เนื้อเพลง My Christmas List คำอ่านไทย Simple Plan

Santa is coming tonight
(แซนดา อีส คัมอิง ทุไนท)
And I want a car, and I want a life
(แอ็นด ดาย ว็อนท ดา คา , แอ็นด ดาย ว็อนท ดา ไลฟ)
And I want a first class trip to Hawaii
(แอ็นด ดาย ว็อนท ดา เฟิซท คลาซ ทริพ ทู ฮะวอยี)
I want a lifetime supply
(ไอ ว็อนท ดา ไลฟ์ไทม์ ซัพพลิ)
Of skittles & slurpees and Eskimo pies
(อ็อฝ สคิทเดิลสฺ & สเลอพีส แซน เอสคีโม ไพ)
I want a DVD,
(ไอ ว็อนท ดา ดีวีดี ,)
A big screen TV
(อะ บิก ซครีน ทีวี)
Just bring me things that I don’t need
(จัซท บริง มี ธิง แดท ไอ ด้อนท์ นีด)

[CHORUS:]
([ โครัซ : ])
‘Cuz now it’s Christmas
(คัซ เนา อิทซ ครีซมัซ)
And I want everything
(แอ็นด ดาย ว็อนท เอ๊วี่ติง)
I just can’t wait
(ไอ จัซท แค็นท เวท)
Christmas
(ครีซมัซ)
So don’t stop spending
(โซ ด้อนท์ ซท็อพ ซเพ็นดิง)
I want a million gifts, that’s right
(ไอ ว็อนท ดา มีลยัน กิฟท , แด๊ท ไรท)
Don’t forget my Christmas list tonight
(ด้อนท์ เฟาะเกท มาย ครีซมัซ ลิซท ทุไนท)
‘Cuz now it’s Christmas
(คัซ เนา อิทซ ครีซมัซ)

Somebody take me away
(ซัมบอดี้ เทค มี อะเว)
Or give me a time machine
(ออ กิฝ มี อะ ไทม มะฌีน)
To take me straight to midnight
(ทู เทค มี ซทเรท ทู มิดไนท์)
I’ll be alright
(อิล บี ออลไร๊ท)

I want a girl in my bed
(ไอ ว็อนท ดา เกิล อิน มาย เบ็ด)
Who knows what to do
(ฮู โน ฮว็อท ทู ดู)
A PlayStation 2
(อะ เพลย์สเตชัน 2)
I want a shopping spree
(ไอ ว็อนท ดา ชอปปิ้ง ซพรี)
In New York City
(อิน นยู ยอค ซีทอิ)
Just bring me things that I don’t need
(จัซท บริง มี ธิง แดท ไอ ด้อนท์ นีด)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

I wish I could take this day
(ไอ วิฌ ไอ คูด เทค ดีซ เด)
And make it last forever
(แอ็นด เมค อิท ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
And no matter what I get tonight
(แอ็นด โน แมทเทอะ ฮว็อท ไอ เก็ท ทุไนท)
I want more
(ไอ ว็อนท โม)

It’s Christmas and I want everything
(อิทซ ครีซมัซ แซน ดาย ว็อนท เอ๊วี่ติง)
I just can’t wait
(ไอ จัซท แค็นท เวท)
It’s Christmas and I want everything now
(อิทซ ครีซมัซ แซน ดาย ว็อนท เอ๊วี่ติง เนา)

Christmas
(ครีซมัซ)
And I want everything
(แอ็นด ดาย ว็อนท เอ๊วี่ติง)
I just can’t wait
(ไอ จัซท แค็นท เวท)
Christmas
(ครีซมัซ)
So don’t stop spending, I
(โซ ด้อนท์ ซท็อพ ซเพ็นดิง , ไอ)
Want a million gifts,
(ว็อนท ดา มีลยัน กิฟท ,)
That’s right
(แด๊ท ไรท)
And I can’t wait ’til midnight
(แอ็นด ดาย แค็นท เวท ทิล มิดไนท์)
Don’t forget my Christmas list tonight
(ด้อนท์ เฟาะเกท มาย ครีซมัซ ลิซท ทุไนท)
‘Cuz now it’s Christmas
(คัซ เนา อิทซ ครีซมัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Christmas List คำอ่านไทย Simple Plan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น