เนื้อเพลง Move Along คำอ่านไทย The All-American Rejects

Go ahead as you waste your days with thinking
(โก อะเฮด แอ็ส ยู เวซท ยุร เด วิฑ ติ้งกิง)
When you fall everyone stands
(ฮเว็น ยู ฟอล เอ๊วี่วัน ซแท็นด)
Another day and you’ve had your fill of sinking
(แอะนัธเออะ เด แอ็นด ยู๊ฟ แฮ็ด ยุร ฟิล อ็อฝ ซีงคิง)
With the life held in your
(วิฑ เดอะ ไลฟ เฮ็ลด อิน ยุร)
Hands are shaking cold
(แฮ็นด แซร์ เชคกิ้ง โคลด)
These hands are meant to hold
(ฑิส แฮ็นด แซร์ เม็นท ทู โฮลด)

Speak to me, when all you got to keep is strong
(ซพีค ทู มี , ฮเว็น ออล ยู ก็อท ทู คีพ อีส ซทร็อง)
Move along, move along like I know you do
(มูฝ อะลอง , มูฝ อะลอง ไลค ไก โน ยู ดู)
And even when your hope is gone
(แอ็นด อีเฝ็น ฮเว็น ยุร โฮพ อีส กอน)
Move along, move along just to make it through
(มูฝ อะลอง , มูฝ อะลอง จัซท ทู เมค อิท ธรู)
Move along
(มูฝ อะลอง)
Move along
(มูฝ อะลอง)

So a day when you’ve lost yourself completely
(โซ อะ เด ฮเว็น ยู๊ฟ ล็อซท ยุรเซลฟ ค็อมพลีทลี)
Could be a night when your life ends
(คูด บี อะ ไนท ฮเว็น ยุร ไลฟ เอ็นด)
Such a heart that will lead you to deceiving
(ซัช อะ ฮาท แดท วิล เล็ด ยู ทู ดิซีฟวิง)
All the pain held in your
(ออล เดอะ เพน เฮ็ลด อิน ยุร)
Hands are shaking cold
(แฮ็นด แซร์ เชคกิ้ง โคลด)
Your hands are mine to hold
(ยุร แฮ็นด แซร์ ไมน ทู โฮลด)

Speak to me, when all you got to keep is strong
(ซพีค ทู มี , ฮเว็น ออล ยู ก็อท ทู คีพ อีส ซทร็อง)
Move along, move along like I know you do
(มูฝ อะลอง , มูฝ อะลอง ไลค ไก โน ยู ดู)
And even when your hope is gone
(แอ็นด อีเฝ็น ฮเว็น ยุร โฮพ อีส กอน)
Move along, move along just to make it through
(มูฝ อะลอง , มูฝ อะลอง จัซท ทู เมค อิท ธรู)
Move along
(มูฝ อะลอง)
[Go on, go on, go on, go on]
([ โก ออน , โก ออน , โก ออน , โก ออน ])

When everything is wrong, we move along
(ฮเว็น เอ๊วี่ติง อีส ร็อง , วี มูฝ อะลอง)
[Go on, go on, go on, go on]
([ โก ออน , โก ออน , โก ออน , โก ออน ])
When everything is wrong, we move along
(ฮเว็น เอ๊วี่ติง อีส ร็อง , วี มูฝ อะลอง)
Along, along, along
(อะลอง , อะลอง , อะลอง)

When all you got to keep is strong
(ฮเว็น ออล ยู ก็อท ทู คีพ อีส ซทร็อง)
Move along, move along like I know you do
(มูฝ อะลอง , มูฝ อะลอง ไลค ไก โน ยู ดู)
And even when your hope is gone
(แอ็นด อีเฝ็น ฮเว็น ยุร โฮพ อีส กอน)
Move along, move along just to make it through
(มูฝ อะลอง , มูฝ อะลอง จัซท ทู เมค อิท ธรู)
[x3]
([ x3 ])

[Go on, go on, go on, go on]
([ โก ออน , โก ออน , โก ออน , โก ออน ])
Right back what is wrong
(ไรท แบ็ค ฮว็อท อีส ร็อง)
We move along
(วี มูฝ อะลอง)
[fade out]
([ เฝด เอาท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Move Along คำอ่านไทย The All-American Rejects

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น