เนื้อเพลง Black คำอ่านไทย Pearl Jam

Hey… oooh…
(เฮ อู้)

Sheets of empty canvas, untouched sheets of clay
(ฌีท อ็อฝ เอมทิ แคนฝัซ , อันทัชท ฌีท อ็อฝ คเล)
Were laid spread out before me as her body once did.
(เวอ เลด ซพเร็ด เอาท บิโฟ มี แอ็ส เฮอ บอดอิ วันซ ดิด)
All five horizons revolved around her soul as the earth to the sun
(ออล ไฟฝ ฮอไร๊ซั่น ริฝอลฝ อะเรานด เฮอ โซล แอ็ส ดิ เอิธ ทู เดอะ ซัน)
Now the air I tasted and breathed has taken a turn
(เนา ดิ แอ ไอ เทซท แอ็นด บเร็ธ แฮ็ส เทคเอ็น อะ เทิน)

Ooh, and all I taught her was everything
(อู้ , แอ็นด ออล ไอ ทอท เฮอ วอส เอ๊วี่ติง)
Ooh, I know she gave me all that she wore
(อู้ , ไอ โน ชี เกฝ มี ออล แดท ชี โว)

And now my bitter hands chafe beneath the clouds of what was everything.
(แอ็นด เนา มาย บีทเทอะ แฮ็นด เชฟ บินีธ เดอะ คเลาด อ็อฝ ฮว็อท วอส เอ๊วี่ติง)
Oh, the pictures have all been washed in black, tattooed everything…
(โอ , เดอะ พีคเชอะ แฮ็ฝ ออล บีน ว็อฌ อิน บแล็ค , แท็ททู เอ๊วี่ติง)

I take a walk outside, I’m surrounded by some kids at play
(ไอ เทค เก วอค เอาทไซด , แอม ซะเรานด ไบ ซัม คิด แอ็ท พเล)
I can feel their laughter, so why do I sear?
(ไอ แค็น ฟีล แด ลาฟเทอะ , โซ ฮไว ดู ไอ เซีย)
Oh, and twisted thoughts that spin round my head, I’m spinning, oh,
(โอ , แอ็นด ทวิซท ธอท แดท ซพิน เรานด มาย เฮ็ด , แอม สปินนิ่ง , โอ ,)
I’m spinning, how quick the sun can drop away
(แอม สปินนิ่ง , เฮา ควิค เดอะ ซัน แค็น ดร็อพ อะเว)

And now my bitter hands cradle broken glass of what was everything
(แอ็นด เนา มาย บีทเทอะ แฮ็นด เครเดิล บโรเค็น กลัซ อ็อฝ ฮว็อท วอส เอ๊วี่ติง)
All the pictures have all been washed in black, tattooed everything…
(ออล เดอะ พีคเชอะ แฮ็ฝ ออล บีน ว็อฌ อิน บแล็ค , แท็ททู เอ๊วี่ติง)

All the love gone bad turned my world to black
(ออล เดอะ ลัฝ กอน แบ็ด เทิน มาย เวิลด ทู บแล็ค)
Tattooed all I see, all that I am, all I’ll be… yeah…
(แท็ททู ออล ไอ ซี , ออล แดท ไอ แอ็ม , ออล อิล บี เย่)

Uh huh… uh huh… ooh…
(อา ฮู อา ฮู อู้)

I know someday you’ll have a beautiful life,
(ไอ โน ซัมเดย์ โยว แฮ็ฝ อะ บยูทิฟุล ไลฟ ,)
I know you’ll be a star in somebody else’s sky,
(ไอ โน โยว บี อะ ซทา อิน ซัมบอดี้ เอ็ลซ ซไค ,)
But why, why, why can’t it be, can’t it be mine?
(บัท ฮไว , ฮไว , ฮไว แค็นท ดิธ บี , แค็นท ดิธ บี ไมน)

Aah… uuh..
(อาอ้า uuh)

Too doo doo too, too doo doo [many times until fade]
(ทู ดู ดู ทู , ทู ดู ดู [ เมนอิ ไทม อันทีล เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Black คำอ่านไทย Pearl Jam

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น