เนื้อเพลง Orinoco Flow คำอ่านไทย Celtic Woman

Let me sail, let me sail, let the Orinoco flow,
(เล็ท มี เซล , เล็ท มี เซล , เล็ท ดิ โอรีโนโค ฟโล ,)
Let me reach, let me beach on the shores of Tripoli.
(เล็ท มี รีช , เล็ท มี บีช ออน เดอะ โฌ อ็อฝ ตริโปลี)
Let me sail, let me sail, let me crash upon your shore,
(เล็ท มี เซล , เล็ท มี เซล , เล็ท มี คแร็ฌ อุพอน ยุร โฌ ,)
Let me reach, let me beach far beyond the Yellow Sea.
(เล็ท มี รีช , เล็ท มี บีช ฟา บิยอนด เดอะ เยลโล ซี)

[sail away, sail away, sail away] [sail away, sail away, sail away]
([ เซล อะเว , เซล อะเว , เซล อะเว ] [ เซล อะเว , เซล อะเว , เซล อะเว ])
[sail away, sail away, sail away] [sail away, sail away, sail away]
([ เซล อะเว , เซล อะเว , เซล อะเว ] [ เซล อะเว , เซล อะเว , เซล อะเว ])

From Bissau to Palau – in the shade of Avalon,
(ฟร็อม บิสซาว ทู ปาเลา อิน เดอะ เฌด อ็อฝ อาฝเวลอน ,)
From Fiji to Tiree and the Isles of Ebony,
(ฟร็อม ฟีจิ ทู ทีรี แอ็นด ดิ ไอล อ็อฝ เอบอะนิ ,)
From Peru to Cebu hear the power of Babylon,
(ฟร็อม เพอรู ทู เซบิว เฮีย เดอะ เพาเออะ อ็อฝ บาบี้ลอน ,)
From Bali to Cali – far beneath the Coral Sea.
(ฟร็อม บาลิ ทู กาลี ฟา บินีธ เดอะ คอแร็ล ซี)

[sail away, sail away, sail away] [sail away, sail away, sail away]
([ เซล อะเว , เซล อะเว , เซล อะเว ] [ เซล อะเว , เซล อะเว , เซล อะเว ])
[sail away, sail away, sail away] [sail away, sail away, sail away]
([ เซล อะเว , เซล อะเว , เซล อะเว ] [ เซล อะเว , เซล อะเว , เซล อะเว ])

From the North to the South, Ebudae into Khartoum,
(ฟร็อม เดอะ นอธ ทู เดอะ เซาธ , เอ๊บบิวเด อีนทุ คาร์ทึม ,)
From the deep sea of Clouds to the island of the moon,
(ฟร็อม เดอะ ดีพ ซี อ็อฝ คเลาด ทู ดิ ไอแล็นด อ็อฝ เดอะ มูน ,)
Carry me on the waves to the lands I’ve never been,
(แคริ มี ออน เดอะ เวฝ ทู เดอะ แล็นด อิฝ เนฝเออะ บีน ,)
Carry me on the waves to the lands I’ve never seen.
(แคริ มี ออน เดอะ เวฝ ทู เดอะ แล็นด อิฝ เนฝเออะ ซีน)

We can sail, we can sail… [With the Orinoco flow]
(วี แค็น เซล , วี แค็น เซล [ วิฑ ดิ โอรีโนโค ฟโล ])
We can sail, we can sail… [sail away, sail away]
(วี แค็น เซล , วี แค็น เซล [ เซล อะเว , เซล อะเว ])
We can steer, we can near with Rob Dickins at the wheel,
(วี แค็น ซเทีย , วี แค็น เนีย วิฑ ร็อบ ดิคกน แอ็ท เดอะ ฮวีล ,)
We can sigh, say goodbye Ross and his dependencies
(วี แค็น ไซ , เซ กู๊ดบาย โรส แซน ฮิส ดีเพนเดนซีฝ)

We can sail, we can sail…[sail away. sail away]
(วี แค็น เซล , วี แค็น เซล [ เซล อะเว เซล อะเว ])
[We can reach we can beach, on the shores of Tripoli]
([ วี แค็น รีช วี แค็น บีช , ออน เดอะ โฌ อ็อฝ ตริโปลี ])
We can sail, we can sail…[sail away, sail away, sail away]
(วี แค็น เซล , วี แค็น เซล [ เซล อะเว , เซล อะเว , เซล อะเว ])
[From Bali to Cali – far beneath the Coral Sea.]
([ ฟร็อม บาลิ ทู กาลี ฟา บินีธ เดอะ คอแร็ล ซี ])

[2x:] We can sail, we can sail… [sail away, sail away, sail away]
([ 2x : ] วี แค็น เซล , วี แค็น เซล [ เซล อะเว , เซล อะเว , เซล อะเว ])
[3x:] [sail away, sail away, sail away]
([ 3x : ] [ เซล อะเว , เซล อะเว , เซล อะเว ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Orinoco Flow คำอ่านไทย Celtic Woman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น