เนื้อเพลง The Hook up คำอ่านไทย Britney Spears

It’s a dance thing!
(อิทซ ซา ดานซ ธิง !)
[Blow!]
([ บโล ! ])
Boys and girls come sit down and ride on this rhythm
(บอย แซน เกิล คัม ซิท เดาน แอ็นด ไรด ออน ดีซ ริธึ่ม)
[Oh, oh, oh-oh, oh, oh-oh, oh-oh]
([ โอ , โอ , โอ โอ , โอ , โอ โอ , โอ โอ ])

He was looking, said he want to hook up
(ฮี วอส ลุคอิง , เซ็ด ฮี ว็อนท ทู ฮุค อัพ)
But, she don’t want to hook up, told him “ Just go “
(บัท , ชี ด้อนท์ ว็อนท ทู ฮุค อัพ , โทลด ฮิม “ จัซท โก “)
And then she look and said she want to hook up
(แอ็นด เด็น ชี ลุค แอ็นด เซ็ด ชี ว็อนท ทู ฮุค อัพ)
You really want to hook up? Told her “ Let’s go “
(ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู ฮุค อัพ โทลด เฮอ “ เล็ท โก “)

Oh baby, I can’t believe everything your body make me want to do
(โอ เบบิ , ไอ แค็นท บิลีฝ เอ๊วี่ติง ยุร บอดอิ เมค มี ว็อนท ทู ดู)
From the way that you move, now I think I’m in love with you
(ฟร็อม เดอะ เว แดท ยู มูฝ , เนา ไอ ธิงค แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)
Grab my waist, want to get with the rhythm and the move you do, do
(กแร็บ มาย เวซท , ว็อนท ทู เก็ท วิฑ เดอะ ริธึ่ม แอ็นด เดอะ มูฝ ยู ดู , ดู)
Switch my hips on the floor, move them slow, to keep up with you
(ซวิช มาย ฮิพ ออน เดอะ ฟโล , มูฝ เฑ็ม ซโล , ทู คีพ อัพ วิฑ ยู)

Back it up, now, bump your rump, now
(แบ็ค อิท อัพ , เนา , บัมพ ยุร รัมพ , เนา)
Grab my waist, now, work it out, now
(กแร็บ มาย เวซท , เนา , เวิค อิท เอาท , เนา)
Grab my shoulder, pick it up, now
(กแร็บ มาย โฌลเดอะ , พิค อิท อัพ , เนา)
Take it lower to the floor, now
(เทค อิท โลเออะ ทู เดอะ ฟโล , เนา)

Watch out, baby I’ma drop a little something
(ว็อช เอาท , เบบิ แอมอา ดร็อพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติง)
Ride it, baby we can do a little something
(ไรด อิท , เบบิ วี แค็น ดู อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติง)
Take out, baby want to get a little something
(เทค เอาท , เบบิ ว็อนท ทู เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติง)
You know baby, let’s hook up a little something
(ยู โน เบบิ , เล็ท ฮุค อัพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติง)

Oh baby, I can’t believe everything that I feel when I dance with you
(โอ เบบิ , ไอ แค็นท บิลีฝ เอ๊วี่ติง แดท ไอ ฟีล ฮเว็น นาย ดานซ วิฑ ยู)
From the small of my back to the breath on my neck
(ฟร็อม เดอะ ซมอล อ็อฝ มาย แบ็ค ทู เดอะ บเร็ธ ออน มาย เน็ค)
To that move you do
(ทู แดท มูฝ ยู ดู)
Put your body, got to get my body right next to you
(พัท ยุร บอดอิ , ก็อท ทู เก็ท มาย บอดอิ ไรท เน็คซท ทู ยู)
Move the party, got to rock the party until the ooh-we-ooh
(มูฝ เดอะ พาทิ , ก็อท ทู ร็อค เดอะ พาทิ อันทีล ดิ อู้ วี อู้)

Back it up, now, bump your rump, now
(แบ็ค อิท อัพ , เนา , บัมพ ยุร รัมพ , เนา)
Grab my waist, now, work it out, now
(กแร็บ มาย เวซท , เนา , เวิค อิท เอาท , เนา)
Grab my shoulder, pick it up, now
(กแร็บ มาย โฌลเดอะ , พิค อิท อัพ , เนา)
Take it lower to the floor, now
(เทค อิท โลเออะ ทู เดอะ ฟโล , เนา)

Back it up, now, bump your rump, now
(แบ็ค อิท อัพ , เนา , บัมพ ยุร รัมพ , เนา)
Grab my waist, now, work it out, now
(กแร็บ มาย เวซท , เนา , เวิค อิท เอาท , เนา)
Grab my shoulder, pick it up, now
(กแร็บ มาย โฌลเดอะ , พิค อิท อัพ , เนา)
Take it lower to the floor, now
(เทค อิท โลเออะ ทู เดอะ ฟโล , เนา)

Boy, I can’t explain what you do to me
(บอย , ไอ แค็นท เอ็คซพเลน ฮว็อท ยู ดู ทู มี)
My whole world has changed, I’m living a fantasy
(มาย โฮล เวิลด แฮ็ส เชนจ , แอม ลีฝอิง อะ แฟนทะซิ)
Tonight, I’m in the mood, please take me by your hand
(ทุไนท , แอม อิน เดอะ มูด , พลีส เทค มี ไบ ยุร แฮ็นด)
I want to get in your groove, oh baby, take me there
(ไอ ว็อนท ทู เก็ท อิน ยุร กรูฝ , โอ เบบิ , เทค มี แดร์)

Yo, everybody get up now!
(โย , เอวี่บอดี้ เก็ท อัพ เนา !)
If you sit down
(อิฟ ยู ซิท เดาน)
Boy, I want to see you on the dance floor, move now
(บอย , ไอ ว็อนท ทู ซี ยู ออน เดอะ ดานซ ฟโล , มูฝ เนา)
Yo, everybody dance!
(โย , เอวี่บอดี้ ดานซ !)

The bodies are shaking, want to get my body keep shaking
(เดอะ บอดีสฺแซร์ เชคกิ้ง , ว็อนท ทู เก็ท มาย บอดอิ คีพ เชคกิ้ง)
Better get your butt out here baby, come on let’s go
(เบทเทอะ เก็ท ยุร บัท เอาท เฮียร เบบิ , คัมมอน เล็ท โก)
So do how you do it, drop it down, bend over, get to it
(โซ ดู เฮา ยู ดู อิท , ดร็อพ อิท เดาน , เบ็นด โอเฝอะ , เก็ท ทู อิท)
Make it pop back down to the ground, pick it up, let’s go
(เมค อิท พ็อพ แบ็ค เดาน ทู เดอะ กเรานด , พิค อิท อัพ , เล็ท โก)

The bodies are shaking, want to get my body keep shaking
(เดอะ บอดีสฺแซร์ เชคกิ้ง , ว็อนท ทู เก็ท มาย บอดอิ คีพ เชคกิ้ง)
Better get your butt out here baby, come on let’s go
(เบทเทอะ เก็ท ยุร บัท เอาท เฮียร เบบิ , คัมมอน เล็ท โก)
So do how you do it, drop it down, bend over, get to it
(โซ ดู เฮา ยู ดู อิท , ดร็อพ อิท เดาน , เบ็นด โอเฝอะ , เก็ท ทู อิท)
Make it pop back down to the ground, pick it up, let’s go
(เมค อิท พ็อพ แบ็ค เดาน ทู เดอะ กเรานด , พิค อิท อัพ , เล็ท โก)

Don’t stop, just get-get on the floor
(ด้อนท์ ซท็อพ , จัซท เก็ท เก็ท ออน เดอะ ฟโล)
Butt drops, hips pop-popping for sure
(บัท ดร็อพ , ฮิพ พ็อพ พ๊อพปิง ฟอ ฌุร)
Who’s got-got it? Get it some more
(ฮู ก็อท ก็อท ดิธ เก็ท ดิธ ซัม โม)
One time, two time, three time we go!
(วัน ไทม , ทู ไทม , ธรี ไทม วี โก !)

Back it up, now, bump your rump, now
(แบ็ค อิท อัพ , เนา , บัมพ ยุร รัมพ , เนา)
Grab my waist, now, work it out, now
(กแร็บ มาย เวซท , เนา , เวิค อิท เอาท , เนา)
Grab my shoulder, pick it up, now
(กแร็บ มาย โฌลเดอะ , พิค อิท อัพ , เนา)
Take it lower to the floor, now
(เทค อิท โลเออะ ทู เดอะ ฟโล , เนา)

Back it up, now, bump your rump, now
(แบ็ค อิท อัพ , เนา , บัมพ ยุร รัมพ , เนา)
Grab my waist, now, work it out, now
(กแร็บ มาย เวซท , เนา , เวิค อิท เอาท , เนา)
Grab my shoulder, pick it up, now
(กแร็บ มาย โฌลเดอะ , พิค อิท อัพ , เนา)
Take it lower to the floor, now
(เทค อิท โลเออะ ทู เดอะ ฟโล , เนา)

Watch out, baby I’ma drop a little something
(ว็อช เอาท , เบบิ แอมอา ดร็อพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติง)
Ride it, baby we can do a little something
(ไรด อิท , เบบิ วี แค็น ดู อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติง)
Take out, baby want to get a little something
(เทค เอาท , เบบิ ว็อนท ทู เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติง)
You know baby, let’s hook up a little something
(ยู โน เบบิ , เล็ท ฮุค อัพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติง)

Back it up, now, bump your rump, now
(แบ็ค อิท อัพ , เนา , บัมพ ยุร รัมพ , เนา)
Grab my waist, now, work it out, now
(กแร็บ มาย เวซท , เนา , เวิค อิท เอาท , เนา)
Grab my shoulder, pick it up, now
(กแร็บ มาย โฌลเดอะ , พิค อิท อัพ , เนา)
Take it lower to the floor, now
(เทค อิท โลเออะ ทู เดอะ ฟโล , เนา)

Back it up, now, bump your rump, now
(แบ็ค อิท อัพ , เนา , บัมพ ยุร รัมพ , เนา)
Grab my waist, now, work it out, now
(กแร็บ มาย เวซท , เนา , เวิค อิท เอาท , เนา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Hook up คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น