เนื้อเพลง Send Me an Angel คำอ่านไทย Scorpions

The wise man said just walk this way
(เดอะ ไวส แม็น เซ็ด จัซท วอค ดีซ เว)
To the dawn of the light
(ทู เดอะ ดอน อ็อฝ เดอะ ไลท)
The wind will blow into your face
(เดอะ วินด วิล บโล อีนทุ ยุร เฟซ)
As the years pass you by
(แอ็ส เดอะ เยีย เพซ ยู ไบ)
Hear this voice from deep inside
(เฮีย ดีซ ฝอยซ ฟร็อม ดีพ อีนไซด)
It’s the call of your heart
(อิทซ เดอะ คอล อ็อฝ ยุร ฮาท)
Close your eyes and your will find
(คโลส ยุร ไอ แซน ยุร วิล ไฟนด)
The passage out of the dark
(เดอะ แพซซิจ เอาท อ็อฝ เดอะ ดาค)

Here I am
(เฮียร ไอ แอ็ม)
Will you send me an angel
(วิล ยู เซ็นด มี แอน เอนเจล)
Here I am
(เฮียร ไอ แอ็ม)
In the land of the morning star
(อิน เดอะ แล็นด อ็อฝ เดอะ มอนิง ซทา)

The wise man said just find your place
(เดอะ ไวส แม็น เซ็ด จัซท ไฟนด ยุร พเลซ)
In the eye of the storm
(อิน ดิ ไอ อ็อฝ เดอะ ซทอม)
Seek the roses along the way
(ซีค เดอะ โรส อะลอง เดอะ เว)
Just beware of the thorns
(จัซท บิแว อ็อฝ เดอะ ธอน)

Here I am
(เฮียร ไอ แอ็ม)
Will you send me an angel
(วิล ยู เซ็นด มี แอน เอนเจล)
Here I am
(เฮียร ไอ แอ็ม)
In the land of the morning star
(อิน เดอะ แล็นด อ็อฝ เดอะ มอนิง ซทา)

The wise man said just raise your hand
(เดอะ ไวส แม็น เซ็ด จัซท เรส ยุร แฮ็นด)
And reach out for the spell
(แอ็นด รีช เอาท ฟอ เดอะ ซเพ็ล)
Find the door to the promised land
(ไฟนด เดอะ โด ทู เดอะ พรอมอิซ แล็นด)
Just believe in yourself
(จัซท บิลีฝ อิน ยุรเซลฟ)
Hear this voice from deep inside
(เฮีย ดีซ ฝอยซ ฟร็อม ดีพ อีนไซด)
It’s the call of your heart
(อิทซ เดอะ คอล อ็อฝ ยุร ฮาท)
Close your eyes and your will find
(คโลส ยุร ไอ แซน ยุร วิล ไฟนด)
The way out of the dark
(เดอะ เว เอาท อ็อฝ เดอะ ดาค)

Here I am
(เฮียร ไอ แอ็ม)
Will you send me an angel
(วิล ยู เซ็นด มี แอน เอนเจล)
Here I am
(เฮียร ไอ แอ็ม)
In the land of the morning star
(อิน เดอะ แล็นด อ็อฝ เดอะ มอนิง ซทา)
Here I am
(เฮียร ไอ แอ็ม)
Will you send me an angel
(วิล ยู เซ็นด มี แอน เอนเจล)
Here I am
(เฮียร ไอ แอ็ม)
In the land of the morning star
(อิน เดอะ แล็นด อ็อฝ เดอะ มอนิง ซทา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Send Me an Angel คำอ่านไทย Scorpions

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น