เนื้อเพลง I Don’t Have to Try คำอ่านไทย Avril Lavigne

I’m the one, I’m the one who knows the dance
(แอม ดิ วัน , แอม ดิ วัน ฮู โน เดอะ ดานซ)
I’m the one, I’m the one who’s got the prance
(แอม ดิ วัน , แอม ดิ วัน ฮู ก็อท เดอะ พรานซ)
I’m the one, I’m the one who wears the pants
(แอม ดิ วัน , แอม ดิ วัน ฮู แว เดอะ แพ็นท)
I wear the pants
(ไอ แว เดอะ แพ็นท)
I’m the one who tells you what to do
(แอม ดิ วัน ฮู เท็ล ยู ฮว็อท ทู ดู)
You’re the one, you’re the one if I let you
(ยัวร์ ดิ วัน , ยัวร์ ดิ วัน อิฟ ฟาย เล็ท ยู)
I’m the one, I’m the one who wears the pants
(แอม ดิ วัน , แอม ดิ วัน ฮู แว เดอะ แพ็นท)
I wear the pants
(ไอ แว เดอะ แพ็นท)

Hey you, follow me I’ll take the lead
(เฮ ยู , ฟอลโล มี อิล เทค เดอะ เล็ด)
Can’t you see
(แค็นท ยู ซี)
Don’t you question me
(ด้อนท์ ยู คเวซชัน มี)
You just do what I say
(ยู จัซท ดู ฮว็อท ไอ เซ)

[Pre-chorus:]
([ พรี โครัซ : ])
I don’t care what you’re saying
(ไอ ด้อนท์ แค ฮว็อท ยัวร์ เซอิง)
I don’t care what you’re thinking
(ไอ ด้อนท์ แค ฮว็อท ยัวร์ ติ้งกิง)
I don’t care about anything
(ไอ ด้อนท์ แค อะเบาท เอนอิธิง)
Get ready, motherfucker, ’cause I’m happening
(เก็ท เรดอิ , มาเทอร์ฟัคเกอ , คอส แอม แฮพเพะนิง)
I don’t care what you’re saying
(ไอ ด้อนท์ แค ฮว็อท ยัวร์ เซอิง)
I don’t care what you’re thinking
(ไอ ด้อนท์ แค ฮว็อท ยัวร์ ติ้งกิง)
I don’t care about anything
(ไอ ด้อนท์ แค อะเบาท เอนอิธิง)
Get ready motherfucker cause I’m on the scene
(เก็ท เรดอิ มาเทอร์ฟัคเกอ คอส แอม ออน เดอะ ซีน)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I don’t have to try
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ทไร)
To make you realize
(ทู เมค ยู รีแอะไลส)
Anything I wanna do, anything I’m gonna do
(เอนอิธิง ไอ วอนนา ดู , เอนอิธิง แอม กอนนะ ดู)
Anything I wanna do I do
(เอนอิธิง ไอ วอนนา ดู ไอ ดู)
And I don’t have to try
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ทไร)

Don’t you disagree
(ด้อนท์ ยู ดิซักริ)
Cause you know it’s all about me
(คอส ยู โน อิทซ ซอร์ อะเบาท มี)
Be at my beck and call
(บี แอ็ท มาย เบ็ค แอ็นด คอล)
I’m a know-it-all
(แอม มา โน อิท ดอร์)
And it’s all your fault
(แอ็นด อิทซ ซอร์ ยุร ฟอลท)

[Pre-chorus]
([ พรี โครัซ ])

[Chorus X2]
([ โครัซ X2 ])

Don’t have to try
(ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ทไร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Don’t Have to Try คำอ่านไทย Avril Lavigne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น