เนื้อเพลง Kiss By Kiss คำอ่านไทย Emilia

You can’t believe how did I succeed, I went it when open gones before
(ยู แค็นท บิลีฝ เฮา ดิด ดาย ซัคซีด , ไอ เว็นท ดิธ ฮเว็น โอเพ็น กอน บิโฟ)
I opened up your heart and did took through the door to forever more
(ไอ โอเพ็น อัพ ยุร ฮาท แอ็นด ดิด ทุค ธรู เดอะ โด ทู เฟาะเรฝเออะ โม)

What did I do, I took my time with you the other girls they moved to fast
(ฮว็อท ดิด ดาย ดู , ไอ ทุค มาย ไทม วิฑ ยู ดิ อัฑเออะ เกิล เฑ มูฝ ทู ฟัซท)
And I knew the way to make it last, what shake it snow I let it go
(แอ็นด ดาย นยู เดอะ เว ทู เมค อิท ลาซท , ฮว็อท เฌค อิท ซโน ไอ เล็ท ดิธ โก)

* Kiss by kiss and baby touch by touched and that you wanted me so much
(* คิซ ไบ คิซ แซน เบบิ ทั๊ช ไบ ทั๊ช แอ็นด แดท ยู ว็อนท มี โซ มัช)
Darling Kiss by kisses how I got to you falling love with me like this
(ดาลิง คิซ ไบ คีสเซซ เฮา ไอ ก็อท ทู ยู ฟ๊อลิง ลัฝ วิฑ มี ไลค ดีซ)

Now here’s the key, I may you come to me I didn’t run, I didn’t chase
(เนา เฮียร เดอะ คี , ไอ เม ยู คัม ทู มี ไอ ดิ๊นอิน รัน , ไอ ดิ๊นอิน เชซ)
I play the cool, I gave your space before I knew I was holding you
(ไอ พเล เดอะ คูล , ไอ เกฝ ยุร ซเพซ บิโฟ ไอ นยู ไอ วอส โฮลดิง ยู)

Made every kiss just so hard to receist, I always left you one more
(เมด เอฝริ คิซ จัซท โซ ฮาด ทู รีซิตชฺ , ไอ ออลเว เล็ฟท ยู วัน โม)
Careful not to give it all, I play the smart, I when your heart
(แคฟุล น็อท ทู กิฝ อิท ดอร์ , ไอ พเล เดอะ ซมาท , ไอ ฮเว็น ยุร ฮาท)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

** night by night and baby day by day, you go to feel that special way
(** ไนท ไบ ไนท แอ็นด เบบิ เด ไบ เด , ยู โก ทู ฟีล แดท ซเพฌแอ็ล เว)
Darling, kiss by kisses how I got to you falling love with me like this
(ดาลิง , คิซ ไบ คีสเซซ เฮา ไอ ก็อท ทู ยู ฟ๊อลิง ลัฝ วิฑ มี ไลค ดีซ)

Wanted you from the start, you know it was so hard to keep it
(ว็อนท ยู ฟร็อม เดอะ ซทาท , ยู โน อิท วอส โซ ฮาด ทู คีพ อิท)
Knocked inside me, afraid to scare you so instead I let it show
(น็อค อีนไซด มี , อัฟเรด ทู ซแค ยู โซ อินซเทด ดาย เล็ท ดิธ โฌ)

Kiss by kiss oh baby touch by touch
(คิซ ไบ คิซ โอ เบบิ ทั๊ช ไบ ทั๊ช)

[Repeat * , **]
([ ริพีท * , ** ])

Oh yeah
(โอ เย่)
Kiss by kiss
(คิซ ไบ คิซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kiss By Kiss คำอ่านไทย Emilia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น