เนื้อเพลง Because Of You คำอ่านไทย Gabrielle

Touching the heart of me
(ทัชชิง เดอะ ฮาท อ็อฝ มี)
That’s what you do baby, can’t you see?
(แด๊ท ฮว็อท ยู ดู เบบิ , แค็นท ยู ซี)
Right now you’ve got me falling
(ไรท เนา ยู๊ฟ ก็อท มี ฟ๊อลิง)
I’m falling, there’s no stopping no, no
(แอม ฟ๊อลิง , แดร์ โน ซทอพพิง โน , โน)
Touching the heart of me
(ทัชชิง เดอะ ฮาท อ็อฝ มี)

You can paint a picture using words
(ยู แค็น เพนท ดา พีคเชอะ ยูสซิง เวิด)
You can make me feel I top the world
(ยู แค็น เมค มี ฟีล ไอ ท็อพ เดอะ เวิลด)
When you’re near I’m never feeling blue
(ฮเว็น ยัวร์ เนีย แอม เนฝเออะ ฟีลอิง บลู)
‘Cause you always know just what to do, to do
(คอส ยู ออลเว โน จัซท ฮว็อท ทู ดู , ทู ดู)
Touching the heart of me
(ทัชชิง เดอะ ฮาท อ็อฝ มี)

Baby it’s because of you
(เบบิ อิทซ บิคอส อ็อฝ ยู)
That I do the things I do
(แดท ไอ ดู เดอะ ธิง ซาย ดู)
Every time we touch it means so much
(เอฝริ ไทม วี ทั๊ช อิท มีน โซ มัช)
And it’s all because of you
(แอ็นด อิทซ ซอร์ บิคอส อ็อฝ ยู)
Baby it’s because of you
(เบบิ อิทซ บิคอส อ็อฝ ยู)
That I do the things I do
(แดท ไอ ดู เดอะ ธิง ซาย ดู)
Every time you’re near I have no fear
(เอฝริ ไทม ยัวร์ เนีย ไอ แฮ็ฝ โน เฟีย)
And it’s all because of you
(แอ็นด อิทซ ซอร์ บิคอส อ็อฝ ยู)

Because you’re the best thing in my life
(บิคอส ยัวร์ เดอะ เบ็ซท ธิง อิน มาย ไลฟ)
When I’m with you it feels so right
(ฮเว็น แอม วิฑ ยู อิท ฟีล โซ ไรท)
Oh, how I miss you when you’re gone
(โอ , เฮา ไอ มิซ ยู ฮเว็น ยัวร์ กอน)
Although you’re never gone for long, long
(ออลโฑ ยัวร์ เนฝเออะ กอน ฟอ ล็อง , ล็อง)
You’re touching the heart of me
(ยัวร์ ทัชชิง เดอะ ฮาท อ็อฝ มี)

You know just how to cherish me
(ยู โน จัซท เฮา ทู เชริฌ มี)
You know exactly how I feel
(ยู โน เอ็กแสคทลิ เฮา ไอ ฟีล)
With you I’m always feeling fine
(วิฑ ยู แอม ออลเว ฟีลอิง ไฟน)
So fine, you know you blow my mind, my mind
(โซ ไฟน , ยู โน ยู บโล มาย ไมนด , มาย ไมนด)
You’re touching the heart of me
(ยัวร์ ทัชชิง เดอะ ฮาท อ็อฝ มี)

Baby it’s because of you
(เบบิ อิทซ บิคอส อ็อฝ ยู)
That I do the things I do
(แดท ไอ ดู เดอะ ธิง ซาย ดู)
Every time we touch it means so much
(เอฝริ ไทม วี ทั๊ช อิท มีน โซ มัช)
And it’s all because of you
(แอ็นด อิทซ ซอร์ บิคอส อ็อฝ ยู)
Baby it’s because of you
(เบบิ อิทซ บิคอส อ็อฝ ยู)
That I do the things I do
(แดท ไอ ดู เดอะ ธิง ซาย ดู)
Every time you’re near I have no fear
(เอฝริ ไทม ยัวร์ เนีย ไอ แฮ็ฝ โน เฟีย)
And it’s all because of you, because of you
(แอ็นด อิทซ ซอร์ บิคอส อ็อฝ ยู , บิคอส อ็อฝ ยู)

Should you ever feel the need wanna fly away
(ฌูด ยู เอฝเออะ ฟีล เดอะ นีด วอนนา ฟไล อะเว)
I will fight to change your mind
(ไอ วิล ไฟท ทู เชนจ ยุร ไมนด)
I’ll try to make you stay
(อิล ทไร ทู เมค ยู ซเท)

Touching the heart of me
(ทัชชิง เดอะ ฮาท อ็อฝ มี)
That’s what you do baby, can’t you see?
(แด๊ท ฮว็อท ยู ดู เบบิ , แค็นท ยู ซี)
Right now you’ve got me falling
(ไรท เนา ยู๊ฟ ก็อท มี ฟ๊อลิง)
I’m falling, there’s no stopping no, no
(แอม ฟ๊อลิง , แดร์ โน ซทอพพิง โน , โน)
You’re touching the heart of me
(ยัวร์ ทัชชิง เดอะ ฮาท อ็อฝ มี)

Baby it’s because of you
(เบบิ อิทซ บิคอส อ็อฝ ยู)
That I do the things I do
(แดท ไอ ดู เดอะ ธิง ซาย ดู)
Every time we touch it means so much
(เอฝริ ไทม วี ทั๊ช อิท มีน โซ มัช)
And it’s all because of you
(แอ็นด อิทซ ซอร์ บิคอส อ็อฝ ยู)
Baby it’s because of you
(เบบิ อิทซ บิคอส อ็อฝ ยู)
That I do the things I do
(แดท ไอ ดู เดอะ ธิง ซาย ดู)
Every time you’re near I have no fear
(เอฝริ ไทม ยัวร์ เนีย ไอ แฮ็ฝ โน เฟีย)
And it’s all because of you
(แอ็นด อิทซ ซอร์ บิคอส อ็อฝ ยู)

Baby it’s because of you
(เบบิ อิทซ บิคอส อ็อฝ ยู)
That I do the things I do
(แดท ไอ ดู เดอะ ธิง ซาย ดู)
Every time we touch it means so much
(เอฝริ ไทม วี ทั๊ช อิท มีน โซ มัช)
And it’s all because of you
(แอ็นด อิทซ ซอร์ บิคอส อ็อฝ ยู)
Baby it’s because of you
(เบบิ อิทซ บิคอส อ็อฝ ยู)
That I do the things I do
(แดท ไอ ดู เดอะ ธิง ซาย ดู)
Every time you’re near I have no fear
(เอฝริ ไทม ยัวร์ เนีย ไอ แฮ็ฝ โน เฟีย)
And it’s all because of you
(แอ็นด อิทซ ซอร์ บิคอส อ็อฝ ยู)

Baby it’s because of you
(เบบิ อิทซ บิคอส อ็อฝ ยู)
That I do the things I do
(แดท ไอ ดู เดอะ ธิง ซาย ดู)
Every time we touch it means so much
(เอฝริ ไทม วี ทั๊ช อิท มีน โซ มัช)
And it’s all because of you
(แอ็นด อิทซ ซอร์ บิคอส อ็อฝ ยู)
Baby it’s because of you
(เบบิ อิทซ บิคอส อ็อฝ ยู)
That I do the things I do
(แดท ไอ ดู เดอะ ธิง ซาย ดู)
Every time you’re near I have no fear
(เอฝริ ไทม ยัวร์ เนีย ไอ แฮ็ฝ โน เฟีย)
And it’s all because of you
(แอ็นด อิทซ ซอร์ บิคอส อ็อฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Because Of You คำอ่านไทย Gabrielle

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น