เนื้อเพลง All About Loving You คำอ่านไทย Bon Jovi

Looking at the pages of my life
(ลุคอิง แอ็ท เดอะ เพจ อ็อฝ มาย ไลฟ)
Faded memories of me and you
(แฟ็ด เมรโมรี อ็อฝ มี แอ็นด ยู)
Mistakes you know I’ve made a few
(มิซเทค ยู โน อิฝ เมด อะ ฟยู)
I took some shots and fell from time to time
(ไอ ทุค ซัม ฌ็อท แซน เฟ็ล ฟร็อม ไทม ทู ไทม)
Baby, you were there to pull me through
(เบบิ , ยู เวอ แดร์ ทู พุล มี ธรู)
We’ve been around the block a time or two
(หวีบ บีน อะเรานด เดอะ บล็อค กา ไทม ออ ทู)
I’m gonna lay it on the line
(แอม กอนนะ เล อิท ออน เดอะ ไลน)
Ask me how we’ve come this far
(อาซค มี เฮา หวีบ คัม ดีซ ฟา)
The answer’s written in my eyes
(ดิ อานเซอะ วึ้น อิน มาย ไอ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Every time I look at you, baby, I see something new
(เอฝริ ไทม ไอ ลุค แกท ยู , เบบิ , ไอ ซี ซัมติง นยู)
That takes me higher than before and makes me want you more
(แดท เทค มี ไฮเออะ แฑ็น บิโฟ แอ็นด เมค มี ว็อนท ยู โม)
I don’t wanna sleep tonight, dreamin’s just a waste of time
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ซลีพ ทุไนท , ดรีมมิน จัซท ดา เวซท อ็อฝ ไทม)
When I look at what my life’s been comin’ to
(ฮเว็น นาย ลุค แกท ฮว็อท มาย ไลฟ บีน คัมอิน ทู)
I’m all about lovin’ you
(แอม ออล อะเบาท โลวิน ยู)

I’ve lived, I’ve loved, I’ve lost, I’ve paid some dues, baby
(อิฝ ไลฝ , อิฝ ลัฝ , อิฝ ล็อซท , อิฝ เพลด ซัม ดยู , เบบิ)
We’ve been to hell and back again
(หวีบ บีน ทู เฮ็ล แอ็นด แบ็ค อะเกน)
Through it all you’re always my best friend
(ธรู อิท ดอร์ ยัวร์ ออลเว มาย เบ็ซท ฟเร็นด)
For all the words I didn’t say and all the things I didn’t do
(ฟอ ออล เดอะ เวิด ซาย ดิ๊นอิน เซ แอ็นด ออล เดอะ ธิง ซาย ดิ๊นอิน ดู)
Tonight I’m gonna find a way
(ทุไนท แอม กอนนะ ไฟนด อะ เว)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Every time I look at you, baby, I see something new
(เอฝริ ไทม ไอ ลุค แกท ยู , เบบิ , ไอ ซี ซัมติง นยู)
That takes me higher than before and makes me want you more
(แดท เทค มี ไฮเออะ แฑ็น บิโฟ แอ็นด เมค มี ว็อนท ยู โม)
I don’t wanna sleep tonight, dreamin’s just a waste of time
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ซลีพ ทุไนท , ดรีมมิน จัซท ดา เวซท อ็อฝ ไทม)
When I look at what my life’s been comin’ to
(ฮเว็น นาย ลุค แกท ฮว็อท มาย ไลฟ บีน คัมอิน ทู)
I’m all about lovin’ you
(แอม ออล อะเบาท โลวิน ยู)

You can take this world away
(ยู แค็น เทค ดีซ เวิลด อะเว)
You’re everything I am
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง ไอ แอ็ม)
Just read the lines upon my face
(จัซท เร็ด เดอะ ไลน อุพอน มาย เฟซ)
I’m all about lovin’ you
(แอม ออล อะเบาท โลวิน ยู)

[Guitar Solo]
([ กิทา โซโล ])

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Every time I look at you, baby, I see something new
(เอฝริ ไทม ไอ ลุค แกท ยู , เบบิ , ไอ ซี ซัมติง นยู)
That takes me higher than before and makes me want you more
(แดท เทค มี ไฮเออะ แฑ็น บิโฟ แอ็นด เมค มี ว็อนท ยู โม)
I don’t wanna sleep tonight, dreamin’s just a waste of time
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ซลีพ ทุไนท , ดรีมมิน จัซท ดา เวซท อ็อฝ ไทม)
When I look at what my life’s been comin’ to
(ฮเว็น นาย ลุค แกท ฮว็อท มาย ไลฟ บีน คัมอิน ทู)
I’m all about lovin’ you
(แอม ออล อะเบาท โลวิน ยู)

All about lovin’ you
(ออล อะเบาท โลวิน ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All About Loving You คำอ่านไทย Bon Jovi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น