เนื้อเพลง It Ends Tonight คำอ่านไทย The All-American Rejects

Your subtleties, they strangle me
(ยุร ซับเดิลทีสฺ , เฑ สแตงเกิล มี)
I can’t explain myself at all
(ไอ แค็นท เอ็คซพเลน ไมเซลฟ แอ็ท ดอร์)
And all the wants and all the needs
(แอ็นด ออล เดอะ ว็อนท แซน ออล เดอะ นีด)
All I don’t want to need at all
(ออล ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู นีด แอ็ท ดอร์)

The walls start breathing, my mind’s unweaving
(เดอะ วอล ซทาท บรีสดิง , มาย ไมนด อันวีฝวิ่ง)
Maybe it’s best you leave me alone
(เมบี อิทซ เบ็ซท ยู ลีฝ มี อะโลน)
A weight is lifted on this evening
(อะ เวท อีส ลิฟท ออน ดีซ อีฝนิง)
I give the final blow
(ไอ กิฝ เดอะ ไฟแน็ล บโล)

When darkness turns to light
(ฮเว็น ดาคเน็ซ เทิน ทู ไลท)
It ends tonight, it ends tonight
(อิท เอ็นด ทุไนท , อิท เอ็นด ทุไนท)

A falling star, at least I fall alone
(อะ ฟ๊อลิง ซทา , แอ็ท ลีซท ไอ ฟอล อะโลน)
I can’t explain what you can explain
(ไอ แค็นท เอ็คซพเลน ฮว็อท ยู แค็น เอ็คซพเลน)
You’re finding things that you didn’t know
(ยัวร์ ไฟนดิง ธิง แดท ยู ดิ๊นอิน โน)
I look at you with such disdain
(ไอ ลุค แกท ยู วิฑ ซัช ดิซเดน)

The walls start breathing, my mind’s unweaving
(เดอะ วอล ซทาท บรีสดิง , มาย ไมนด อันวีฝวิ่ง)
Maybe it’s best you leave me alone
(เมบี อิทซ เบ็ซท ยู ลีฝ มี อะโลน)
A weight is lifted on this evening
(อะ เวท อีส ลิฟท ออน ดีซ อีฝนิง)
I give the final blow
(ไอ กิฝ เดอะ ไฟแน็ล บโล)

When darkness turns to light
(ฮเว็น ดาคเน็ซ เทิน ทู ไลท)
It ends tonight, it ends tonight
(อิท เอ็นด ทุไนท , อิท เอ็นด ทุไนท)
Just a little insight won’t make this right
(จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล อีนไซท ว็อนท เมค ดีซ ไรท)
It’s too late to fight, it ends tonight, it ends tonight
(อิทซ ทู เลท ทู ไฟท , อิท เอ็นด ทุไนท , อิท เอ็นด ทุไนท)

Now I’m on my own side
(เนา แอม ออน มาย โอน ไซด)
It’s better than being on your side
(อิทซ เบทเทอะ แฑ็น บีอิง ออน ยุร ไซด)

It’s my fault when you’re blind
(อิทซ มาย ฟอลท ฮเว็น ยัวร์ บไลนด)
It’s better that I see it through your eyes
(อิทซ เบทเทอะ แดท ไอ ซี อิท ธรู ยุร ไอ)
All these thoughts locked inside
(ออล ฑิส ธอท ล็อค อีนไซด)
Now you’re the first to know
(เนา ยัวร์ เดอะ เฟิซท ทู โน)

When darkness turns to light
(ฮเว็น ดาคเน็ซ เทิน ทู ไลท)
It ends tonight, it ends tonight
(อิท เอ็นด ทุไนท , อิท เอ็นด ทุไนท)
Just a little insight won’t make this right
(จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล อีนไซท ว็อนท เมค ดีซ ไรท)
It’s too late to fight, it ends tonight
(อิทซ ทู เลท ทู ไฟท , อิท เอ็นด ทุไนท)

It ends when darkness turns to light
(อิท เอ็นด ฮเว็น ดาคเน็ซ เทิน ทู ไลท)
It ends tonight, it ends tonight
(อิท เอ็นด ทุไนท , อิท เอ็นด ทุไนท)
Just a little insight won’t make this right
(จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล อีนไซท ว็อนท เมค ดีซ ไรท)
It’s too late to fight, it ends tonight, it ends tonight
(อิทซ ทู เลท ทู ไฟท , อิท เอ็นด ทุไนท , อิท เอ็นด ทุไนท)

Tonight, inside
(ทุไนท , อีนไซด)
When darkness turns to light
(ฮเว็น ดาคเน็ซ เทิน ทู ไลท)
It ends tonight
(อิท เอ็นด ทุไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It Ends Tonight คำอ่านไทย The All-American Rejects

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น