เนื้อเพลง The Sign คำอ่านไทย Ace Of Base

Shock!
(ฌ็อค !)

I got a new life
(ไอ ก็อท ดา นยู ไลฟ)
You would hardly recognize me I’m so glad
(ยู วูด ฮาดลิ เรคอ็อกไนส มี แอม โซ กแล็ด)
How could a person like me care for you
(เฮา คูด อะ เพ๊อร์ซั่น ไลค มี แค ฟอ ยู)
Why do I bother
(ฮไว ดู ไอ บอฑเออะ)
When you’re not the one for me
(ฮเว็น ยัวร์ น็อท ดิ วัน ฟอ มี)
Oooo, is enough, enough
(อู้ , อีส อินัฟ , อินัฟ)

I saw the sign and it opened up my eyes I saw the sign
(ไอ ซอ เดอะ ไซน แอ็นด ดิท โอเพ็น อัพ มาย ไอ ซาย ซอ เดอะ ไซน)
Life is demanding without understanding
(ไลฟ อีส ดีแมนดิง วิเฑาท อันเดิซแทนดิง)
I saw the sign and it opened up my eyes I saw the sign
(ไอ ซอ เดอะ ไซน แอ็นด ดิท โอเพ็น อัพ มาย ไอ ซาย ซอ เดอะ ไซน)
No one’s gonna drag you up to get into the light where you belong
(โน วัน กอนนะ ดแร็ก ยู อัพ ทู เก็ท อีนทุ เดอะ ไลท ฮแว ยู บิลอง)
But where do you belong
(บัท ฮแว ดู ยู บิลอง)

Under the pale moon
(อันเดอะ เดอะ เพล มูน)
For so many years I’ve wondered who you are
(ฟอ โซ เมนอิ เยีย อิฝ วันเดอะ ฮู ยู อาร์)
How can a person like you bring me joy
(เฮา แค็น อะ เพ๊อร์ซั่น ไลค ยู บริง มี จอย)
Under the pale moon
(อันเดอะ เดอะ เพล มูน)
Where I see a lot of stars
(ฮแว ไอ ซี อะ ล็อท อ็อฝ ซทา)
Is enough, enough
(อีส อินัฟ , อินัฟ)

I saw the sign and it opened up my eyes I saw the sign
(ไอ ซอ เดอะ ไซน แอ็นด ดิท โอเพ็น อัพ มาย ไอ ซาย ซอ เดอะ ไซน)
Life is demanding without understanding
(ไลฟ อีส ดีแมนดิง วิเฑาท อันเดิซแทนดิง)
I saw the sign and it opened up my eyes I saw the sign
(ไอ ซอ เดอะ ไซน แอ็นด ดิท โอเพ็น อัพ มาย ไอ ซาย ซอ เดอะ ไซน)
No one’s gonna drag you up to get into the light where you belong
(โน วัน กอนนะ ดแร็ก ยู อัพ ทู เก็ท อีนทุ เดอะ ไลท ฮแว ยู บิลอง)
But where do you belong
(บัท ฮแว ดู ยู บิลอง)

Oh, oh, oh, oh.
(โอ , โอ , โอ , โอ)

I saw the sign and it opened up my mind
(ไอ ซอ เดอะ ไซน แอ็นด ดิท โอเพ็น อัพ มาย ไมนด)
And I am happy now living without you
(แอ็นด ดาย แอ็ม แฮพพิ เนา ลีฝอิง วิเฑาท ยู)
I’ve left you, ooohhh
(อิฝ เล็ฟท ยู , โอ้)
I saw the sign and it opened up my eyes I saw the sign
(ไอ ซอ เดอะ ไซน แอ็นด ดิท โอเพ็น อัพ มาย ไอ ซาย ซอ เดอะ ไซน)
No one’s gonna drag you up to get into the light where you belong
(โน วัน กอนนะ ดแร็ก ยู อัพ ทู เก็ท อีนทุ เดอะ ไลท ฮแว ยู บิลอง)

I saw the sign – I saw the sign – I saw the sign
(ไอ ซอ เดอะ ไซน นาย ซอ เดอะ ไซน นาย ซอ เดอะ ไซน)
I saw the sign – I saw the sign
(ไอ ซอ เดอะ ไซน นาย ซอ เดอะ ไซน)
I saw the sign – I saw the sign – I saw the sign
(ไอ ซอ เดอะ ไซน นาย ซอ เดอะ ไซน นาย ซอ เดอะ ไซน)
And it opened up my eyes I saw the sign
(แอ็นด ดิท โอเพ็น อัพ มาย ไอ ซาย ซอ เดอะ ไซน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Sign คำอ่านไทย Ace Of Base

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น