เนื้อเพลง Stop For A Minute คำอ่านไทย Keane

[Keane]
([ ครีน])
Some days, feel my soul has left my body
(ซัม เด , ฟีล มาย โซล แฮ็ส เล็ฟท มาย บอดอิ)
Feel I’m floating high above me
(ฟีล แอม ฟโลทอิง ไฮ อะบัฝ มี)
Like I’m looking down upon me
(ไลค แอม ลุคอิง เดาน อุพอน มี)

Start sinking, every time I get to thinking
(ซทาท ซีงคิง , เอฝริ ไทม ไอ เก็ท ทู ติ้งกิง)
It’s easier to keep on moving
(อิทซ อีสไซน์ ทู คีพ ออน มูฝอิง)
Never stop to let the truth in
(เนฝเออะ ซท็อพ ทู เล็ท เดอะ ทรูธ อิน)

[K’naan]
([ นาน ])
Sometimes I feel like it’s all been done
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล ไลค อิทซ ซอร์ บีน ดัน)
Sometimes I feel like I’m the only one
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล ไลค แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน)
Sometimes I wanna change everything I’ve ever done
(ซัมไทม์ ซาย วอนนา เชนจ เอ๊วี่ติง อิฝ เอฝเออะ ดัน)
I’m too tired to fight and yet too scared to run
(แอม ทู ไทร ทู ไฟท แอ็นด เย็ท ทู ซคา ทู รัน)

[Keane]
([ ครีน])
And if I stop for a minute
(แอ็นด อิฟ ฟาย ซท็อพ ฟอ รา มินยูท)
I think about things I really don’t wanna know
(ไอ ธิงค อะเบาท ธิง ซาย ริแอ็ลลิ ด้อนท์ วอนนา โน)
And I’m the first to admit it
(แอ็นด แอม เดอะ เฟิซท ทู แอ็ดมีท ดิธ)
Without you I’m a liner stranded in an ice floe
(วิเฑาท ยู แอม มา ไลนเออะ ซทแร็นด อิน แอน ไอซ ฟโล)

[K’naan]
([ นาน ])
I feel like a thief who has no faith
(ไอ ฟีล ไลค เก ธีฟ ฮู แฮ็ส โน เฟธ)
Maybe more than by the grade
(เมบี โม แฑ็น ไบ เดอะ กเรด)
Of the drugs you took that day
(อ็อฝ เดอะ ดรัก ยู ทุค แดท เด)

Sinking in the pain he’s been inflicting
(ซีงคิง อิน เดอะ เพน อีส บีน อินฟิคติ้ง)
Yet he’s feeling like the victim
(เย็ท อีส ฟีลอิง ไลค เดอะ ฝิคทิม)
Just a horoscope’s to blame
(จัซท ดา ฮอโระซโคพ ทู บเลม)

[Keane]
([ ครีน])
Sometimes I feel like a little lost child
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล ไลค เก ลิ๊ทเทิ่ล ล็อซท ไชล)
Sometimes I feel like the chosen one
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล ไลค เดอะ โชเซ่น วัน)
Sometimes I wanna shout out ’til everything goes quiet
(ซัมไทม์ ซาย วอนนา เฌาท เอาท ทิล เอ๊วี่ติง โกซ คไวเอ็ท)
Sometimes I wonder why I was ever born
(ซัมไทม์ ซาย วันเดอะ ฮไว ไอ วอส เอฝเออะ บอน)

And if I stop for a minute
(แอ็นด อิฟ ฟาย ซท็อพ ฟอ รา มินยูท)
I think about things really I don’t wanna know
(ไอ ธิงค อะเบาท ธิง ริแอ็ลลิ ไอ ด้อนท์ วอนนา โน)
And I’m the first to admit it
(แอ็นด แอม เดอะ เฟิซท ทู แอ็ดมีท ดิธ)
Without you I’m child and so wherever you go
(วิเฑาท ยู แอม ไชล แอ็นด โซ ฮแวเรฝเออะ ยู โก)
I will follow
(ไอ วิล ฟอลโล)

[K’Naan – rap]
([ นาน แร็พ ])
One… yeah…
(วัน เย่)
And baby you are just beautiful from crown to your cuticles
(แอ็นด เบบิ ยู อาร์ จัซท บยูทิฟุล ฟร็อม คเราน ทู ยุร คิวทิเคิล)
You held down my two sons, you never frown when duty calls
(ยู เฮ็ลด เดาน มาย ทู ซัน , ยู เนฝเออะ ฟเราน ฮเว็น ดยูทิ คอล)
You know me, I gave you more than you can handle
(ยู โน มี , ไอ เกฝ ยู โม แฑ็น ยู แค็น แฮ๊นเดิ้ล)
But you still keep a handle on it, even when I take something beautiful and vandal on it
(บัท ยู ซทิล คีพ อะ แฮ๊นเดิ้ล ออน หนิด , อีเฝ็น ฮเว็น นาย เทค ซัมติง บยูทิฟุล แอ็นด แฝนเดล ออน หนิด)
No more females? Well how come my emails got notes on a scandal
(โน โม ฟีเมล เว็ล เฮา คัม มาย อีเมล์ ก็อท โนท ออน อะ ซแคนแด็ล)
It’s like Eve with the apple,
(อิทซ ไลค อี๊ฟ วิฑ ดิ แอพ ,)
A priest in the chapel
(อะ พรีซท อิน เดอะ แชพเอ็ล)
Overcome by the devil’s tackle
(โอเว่อร์คัม ไบ เดอะ เด๊ฝิ้ล แท๊คเคิ่ล)
I’m still shackled the bad til I know
(แอม ซทิล แชคเคิล เดอะ แบ็ด ทิล ไอ โน)
I’m such a hassle every time I let my thoughts go
(แอม ซัช อะ แอสเซล เอฝริ ไทม ไอ เล็ท มาย ธอท โก)
I get baffled so I hardly pause
(ไอ เก็ท บัฟเฟิล โซ ไอ ฮาดลิ พอส)
I just crossed seas with these gnarly broads
(ไอ จัซท คร็อซ ซี วิฑ ฑิส นาร์ลี่ บรอด)
Cos it hurts me just to see what I finally lost
(คอซ ซิท เฮิท มี จัซท ทู ซี ฮว็อท ไอ ไฟแน็ลลิ ล็อซท)
So I guess I’m just a fiend
(โซ ไอ เก็ซ แอม จัซท ดา ฟีนด)
Consumed by the scene
(ค็อนซยูม ไบ เดอะ ซีน)
The stage and the screens
(เดอะ ซเทจ แอ็นด เดอะ ซครีน)
Where it’s just me and Keane
(ฮแว อิทซ จัซท มี แอ็นด ครีน)

[Keane]
([ ครีน])
And if I stop for a minute
(แอ็นด อิฟ ฟาย ซท็อพ ฟอ รา มินยูท)
I think about things I really don’t wanna know
(ไอ ธิงค อะเบาท ธิง ซาย ริแอ็ลลิ ด้อนท์ วอนนา โน)
[K’naan]
([ นาน ])
So I guess I’m just a fiend
(โซ ไอ เก็ซ แอม จัซท ดา ฟีนด)
Consumed by the scene
(ค็อนซยูม ไบ เดอะ ซีน)
[Keane]
([ ครีน])
And I’m the first to admit it
(แอ็นด แอม เดอะ เฟิซท ทู แอ็ดมีท ดิธ)
Without you I’m a liner stranded in an ice floe
(วิเฑาท ยู แอม มา ไลนเออะ ซทแร็นด อิน แอน ไอซ ฟโล)
[K’naan]
([ นาน ])
The stage and the screens
(เดอะ ซเทจ แอ็นด เดอะ ซครีน)
Where it’s just me and Keane
(ฮแว อิทซ จัซท มี แอ็นด ครีน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stop For A Minute คำอ่านไทย Keane

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น