เนื้อเพลง Piano Man คำอ่านไทย Billy Joel

It’s nine o’clock on a Saturday
(อิทซ ไนน โอคล็อก ออน อะ แซทเออะดิ)
The regular crowd shuffles in
(เดอะ เรกอิวเลอะ คเราด ชั๊ฟเฟิ่ล ซิน)
There’s an old man sitting next to me
(แดร์ แอน โอลด แม็น ซีททิง เน็คซท ทู มี)
Makin’ love to his tonic and gin
(เมกิน ลัฝ ทู ฮิส ทอนอิค แอ็นด จิน)

He says, “ Son, can you play me a memory
(ฮี เซ , “ ซัน , แค็น ยู พเล มี อะ เมมโอะริ)
I’m not really sure how it goes
(แอม น็อท ริแอ็ลลิ ฌุร เฮา อิท โกซ)
But it’s sad and it’s sweet and I knew it complete
(บัท อิทซ แซ็ด แอ็นด อิทซ สวี้ท แอ็นด ดาย นยู อิท ค็อมพลีท)
When I wore a younger man’s clothes. “
(ฮเว็น นาย โว อะ ยังเกอะ แม็น คโลฑ “)

La la la, di da da
(ลา ลา ลา , ได ดา ดา)
La la, di da da da dum
(ลา ลา , ได ดา ดา ดา ดัม)

Sing us a song, you’re the piano man
(ซิง อัซ ซา ซ็อง , ยัวร์ เดอะ พิแอนโอ แม็น)
Sing us a song tonight
(ซิง อัซ ซา ซ็อง ทุไนท)
Well, we’re all in the mood for a melody
(เว็ล , เวีย ออล อิน เดอะ มูด ฟอ รา เมลโอะดิ)
And you’ve got us feelin’ alright
(แอ็นด ยู๊ฟ ก็อท อัซ ฟีลิน ออลไร๊ท)

Now John at the bar is a friend of mine
(เนา จอน แอ็ท เดอะ บา อีส ซา ฟเร็นด อ็อฝ ไมน)
He gets me my drinks for free
(ฮี เก็ท มี มาย ดริงค ฟอ ฟรี)
And he’s quick with a joke or to light up your smoke
(แอ็นด อีส ควิค วิฑ อะ โจค ออ ทู ไลท อัพ ยุร ซโมค)
But there’s someplace that he’d rather be
(บัท แดร์ ซัมเพรส แดท ฮีด ราฑเออะ บี)
He says, “ Bill, I believe this is killing me. “
(ฮี เซ , “ บิล , ไอ บิลีฝ ดีซ ซิส คีลลิง มี “)
As the smile ran away from his face
(แอ็ส เดอะ ซไมล แร็น อะเว ฟร็อม ฮิส เฟซ)
“ Well I’m sure that I could be a movie star
(“ เว็ล แอม ฌุร แดท ไอ คูด บี อะ มูวี่ ซทา)
If I could get out of this place “
(อิฟ ฟาย คูด เก็ท เอาท อ็อฝ ดีซ พเลซ “)

Oh, la la la, di da da
(โอ , ลา ลา ลา , ได ดา ดา)
La la, di da da da dum
(ลา ลา , ได ดา ดา ดา ดัม)

Now Paul is a real estate novelist
(เนา พอล อีส ซา ริแอ็ล เอ็ซเทท นอฝเอะลิซท)
Who never had time for a wife
(ฮู เนฝเออะ แฮ็ด ไทม ฟอ รา ไวฟ)
And he’s talkin’ with Davy, who’s still in the Navy
(แอ็นด อีส ทอคกิ่น วิฑ เดฝวี่ , ฮู ซทิล อิน เดอะ เนฝิ)
And probably will be for life
(แอ็นด พรอบอับลิ วิล บี ฟอ ไลฟ)

And the waitress is practicing politics
(แอ็นด เดอะ เวทเร็ซ ซิส แพคติคซิง พอลอิทิค)
As the businessmen slowly get stoned
(แอ็ส เดอะ บิซซเนตแมนซโลลิ เก็ท ซโทน)
Yes, they’re sharing a drink they call loneliness
(เย็ซ , เดรว ชาร์ริง อะ ดริงค เฑ คอล โลนลิเน็ซ)
But it’s better than drinkin’ alone
(บัท อิทซ เบทเทอะ แฑ็น ดริงคิน อะโลน)

Sing us a song you’re the piano man
(ซิง อัซ ซา ซ็อง ยัวร์ เดอะ พิแอนโอ แม็น)
Sing us a song tonight
(ซิง อัซ ซา ซ็อง ทุไนท)
Well we’re all in the mood for a melody
(เว็ล เวีย ออล อิน เดอะ มูด ฟอ รา เมลโอะดิ)
And you got us feeling alright
(แอ็นด ยู ก็อท อัซ ฟีลอิง ออลไร๊ท)

It’s a pretty good crowd for a Saturday
(อิทซ ซา พรีททิ กุด คเราด ฟอ รา แซทเออะดิ)
And the manager gives me a smile
(แอ็นด เดอะ แมนอิเจอะ กิฝ มี อะ ซไมล)
‘Cause he knows that it’s me they’ve been comin’ to see
(คอส ฮี โน แดท อิทซ มี เดวฟ บีน คัมอิน ทู ซี)
To forget about life for a while
(ทู เฟาะเกท อะเบาท ไลฟ ฟอ รา ฮไวล)
And the piano, it sounds like a carnival
(แอ็นด เดอะ พิแอนโอ , อิท เซานด ไลค เก คานิแฝ็ล)
And the microphone smells like a beer
(แอ็นด เดอะ ไมคโระโฟน ซเม็ล ไลค เก เบีย)
And they sit at the bar and put bread in my jar
(แอ็นด เฑ ซิท แอ็ท เดอะ บา แอ็นด พัท บเร็ด อิน มาย จา)
And say, “ Man, what are you doin’ here? “
(แอ็นด เซ , “ แม็น , ฮว็อท อาร์ ยู โดย เฮียร “)

Oh, la la la, di da da
(โอ , ลา ลา ลา , ได ดา ดา)
La la, di da da da dum
(ลา ลา , ได ดา ดา ดา ดัม)

Sing us a song you’re the piano man
(ซิง อัซ ซา ซ็อง ยัวร์ เดอะ พิแอนโอ แม็น)
Sing us a song tonight
(ซิง อัซ ซา ซ็อง ทุไนท)
Well we’re all in the mood for a melody
(เว็ล เวีย ออล อิน เดอะ มูด ฟอ รา เมลโอะดิ)
And you got us feeling alright
(แอ็นด ยู ก็อท อัซ ฟีลอิง ออลไร๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Piano Man คำอ่านไทย Billy Joel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น