เนื้อเพลง Speed of Sound คำอ่านไทย Coldplay

How long before I get in?
(เฮา ล็อง บิโฟ ไอ เก็ท อิน)
Before it starts, before I begin?
(บิโฟ อิท ซทาท , บิโฟ ไอ บีกีน)
How long before you decide?
(เฮา ล็อง บิโฟ ยู ดิไซด)
Before I know what it feels like?
(บิโฟ ไอ โน ฮว็อท ดิธ ฟีล ไลค)
Where To, where do I go?
(ฮแว ทู , ฮแว ดู ไอ โก)
If you never try, then you’ll never know
(อิฟ ยู เนฝเออะ ทไร , เด็น โยว เนฝเออะ โน)
How long do I have to climb,
(เฮา ล็อง ดู ไอ แฮ็ฝ ทู คไลม ,)
Up on the side of this mountain of mine?
(อัพ ออน เดอะ ไซด อ็อฝ ดีซ เมานทิน อ็อฝ ไมน)

Look up, I look up at night
(ลุค อัพ , ไอ ลุค อัพ แอ็ท ไนท)
Planets are moving at the speed of light
(พแลนเอ็ท แซร์ มูฝอิง แอ็ท เดอะ ซพีด อ็อฝ ไลท)
Climb up, up in the trees
(คไลม อัพ , อัพ อิน เดอะ ทรี)
Every chance that you get
(เอฝริ ชานซ แดท ยู เก็ท)
Is a chance you seize
(อีส ซา ชานซ ยู ซีส)
How long am I gonna stand
(เฮา ล็อง แอ็ม ไอ กอนนะ ซแท็นด)
With my head stuck under the sand?
(วิฑ มาย เฮ็ด ซทัค อันเดอะ เดอะ แซ็นด)
I’ll start before I can stop
(อิล ซทาท บิโฟ ไอ แค็น ซท็อพ)
Before I see things the right way up
(บิโฟ ไอ ซี ธิง เดอะ ไรท เว อัพ)

All that noise, and all that sound
(ออล แดท นอยส , แอ็นด ออล แดท เซานด)
All those places I have found
(ออล โฑส พเลซ ซาย แฮ็ฝ เฟานด)
And birds go flying at the speed of sound
(แอ็นด เบิด โก ฟไลอิง แอ็ท เดอะ ซพีด อ็อฝ เซานด)
To show you how it all began
(ทู โฌ ยู เฮา อิท ดอร์ บิแกน)
Birds came flying from the underground
(เบิด เคม ฟไลอิง ฟร็อม ดิ อันเดิกเรานด)
If you could see it then you’d understand?
(อิฟ ยู คูด ซี อิท เด็น ยูต อันเดิซแทนด)

Ideas that you’ll never find
(ไอดีอะ แดท โยว เนฝเออะ ไฟนด)
All the inventors could never design
(ออล ดิ อินเฝนเทอะ คูด เนฝเออะ ดิไสน)
The buildings that you put up
(เดอะ บีลดิง แดท ยู พัท อัพ)
Japan and China all lit up
(จะแพน แอ็นด ไชนะ ออล ลิท อัพ)
The sign that I couldn’t read
(เดอะ ไซน แดท ไอ คูดซึ่น เร็ด)
Or a light that I couldn’t see
(ออ รา ไลท แดท ไอ คูดซึ่น ซี)
Some things you have to believe
(ซัม ธิง ยู แฮ็ฝ ทู บิลีฝ)
But others are puzzles, puzzling me
(บัท อัฑเออะ แซร์ พั๊ซเซิ่ล , พัสลิง มี)

All that noise, and all that sound
(ออล แดท นอยส , แอ็นด ออล แดท เซานด)
All those places I have found
(ออล โฑส พเลซ ซาย แฮ็ฝ เฟานด)
And birds go flying at the speed of sound
(แอ็นด เบิด โก ฟไลอิง แอ็ท เดอะ ซพีด อ็อฝ เซานด)
To show you how it all began
(ทู โฌ ยู เฮา อิท ดอร์ บิแกน)
Birds came flying from the underground
(เบิด เคม ฟไลอิง ฟร็อม ดิ อันเดิกเรานด)
If you could see it then you’d understand
(อิฟ ยู คูด ซี อิท เด็น ยูต อันเดิซแทนด)
Ah when you see it then you’ll understand?
(อา ฮเว็น ยู ซี อิท เด็น โยว อันเดิซแทนด)

All those signs, I knew what they meant
(ออล โฑส ไซน , ไอ นยู ฮว็อท เฑ เม็นท)
Some things you can invent
(ซัม ธิง ยู แค็น อินเฝนท)
Some get made, and some get sent
(ซัม เก็ท เมด , แอ็นด ซัม เก็ท เซ็นท)
Oh
(โอ)
Birds go flying at the speed of sound
(เบิด โก ฟไลอิง แอ็ท เดอะ ซพีด อ็อฝ เซานด)
To show you how it all began
(ทู โฌ ยู เฮา อิท ดอร์ บิแกน)
Birds came flying from the underground
(เบิด เคม ฟไลอิง ฟร็อม ดิ อันเดิกเรานด)
If you could see it then you’d understand
(อิฟ ยู คูด ซี อิท เด็น ยูต อันเดิซแทนด)
Ah, when you see it then you’ll understand?
(อา , ฮเว็น ยู ซี อิท เด็น โยว อันเดิซแทนด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Speed of Sound คำอ่านไทย Coldplay

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น