เมค ดิซกเรซ ทู เรซ วี อันเดอะ)
I wonder what it takes to make this one better place…
(ไอ วันเดอะ ฮว็อท ดิธ เทค ทู เมค ดีซ วัน เบทเทอะ พเลซ)
let’s erase the wasted.
(เล็ท อิเรซ เดอะ ว็อซท)
Take the evil out the people, they’ll be acting right.
(เทค ดิ อี๊วิ้ว เอาท เดอะ พี๊เพิ่ล , เด๊ว บี แอคทิง ไรท)
‘Cause both black and white are smokin’ crack tonight.
(คอส โบธ บแล็ค แอ็นด ฮไวท อาร์ สโมกิน คแร็ค ทุไนท)
And only time we chill is when we kill each other.
(แอ็นด โอ๊นลี่ ไทม วี ชิล อีส ฮเว็น วี คิล อีช อัฑเออะ)
It takes skill to be real, time to heal each other.
(อิท เทค ซคิล ทู บี ริแอ็ล , ไทม ทู ฮีล อีช อัฑเออะ)
And although it seems heaven sent,
(แอ็นด ออลโฑ อิท ซีม เฮฝเอ็น เซ็นท ,)
we ain’t ready to see a black President, uhh.
(วี เอน เรดอิ ทู ซี อะ บแล็ค พเรสอิเด็นท , อา)
It ain’t a secret don’t conceal the fact…
(อิท เอน ดา ซีคเร็ท ด้อนท์ ค็อนซีล เดอะ แฟ็คท)
the penitentiary’s packed, and it’s filled with blacks.
(เดอะ เพนิเทนฌะริ แพ็ค , แอ็นด อิทซ ฟิล วิฑ บแล็ค)
But some things will never change.
(บัท ซัม ธิง วิล เนฝเออะ เชนจ)
Try to show another way, but they stayin’ in the dope game.
(ทไร ทู โฌ แอะนัธเออะ เว , บัท เฑ สเตยิน อิน เดอะ โดพ เกม)
Now tell me what’s a mother to do?
(เนา เท็ล มี ฮว็อท ซา ม๊าเธ่อร์ ทู ดู)
Bein’ real don’t appeal to the brother in you.
(บีนโพลริแอ็ล ด้อนท์ แอ็พพีล ทู เดอะ บรัฑเออะ อิน ยู)
You gotta operate the easy way.
(ยู กอททะ ออพเออะเรท ดิ อีสอิ เว)
“ I made a G today “ But you made it in a sleazy way.
(“ ไอ เมด อะ จี ทุเด “ บัท ยู เมด อิท อิน อะ ซเลซี่ เว)
Sellin’ crack to the kids. “ I gotta get paid, “
(เซลลิน คแร็ค ทู เดอะ คิด “ ไอ กอททะ เก็ท เพลด , “)
Well hey, well that’s the way it is.
(เว็ล เฮ , เว็ล แด๊ท เดอะ เว อิท อีส)

[Bridge]
([ บริจ ])

[Talking:]
([ ทอคอิง : ])
We gotta make a change…
(วี กอททะ เมค เก เชนจ)
It’s time for us as a people to start makin’ some changes.
(อิทซ ไทม ฟอ อัซ แอ็ส ซา พี๊เพิ่ล ทู ซทาท เมกิน ซัม เชนจ)
Let’s change the way we eat, let’s change the way we live
(เล็ท เชนจ เดอะ เว วี อีท , เล็ท เชนจ เดอะ เว วี ไลฝ)
and let’s change the way we treat each other.
(แอ็นด เล็ท เชนจ เดอะ เว วี ทรีท อีช อัฑเออะ)
You see the old way wasn’t working so it’s on us to do
(ยู ซี ดิ โอลด เว วอสซึ้น เวิคกิง โซ อิทซ ออน อัซ ทู ดู)
what we gotta do, to survive.
(ฮว็อท วี กอททะ ดู , ทู เซอะไฝฝ)

And still I see no changes. Can’t a brother get a little peace?
(แอ็นด ซทิล ไอ ซี โน เชนจ แค็นท ดา บรัฑเออะ เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล พีซ)
There’s war on the streets and the war in the Middle East.
(แดร์ วอ ออน เดอะ ซทรีท แซน เดอะ วอ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อีซท)
Instead of war on poverty,
(อินซเทด อ็อฝ วอ ออน พอฝเออะทิ ,)
they got a war on drugs so the police can bother me.
(เฑ ก็อท ดา วอ ออน ดรัก โซ เดอะ โพะลีซ แค็น บอฑเออะ มี)
And I ain’t never did a crime I ain’t have to do.
(แอ็นด ดาย เอน เนฝเออะ ดิด อะ คไรม ไอ เอน แฮ็ฝ ทู ดู)
But now I’m back with the facts givin’ ’em back to you.
(บัท เนา แอม แบ็ค วิฑ เดอะ แฟ็คท กีฝอิน เอ็ม แบ็ค ทู ยู)
Don’t let ’em jack you up, back you up, crack you up and pimp smack you up.
(ด้อนท์ เล็ท เอ็ม แจ็ค ยู อัพ , แบ็ค ยู อัพ , คแร็ค ยู อัพ แอ็นด พิมพ ซแม็ค ยู อัพ)
You gotta learn to hold ya own.
(ยู กอททะ เลิน ทู โฮลด ยา โอน)
They get jealous when they see ya with ya mobile phone.
(เฑ เก็ท เจลอัซ ฮเว็น เฑ ซี ยา วิฑ ยา โมบิล โฟน)
But tell the cops they can’t touch this.
(บัท เท็ล เดอะ ค็อพ เฑ แค็นท ทั๊ช ดีซ)
I don’t trust this, when they try to rush I bust this.
(ไอ ด้อนท์ ทรัซท ดีซ , ฮเว็น เฑ ทไร ทู รัฌ ไอ บัซท ดีซ)
That’s the sound of my tool. You say it ain’t cool, but mama didn’t raise no fool.
(แด๊ท เดอะ เซานด อ็อฝ มาย ทูล ยู เซ อิท เอน คูล , บัท มามะ ดิ๊นอิน เรส โน ฟูล)
And as long as I stay black, I gotta stay strapped and I never get to lay back.
(แอ็นด แอ็ส ล็อง แอ็ส ซาย ซเท บแล็ค , ไอ กอททะ ซเท สแตปชฺ แอ็นด ดาย เนฝเออะ เก็ท ทู เล แบ็ค)
‘Cause I always got to worry ’bout the payback.
(คอส ไอ ออลเว ก็อท ทู เวอริ เบาท เดอะ เพย์แบค)
Some buck that I roughed up way back… comin’ back after all these years.
(ซัม บัค แดท ไอ รัฟ อัพ เว แบ็ค คัมอิน แบ็ค อาฟเทอะ ออล ฑิส เยีย)
Rat-a-tat-tat-tat-tat. That’s the way it is. uhh
(แร็ท ดา แทท แทท แทท แทท แด๊ท เดอะ เว อิท อีส อา)

[Bridge ’til fade:]
([ บริจ ทิล เฝด : ])
Some things will never change
(ซัม ธิง วิล เนฝเออะ เชนจ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Changes คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น