เนื้อเพลง Teddy Bear คำอ่านไทย Elvis Presley

Oh baby let me be, your lovin’ teddy bear
(โอ เบบิ เล็ท มี บี , ยุร โลวิน เท๊ดดี้ แบ)
Put a chain around my neck, and lead me anywhere
(พัท ดา เชน อะเรานด มาย เน็ค , แอ็นด เล็ด มี เอนอิฮแว)
Oh let me be [oh let him be]
(โอ เล็ท มี บี [ โอ เล็ท ฮิม บี ])
Your teddy bear
(ยุร เท๊ดดี้ แบ)

I don’t want to be your tiger
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี ยุร ไทเกอะ)
‘Cause tigers play too rough
(คอส ไทเกอะ พเล ทู รัฟ)
I don’t want to be your lion
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี ยุร ไลอัน)
‘Cause lions ain’t the kind you love enough
(คอส ไลอัน เอน เดอะ ไคนด ยู ลัฝ อินัฟ)

I just want to be, your teddy bear
(ไอ จัซท ว็อนท ทู บี , ยุร เท๊ดดี้ แบ)
Put a chain around my neck and lead me anywhere
(พัท ดา เชน อะเรานด มาย เน็ค แอ็นด เล็ด มี เอนอิฮแว)
Oh let me be [oh let him be]
(โอ เล็ท มี บี [ โอ เล็ท ฮิม บี ])
Your teddy bear
(ยุร เท๊ดดี้ แบ)

Baby let me be, around you every night
(เบบิ เล็ท มี บี , อะเรานด ยู เอฝริ ไนท)
Run your fingers through my hair
(รัน ยุร ฟีงเกอะ ธรู มาย แฮ)
And cuddle me real tight
(แอ็นด เคเดว มี ริแอ็ล ไทท)
Oh let me be [oh let him be]
(โอ เล็ท มี บี [ โอ เล็ท ฮิม บี ])
Your teddy bear
(ยุร เท๊ดดี้ แบ)

I don’t want to be your tiger
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี ยุร ไทเกอะ)
‘Cause tigers play too rough
(คอส ไทเกอะ พเล ทู รัฟ)
I don’t want to be your lion
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี ยุร ไลอัน)
‘Cause lions ain’t the kind you love enou-ou-ou-ough
(คอส ไลอัน เอน เดอะ ไคนด ยู ลัฝ เอนนู อู อู อู)

Just want to be, your teddy bear
(จัซท ว็อนท ทู บี , ยุร เท๊ดดี้ แบ)
Put a chain around my neck and lead me anywhere
(พัท ดา เชน อะเรานด มาย เน็ค แอ็นด เล็ด มี เอนอิฮแว)
Oh let me be [oh let him be] your teddy bear
(โอ เล็ท มี บี [ โอ เล็ท ฮิม บี ] ยุร เท๊ดดี้ แบ)
Oh let me be [oh let him be] your teddy bear
(โอ เล็ท มี บี [ โอ เล็ท ฮิม บี ] ยุร เท๊ดดี้ แบ)
I just want to be your teddy bear [ooh]
(ไอ จัซท ว็อนท ทู บี ยุร เท๊ดดี้ แบ [ อู้ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Teddy Bear คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น