เนื้อเพลง Runaway Love คำอ่านไทย Justin Bieber

You see my baby over here,
(ยู ซี มาย เบบิ โอเฝอะ เฮียร ,)
Hit the road,
(ฮิท เดอะ โรด ,)
Where she’s going that’s what nobody knows,
(ฮแว ชี โกอิ้ง แด๊ท ฮว็อท โนบอดี้ โน ,)
I need to find her before another man does,
(ไอ นีด ทู ไฟนด เฮอ บิโฟ แอะนัธเออะ แม็น โด ,)
I wouldn’t want him to steal my love,
(ไอ วูดดึ่น ว็อนท ฮิม ทู ซทีล มาย ลัฝ ,)

I’m just trying to be cool, cool, cool.
(แอม จัซท ทไรอิง ทู บี คูล , คูล , คูล)
What you expect me to do?
(ฮว็อท ยู เอ็คซเพคท มี ทู ดู)
I’m just trying to find, find, find,
(แอม จัซท ทไรอิง ทู ไฟนด , ไฟนด , ไฟนด ,)
The sweet love of mine.
(เดอะ สวี้ท ลัฝ อ็อฝ ไมน)
I’m running out of time,
(แอม รันนิง เอาท อ็อฝ ไทม ,)
Where is my runaway love?
(ฮแว อีส มาย รันนาเวย์ลัฝ)
Searching low and high,
(เซิชอิง โล แอ็นด ไฮ ,)
Know that I’m not giving up,
(โน แดท แอม น็อท กีฝวิง อัพ ,)
I’d give it all up for her,
(อาย กิฝ อิท ดอร์ อัพ ฟอ เฮอ ,)
But it’ll never be enough,
(บัท อิว เนฝเออะ บี อินัฟ ,)
I won’t stop until I find,
(ไอ ว็อนท ซท็อพ อันทีล ไอ ไฟนด ,)
My runaway love.
(มาย รันนาเวย์ลัฝ)

See my baby really needs some help,
(ซี มาย เบบิ ริแอ็ลลิ นีด ซัม เฮ็ลพ ,)
Cause she can never stay at home by herself,
(คอส ชี แค็น เนฝเออะ ซเท แอ็ท โฮม ไบ เฮอเซลฟ ,)
She says she needs a little company,
(ชี เซ ชี นีด ซา ลิ๊ทเทิ่ล คัมพะนิ ,)
Even if she’s not always with me, yeah.
(อีเฝ็น อิฟ ชี น็อท ออลเว วิฑ มี , เย่)

I’m just trying to be cool, cool, cool.
(แอม จัซท ทไรอิง ทู บี คูล , คูล , คูล)
What you expect me to do?
(ฮว็อท ยู เอ็คซเพคท มี ทู ดู)
I’m just trying to find, find, find,
(แอม จัซท ทไรอิง ทู ไฟนด , ไฟนด , ไฟนด ,)
The sweet love of mine.
(เดอะ สวี้ท ลัฝ อ็อฝ ไมน)
I’m running out of time,
(แอม รันนิง เอาท อ็อฝ ไทม ,)
Where is my runaway love?
(ฮแว อีส มาย รันนาเวย์ลัฝ)
Searching low and high,
(เซิชอิง โล แอ็นด ไฮ ,)
Know that I’m not giving up,
(โน แดท แอม น็อท กีฝวิง อัพ ,)
I’d give it all up for her,
(อาย กิฝ อิท ดอร์ อัพ ฟอ เฮอ ,)
But it’ll never be enough,
(บัท อิว เนฝเออะ บี อินัฟ ,)
I won’t stop until I find,
(ไอ ว็อนท ซท็อพ อันทีล ไอ ไฟนด ,)
My runaway love.
(มาย รันนาเวย์ลัฝ)

Why can’t I find you love of mine,
(ฮไว แค็นท ไอ ไฟนด ยู ลัฝ อ็อฝ ไมน ,)
When you’re standing in front of my face?
(ฮเว็น ยัวร์ ซแทนดิง อิน ฟรันท อ็อฝ มาย เฟซ)
Oh I, I must be blind,
(โอ ไอ , ไอ มัซท บี บไลนด ,)
How did I let you get away? [Yeah, yeah]
(เฮา ดิด ดาย เล็ท ยู เก็ท อะเว [ เย่ , เย่ ])

I’m running out of time,
(แอม รันนิง เอาท อ็อฝ ไทม ,)
Where is my runaway love?
(ฮแว อีส มาย รันนาเวย์ลัฝ)
Searching low and high,
(เซิชอิง โล แอ็นด ไฮ ,)
Know that I’m not giving up,
(โน แดท แอม น็อท กีฝวิง อัพ ,)
I’d give it all up for her,
(อาย กิฝ อิท ดอร์ อัพ ฟอ เฮอ ,)
But it’ll never be enough,
(บัท อิว เนฝเออะ บี อินัฟ ,)
I won’t stop until I find,
(ไอ ว็อนท ซท็อพ อันทีล ไอ ไฟนด ,)
My runaway love.
(มาย รันนาเวย์ลัฝ)

I’m running out of time,
(แอม รันนิง เอาท อ็อฝ ไทม ,)
Where is my runaway love?
(ฮแว อีส มาย รันนาเวย์ลัฝ)
Searching low and high,
(เซิชอิง โล แอ็นด ไฮ ,)
Know that I’m not giving up,
(โน แดท แอม น็อท กีฝวิง อัพ ,)
I’d give it all up for her,
(อาย กิฝ อิท ดอร์ อัพ ฟอ เฮอ ,)
But it’ll never be enough,
(บัท อิว เนฝเออะ บี อินัฟ ,)
I won’t stop until I find,
(ไอ ว็อนท ซท็อพ อันทีล ไอ ไฟนด ,)
My runaway love.
(มาย รันนาเวย์ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Runaway Love คำอ่านไทย Justin Bieber

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น