เนื้อเพลง Cripple and The Starfish คำอ่านไทย Antony And The Johnsons

Cripple and the Starfish
(คลิบเปิล แอ็นด เดอะ สตาร์ฟิช)

Mr. Muscle forcing bursting
(มีซเทอะ มั๊สเคิ่ล ฟอร์สซิ่ง บรัซติง)
Stingy thingy into little me, me, me
(ซทีนจิ ติงงี อีนทุ ลิ๊ทเทิ่ล มี , มี , มี)
But just “ ripple “ said the cripple
(บัท จัซท “ ลีบเปิล “ เซ็ด เดอะ คลิบเปิล)
As my jaw dropped to the ground
(แอ็ส มาย จอ ดร็อพ ทู เดอะ กเรานด)
Smile smile
(ซไมล ซไมล)

It’s true I always wanted love to be
(อิทซ ทรู ไอ ออลเว ว็อนท ลัฝ ทู บี)
Hurtful
(เฮิทฟุล)
And it’s true I always wanted love to be
(แอ็นด อิทซ ทรู ไอ ออลเว ว็อนท ลัฝ ทู บี)
Filled with pain
(ฟิล วิฑ เพน)
And bruises
(แอ็นด บรูส)

Yes, so Cripple-Pig was happy
(เย็ซ , โซ คลิบเปิล พิก วอส แฮพพิ)
Screamed “ I just compeletely love you!
(ซครีม “ ไอ จัซท คอมีลีตลี่ ลัฝ ยู !)
And there’s no rhyme or reason
(แอ็นด แดร์ โน ไรม ออ รี๊ซั่น)
I’m changing like the seasons
(แอม เช้งจิ้นส ไลค เดอะ ซี๊ซั่น)
Watch! I’ll even cut off my finger
(ว็อช ! อิล อีเฝ็น คัท ออฟฟ มาย ฟีงเกอะ)
It will grow back like a Starfish!
(อิท วิล กโร แบ็ค ไลค เก สตาร์ฟิช !)
It will grow back like a Starfish!
(อิท วิล กโร แบ็ค ไลค เก สตาร์ฟิช !)
It will grow back like a Starfish! “
(อิท วิล กโร แบ็ค ไลค เก สตาร์ฟิช ! “)

Mr. Muscle, gazing boredly
(มีซเทอะ มั๊สเคิ่ล , เกซซิง บอร์ดลี่)
And he checking time did punch me
(แอ็นด ฮี เช็คติ้ง ไทม ดิด พันช มี)
And I sighed and bleeded like a windfall
(แอ็นด ดาย ไซ แอ็นด บลีด ไลค เก วินฟอร์)
Happy bleedy, happy bruisy
(แฮพพิ บลีดี้ , แฮพพิ บรูชซี่)

I am very happy
(ไอ แอ็ม เฝริ แฮพพิ)
So please hit me
(โซ พลีส ฮิท มี)
I am very happy
(ไอ แอ็ม เฝริ แฮพพิ)
So please hurt me
(โซ พลีส เฮิท มี)

I am very happy
(ไอ แอ็ม เฝริ แฮพพิ)
So please hit me
(โซ พลีส ฮิท มี)
I am very very happy
(ไอ แอ็ม เฝริ เฝริ แฮพพิ)
So come on hurt me
(โซ คัมมอน เฮิท มี)

I’ll grow back like a Starfish
(อิล กโร แบ็ค ไลค เก สตาร์ฟิช)
I’ll grow back like a Starfish
(อิล กโร แบ็ค ไลค เก สตาร์ฟิช)
I’ll grow back like a Starfish
(อิล กโร แบ็ค ไลค เก สตาร์ฟิช)
I’ll grow back like a Starfish
(อิล กโร แบ็ค ไลค เก สตาร์ฟิช)

I’ll grow back like a Starfish
(อิล กโร แบ็ค ไลค เก สตาร์ฟิช)
I’ll grow back like a Starfish
(อิล กโร แบ็ค ไลค เก สตาร์ฟิช)
I’ll grow back like a Starfish
(อิล กโร แบ็ค ไลค เก สตาร์ฟิช)
I’ll grow back like a Starfish
(อิล กโร แบ็ค ไลค เก สตาร์ฟิช)
Like a Starfish…
(ไลค เก สตาร์ฟิช)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cripple and The Starfish คำอ่านไทย Antony And The Johnsons

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น