เนื้อเพลง Love in This Club คำอ่านไทย Usher feat Young Jeezy

I gotta do it for the ladies.
(ไอ กอททะ ดู อิท ฟอ เดอะ เลดิส)
And I gotta keep it hood.
(แอ็นด ดาย กอททะ คีพ อิท ฮุด)
Where we at Polo
(ฮแว วี แอ็ท โพโล)
I see you Ryan
(ไอ ซี ยู รายอัน)
You Keith you was right
(ยู คีต ยู วอส ไรท)
We just getting it started.
(วี จัซท เกดดดิ้ง อิท ซทาท)
Yeah man.
(เย่ แม็น)

You say you’re searching for somebody that will take you out and do you right.
(ยู เซ ยัวร์ เซิชอิง ฟอ ซัมบอดี้ แดท วิล เทค ยู เอาท แอ็นด ดู ยู ไรท)
Well, come here baby and let daddy show you what it feels like.
(เว็ล , คัม เฮียร เบบิ แอ็นด เล็ท แดดดิ โฌ ยู ฮว็อท ดิธ ฟีล ไลค)
You know all you gotta do is tell me what you’re sipping on.
(ยู โน ออล ยู กอททะ ดู อีส เท็ล มี ฮว็อท ยัวร์ ซิพปิง ออน)
And I promise that I’m gonna keep it coming all night long.
(แอ็นด ดาย พรอมอิซ แดท แอม กอนนะ คีพ อิท คัมอิง ออล ไนท ล็อง)

[Pre-chorus:]
([ พรี โครัซ : ])
Looking in your eyes,
(ลุคอิง อิน ยุร ไอ ,)
While you’re on the other side,
(ฮไวล ยัวร์ ออน ดิ อัฑเออะ ไซด ,)
[And I think that shorty I gotta thing for you]
([ แอ็นด ดาย ธิงค แดท ชอร์ทดิง ไอ กอททะ ธิง ฟอ ยู ])
You’re doing it on purpose, wind it and work it.
(ยัวร์ ดูอิง อิท ออน เพอพัซ , วินด ดิท แอ็นด เวิค อิท)
I can tell by the way that you’re looking at me, girl.
(ไอ แค็น เท็ล ไบ เดอะ เว แดท ยัวร์ ลุคอิง แอ็ท มี , เกิล)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I wanna make love in this club.
(ไอ วอนนา เมค ลัฝ อิน ดีซ คลับ)
In this club
(อิน ดีซ คลับ)
In this club
(อิน ดีซ คลับ)
In this club
(อิน ดีซ คลับ)
I wanna make love in this club.
(ไอ วอนนา เมค ลัฝ อิน ดีซ คลับ)
In this club
(อิน ดีซ คลับ)
In this club
(อิน ดีซ คลับ)
In this club
(อิน ดีซ คลับ)

Listen, if you got some friends rolling with you than baby that’s cool.
(ลิ๊สซึ่น , อิฟ ยู ก็อท ซัม ฟเร็นด โรลลิง วิฑ ยู แฑ็น เบบิ แด๊ท คูล)
You can leave them with my niggas, let them know that I got you.
(ยู แค็น ลีฝ เฑ็ม วิฑ มาย นิกงา , เล็ท เฑ็ม โน แดท ไอ ก็อท ยู)
If you didn’t know, you’re the only thing that’s on my mind.
(อิฟ ยู ดิ๊นอิน โน , ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ ธิง แด๊ท ออน มาย ไมนด)
’cause the way I’m staring at you got me wanting to give it to you all night.
(คอส เดอะ เว แอม ซแทริง แอ็ท ยู ก็อท มี วอนทิง ทู กิฝ อิท ทู ยู ออล ไนท)

[Pre-chorus 2:]
([ พรี โครัซ 2 : ])
Looking in your eyes,
(ลุคอิง อิน ยุร ไอ ,)
While you’re on the other side,
(ฮไวล ยัวร์ ออน ดิ อัฑเออะ ไซด ,)
[I can’t take it no more baby I’m coming for you]
([ ไอ แค็นท เทค อิท โน โม เบบิ แอม คัมอิง ฟอ ยู ])
You’re doing it on purpose, wind it and work it.
(ยัวร์ ดูอิง อิท ออน เพอพัซ , วินด ดิท แอ็นด เวิค อิท)
If we close our eyes it could just be me and you
(อิฟ วี คโลส เอ๊า ไอ ซิท คูด จัซท บี มี แอ็นด ยู)

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])

[Young Jeezy]
([ ยัง จีซี่ ])
I’m what you want, I’m what you need.
(แอม ฮว็อท ยู ว็อนท , แอม ฮว็อท ยู นีด)
He got to trap, I’ll set you free,
(ฮี ก็อท ทู ทแร็พ , อิล เซ็ท ยู ฟรี ,)
Sexually, mentally, physically, emotionally,
(เซคฌัวลิ , เมนแท็ลลิ , ฟีสอิแค็ลลิ , อีโมชันนอลลี่ ,)
I’ll be like your medicine, you’ll take every dose of me.
(อิล บี ไลค ยุร เมดอิซิน , โยว เทค เอฝริ โดซ อ็อฝ มี)
It’s going down on isle 3, I’ll bag you like some groceries.
(อิทซ โกอิ้ง เดาน ออน ไอล 3 , อิล แบ็ก ยู ไลค ซัม โกรเซอรีสฺ)
And every time you think about it, you’re gonna want some more of me.
(แอ็นด เอฝริ ไทม ยู ธิงค อะเบาท ดิธ , ยัวร์ กอนนะ ว็อนท ซัม โม อ็อฝ มี)
About to hit the club make a movie yeah rated R.
(อะเบาท ทู ฮิท เดอะ คลับ เมค เก มูวี่ เย่ แร็ท อาร์)
Pull up like a Trap Star. That’s if you had…
(พุล อัพ ไลค เก ทแร็พ ซทา แด๊ท อิฟ ยู แฮ็ด)
Have you ever made love to a thug in the club with his sights on, 87 jeans and a fresh pair of Nike’s on.
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ เมด ลัฝ ทู อะ ธัก อิน เดอะ คลับ วิฑ ฮิส ไซท ออน , 87 จีน แซน อะ ฟเร็ฌ แพ อ็อฝ นายกี้ ออน)
On the couch, on the table, on the bar, on the floor.
(ออน เดอะ เคาช , ออน เดอะ เท๊เบิ้ล , ออน เดอะ บา , ออน เดอะ ฟโล)
You can meet me in the bathroom, you know I’m trained to go.
(ยู แค็น มีท มี อิน เดอะ บาทรูม , ยู โน แอม ทเรน ทู โก)

Might as well give me a kiss, if we keep touching like this
(ไมท แอ็ส เว็ล กิฝ มี อะ คิซ , อิฟ วี คีพ ทัชชิง ไลค ดีซ)
I know you’re scared, baby, they don’t know what we’re doing.
(ไอ โน ยัวร์ ซคา , เบบิ , เฑ ด้อนท์ โน ฮว็อท เวีย ดูอิง)
Let’s both get undressed right here, keep it up girl, and, I swear.
(เล็ท โบธ เก็ท อันดเรซ ไรท เฮียร , คีพ อิท อัพ เกิล , แอ็นด , ไอ ซแว)
I’m gonna give it to you non-stop.
(แอม กอนนะ กิฝ อิท ทู ยู น็อน ซท็อพ)
And I don’t care, who’s watching.
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ แค , ฮู วัทชิง)

[Chorus till fade]
([ โครัซ ทิล เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love in This Club คำอ่านไทย Usher feat Young Jeezy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น