เนื้อเพลง T-Shirt คำอ่านไทย Destiny’s Child

Hey baby
(เฮ เบบิ)
I wish you could see what I have on right now
(ไอ วิฌ ยู คูด ซี ฮว็อท ไอ แฮ็ฝ ออน ไรท เนา)
You so sexy, imagine how
(ยู โซ เซคซิ , อิแมจอิน เฮา)
Intense it would be
(อินเทนซ อิท วูด บี)
To hold me right now
(ทู โฮลด มี ไรท เนา)
Our song’s playin’
(เอ๊า ซ็อง เพลย์ยิน)

At night, when you’re far and I’m alone
(แอ็ท ไนท , ฮเว็น ยัวร์ ฟา แอ็นด แอม อะโลน)
I feel the fabric from your t-shirt
(ไอ ฟีล เดอะ แฟบริค ฟร็อม ยุร ที เฌิท)
Flow through my thighs
(ฟโล ธรู มาย ไธ)
I can still hear your baritone
(ไอ แค็น ซทิล เฮีย ยุร แบริโทน)
In my ear telling me you’ll take it slow
(อิน มาย เอีย เทลลิง มี โยว เทค อิท ซโล)

And I was in the mirror playing wrong
(แอ็นด ดาย วอส ซิน เดอะ มีเรอะ พเลนิ่ง ร็อง)
Like you were here, I couldn’t turn me on
(ไลค ยู เวอ เฮียร , ไอ คูดซึ่น เทิน มี ออน)
So I fell asleep with the music on
(โซ ไอ เฟ็ล อัซลีพ วิฑ เดอะ มยูสิค ออน)
Woke up again hearing the same old song, playing
(โวค อัพ อะเกน เฮียริง เดอะ เซม โอลด ซ็อง , พเลนิ่ง)

[Ohh ohh]
([ โอ้ โอ้ ])
Give it to me deeper
(กิฝ อิท ทู มี ดิพเพอ)
[Ohh ohh]
([ โอ้ โอ้ ])
Giving me the fever
(กีฝวิง มี เดอะ ฟีเฝอะ)
[Ohh ohh]
([ โอ้ โอ้ ])
Now you got my feet up
(เนา ยู ก็อท มาย ฟีท อัพ)
This one is a keeper
(ดีซ วัน อีส ซา คีพเออะ)
Now the second verse is playing
(เนา เดอะ เซคอันด เฝิซ อีส พเลนิ่ง)

[Ohh ohh]
([ โอ้ โอ้ ])
We tried to stand up
(วี ทไร ทู ซแท็นด อัพ)
[Ohh ohh]
([ โอ้ โอ้ ])
Hold me while my hands up
(โฮลด มี ฮไวล มาย แฮ็นด อัพ)
[Ohh ohh]
([ โอ้ โอ้ ])
And the music picks up
(แอ็นด เดอะ มยูสิค พิค อัพ)
Fantasies were shook up
(แฟนตาซีสฺ เวอ ฌุค อัพ)
I’m thinking to myself again
(แอม ติ้งกิง ทู ไมเซลฟ อะเกน)

When you’re not here
(ฮเว็น ยัวร์ น็อท เฮียร)
[I sleep in your t-shirt]
([ ไอ ซลีพ อิน ยุร ที เฌิท ])
I wish you were here
(ไอ วิฌ ยู เวอ เฮียร)
[To take off your t-shirt]
([ ทู เทค ออฟฟ ยุร ที เฌิท ])
After we make love
(อาฟเทอะ วี เมค ลัฝ)
[I sleep in your t-shirt]
([ ไอ ซลีพ อิน ยุร ที เฌิท ])
Wake up in your t-shirt
(เวค อัพ อิน ยุร ที เฌิท)
I smell the scent of your cologne
(ไอ ซเม็ล เดอะ เซ็นท อ็อฝ ยุร โครอน)

When I need your feel
(ฮเว็น นาย นีด ยุร ฟีล)
[I sleep in your t-shirt]
([ ไอ ซลีพ อิน ยุร ที เฌิท ])
I need your help
(ไอ นีด ยุร เฮ็ลพ)
[To take off your t-shirt]
([ ทู เทค ออฟฟ ยุร ที เฌิท ])
After we make love
(อาฟเทอะ วี เมค ลัฝ)
[I sleep in your t-shirt]
([ ไอ ซลีพ อิน ยุร ที เฌิท ])
Wake up in your t-shirt
(เวค อัพ อิน ยุร ที เฌิท)
I smell the scent of your cologne
(ไอ ซเม็ล เดอะ เซ็นท อ็อฝ ยุร โครอน)

Outside I hear the rain on my windowpane
(เอาทไซด ไอ เฮีย เดอะ เรน ออน มาย วินโดวเพลน)
Hold up a minute, thought I heard your name
(โฮลด อัพ อะ มินยูท , ธอท ไอ เฮิด ยุร เนม)
My mind, playing tricks on me again
(มาย ไมนด , พเลนิ่ง ทริค ออน มี อะเกน)
I hear knocks at the door, is that my baby home
(ไอ เฮีย น็อค แอ็ท เดอะ โด , อีส แดท มาย เบบิ โฮม)

Why couldn’t it be reality?
(ฮไว คูดซึ่น ดิธ บี ริแอลอิทิ)
Looked at the clock and it’s a four o three
(ลุค แอ็ท เดอะ คล็อค แอ็นด อิทซ ซา โฟ โอ ธรี)
At nine, you’ll be arriving on a plane
(แอ็ท ไนน , โยว บี เออรายวิง ออน อะ พเลน)
Then we’ll be making love and hearing the song again
(เด็น เว็ล บี เมคอิง ลัฝ แอ็นด เฮียริง เดอะ ซ็อง อะเกน)

[Ohh ohh]
([ โอ้ โอ้ ])
Give it to me deeper
(กิฝ อิท ทู มี ดิพเพอ)
[Ohh ohh]
([ โอ้ โอ้ ])
Giving me the fever
(กีฝวิง มี เดอะ ฟีเฝอะ)
[Ohh ohh]
([ โอ้ โอ้ ])
Now you got my feet up
(เนา ยู ก็อท มาย ฟีท อัพ)
This one is a keeper
(ดีซ วัน อีส ซา คีพเออะ)
Now the second verse is playing
(เนา เดอะ เซคอันด เฝิซ อีส พเลนิ่ง)

[Ohh ohh]
([ โอ้ โอ้ ])
We tried to stand up
(วี ทไร ทู ซแท็นด อัพ)
[Ohh ohh]
([ โอ้ โอ้ ])
Hold me while my hands up
(โฮลด มี ฮไวล มาย แฮ็นด อัพ)
[Ohh ohh]
([ โอ้ โอ้ ])
And the music picks up
(แอ็นด เดอะ มยูสิค พิค อัพ)
Fantasies were shook up
(แฟนตาซีสฺ เวอ ฌุค อัพ)
I’m thinking to myself again
(แอม ติ้งกิง ทู ไมเซลฟ อะเกน)

When you’re not here
(ฮเว็น ยัวร์ น็อท เฮียร)
[I sleep in your t-shirt]
([ ไอ ซลีพ อิน ยุร ที เฌิท ])
I wish you were here
(ไอ วิฌ ยู เวอ เฮียร)
[To take off your t-shirt]
([ ทู เทค ออฟฟ ยุร ที เฌิท ])
After we make love
(อาฟเทอะ วี เมค ลัฝ)
[I sleep in your t-shirt]
([ ไอ ซลีพ อิน ยุร ที เฌิท ])
Wake up in your t-shirt
(เวค อัพ อิน ยุร ที เฌิท)
I smell the scent of your cologne
(ไอ ซเม็ล เดอะ เซ็นท อ็อฝ ยุร โครอน)

When I need your feel
(ฮเว็น นาย นีด ยุร ฟีล)
[I sleep in your t-shirt]
([ ไอ ซลีพ อิน ยุร ที เฌิท ])
I need your help
(ไอ นีด ยุร เฮ็ลพ)
[To take off your t-shirt]
([ ทู เทค ออฟฟ ยุร ที เฌิท ])
After we make love
(อาฟเทอะ วี เมค ลัฝ)
[I sleep in your t-shirt]
([ ไอ ซลีพ อิน ยุร ที เฌิท ])
Wake up in your t-shirt
(เวค อัพ อิน ยุร ที เฌิท)
I smell the scent of your cologne
(ไอ ซเม็ล เดอะ เซ็นท อ็อฝ ยุร โครอน)

Oh! Boy I’ve been waiting
(โอ ! บอย อิฝ บีน เวททิง)
[Oh oh oh]
([ โอ โอ โอ ])
Now my body’s shaking
(เนา มาย บอดอิ เชคกิ้ง)
[Oh oh oh]
([ โอ โอ โอ ])
You’re so deep, baby please, take it easy
(ยัวร์ โซ ดีพ , เบบิ พลีส , เทค อิท อีสอิ)
[Oh oh oh]
([ โอ โอ โอ ])
I look at your face and
(ไอ ลุค แกท ยุร เฟซ แอ็นด)
[Oh oh oh]
([ โอ โอ โอ ])
Got my heart racing
(ก็อท มาย ฮาท เรสซิ่ง)
[Oh oh oh]
([ โอ โอ โอ ])
You’re so deep, baby please, take it easy
(ยัวร์ โซ ดีพ , เบบิ พลีส , เทค อิท อีสอิ)

Keep it right there
(คีพ อิท ไรท แดร์)
Oh! Wait, wait, yeah
(โอ ! เวท , เวท , เย่)
Keep it right there
(คีพ อิท ไรท แดร์)
You drivin’ me crazy
(ยู ดรายวิน มี คเรสิ)

When you’re not here
(ฮเว็น ยัวร์ น็อท เฮียร)
[I sleep in your t-shirt]
([ ไอ ซลีพ อิน ยุร ที เฌิท ])
I wish you were here
(ไอ วิฌ ยู เวอ เฮียร)
[To take off your t-shirt]
([ ทู เทค ออฟฟ ยุร ที เฌิท ])
After we make love
(อาฟเทอะ วี เมค ลัฝ)
[I sleep in your t-shirt]
([ ไอ ซลีพ อิน ยุร ที เฌิท ])
Wake up in your t-shirt
(เวค อัพ อิน ยุร ที เฌิท)
I smell the scent of your cologne
(ไอ ซเม็ล เดอะ เซ็นท อ็อฝ ยุร โครอน)

When I need your feel
(ฮเว็น นาย นีด ยุร ฟีล)
[I sleep in your t-shirt]
([ ไอ ซลีพ อิน ยุร ที เฌิท ])
I need your help
(ไอ นีด ยุร เฮ็ลพ)
[To take off your t-shirt]
([ ทู เทค ออฟฟ ยุร ที เฌิท ])
After we make love
(อาฟเทอะ วี เมค ลัฝ)
[I sleep in your t-shirt]
([ ไอ ซลีพ อิน ยุร ที เฌิท ])
Wake up in your t-shirt
(เวค อัพ อิน ยุร ที เฌิท)
I smell the scent of your cologne
(ไอ ซเม็ล เดอะ เซ็นท อ็อฝ ยุร โครอน)

Oh oh
(โอ โอ)
Oh oh
(โอ โอ)
Oh oh
(โอ โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง T-Shirt คำอ่านไทย Destiny’s Child

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น