เนื้อเพลง Just Gimme The Light คำอ่านไทย Sean Paul

Just gimme The Light
(จัซท กีมมิ เดอะ ไลท)

Just gimme the light!!! [Yeah yeah]
(จัซท กีมมิ เดอะ ไลท ! ! ! [ เย่ เย่ ])
Just gimme the light!!!! Just gimme the light!!!
(จัซท กีมมิ เดอะ ไลท ! ! ! ! จัซท กีมมิ เดอะ ไลท ! ! !)
Sean-A-Paul, yo yo
(ซีน อะ พอล , โย โย)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Just gimme the light and pass the dro! Bust anotha bottle of moe
(จัซท กีมมิ เดอะ ไลท แอ็นด เพซ เดอะ ดีโร ! บัซท เอนอทดา บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ โม)
Gal dem inna me sight and I gots to know
(แก็ล เดม อินนา มี ไซท แอ็นด ดาย ก็อท ทู โน)
Which one is gonna catch my flow
(ฮวิช วัน อีส กอนนะ แค็ช มาย ฟโล)
Cause I’m inna di vibes and I got my dough! Bust anotha bottle of moe
(คอส แอม อินนา ได วายพฺ แซน ดาย ก็อท มาย โด ! บัซท เอนอทดา บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ โม)
Gal dem lookin hype and I gots to know
(แก็ล เดม ลุคกิน เฮฝ แอ็นด ดาย ก็อท ทู โน)

Could I be yuh protector yuh buff in every sector
(คูด ดาย บี ยู้ พโระเทคเทอะ ยู้ บัฟ อิน เอฝริ เซคเทอะ)
Every man around dem waan turn yuh inspector
(เอฝริ แม็น อะเรานด เดม วานนฺ เทิน ยู้ อินซเพคเทอะ)
But yuh no let dem sweat ya no grill yuh wid no lecture
(บัท ยู้ โน เล็ท เดม ซเว็ท ยา โน กริลล์ ยู้ หวีด โน เลคเชอะ)
‘Bout dem power drill or dem fuel injector
(เบาท เดม เพาเออะ ดริล ออ เดม ฟยูเอ็ล อินเจคเทอะ)
Dem a infector, disease collector
(เดม มา อินเฟคเดตอร์ , ดิสีส ค็อลเลคเทอะ)
Nuff a dem a gwaan like dem waan come wreck ya
(นัฟ อะ เดม มา กวอน ไลค เดม วานนฺ คัม เร็ค ยา)
Dun out di part weh yuh got in yuh sector
(ดัน เอาท ได พาท เว ยู้ ก็อท อิน ยู้ เซคเทอะ)
Well yuh know yuh nah let dem guy deh affect ya, yo gal
(เว็ล ยู้ โน ยู้ นาห์ เล็ท เดม ไก เด้ แอ็ฟเฟคท ยา , โย แก็ล)

[Chorus]
([ โครัซ ])

One two three four five of dem, situation gettin really live again
(วัน ทู ธรี โฟ ไฟฝ อ็อฝ เดม , ซิชิวเอฌัน เกดดิน ริแอ็ลลิ ไลฝ อะเกน)
Gal dem waan fi hang out wid di playas and di riders dem
(แก็ล เดม วานนฺ ฟาย แฮ็ง เอาท หวีด ได พอลเย แซน ได ไรดเออะ เดม)
Beside a dem, and dem seh dem tired of di liars dem
(บิไซด อะ เดม , แอ็นด เดม seh เดม ไทร อ็อฝ ได ไลเออะ เดม)
Friarrs and convers dem will never get inside a dem
(ฟายเอิส แซน คอนเวอสฺ เดม วิล เนฝเออะ เก็ท อีนไซด อะ เดม)
Dem clyder dem, especially di money hider dem
(เดม ครายเดอร์ เดม , เอ็วเพฌแอ็ลลิ ได มันอิ ฮายเดอร์ เดม)
Watch-watch gal bout dem a time fi mek a bride a dem
(ว็อช ว็อช แก็ล เบาท เดม มา ไทม ฟาย เม็ก กา บไรด อะ เดม)
Denied again, some a dem a move like a Spider Man
(ดิไน อะเกน , ซัม อะ เดม มา มูฝ ไลค เก ซไพเดอะ แม็น)
Gal dem seh dem nah open wide again, yo
(แก็ล เดม seh เดม นาห์ โอเพ็น ไวด อะเกน , โย)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Could I be yuh protector yuh buff in every sector
(คูด ดาย บี ยู้ พโระเทคเทอะ ยู้ บัฟ อิน เอฝริ เซคเทอะ)
Every man around dem waan turn yuh inspector
(เอฝริ แม็น อะเรานด เดม วานนฺ เทิน ยู้ อินซเพคเทอะ)
But yuh no let dem sweat ya no grill yuh wid no lecture
(บัท ยู้ โน เล็ท เดม ซเว็ท ยา โน กริลล์ ยู้ หวีด โน เลคเชอะ)
‘Bout dem power drill or dem fuel injector
(เบาท เดม เพาเออะ ดริล ออ เดม ฟยูเอ็ล อินเจคเทอะ)
Dem a infector, disease collector
(เดม มา อินเฟคเดตอร์ , ดิสีส ค็อลเลคเทอะ)
Nuff a dem a gwaan like dem waan come wreck ya
(นัฟ อะ เดม มา กวอน ไลค เดม วานนฺ คัม เร็ค ยา)
Dun out di part weh yuh got in yuh sector
(ดัน เอาท ได พาท เว ยู้ ก็อท อิน ยู้ เซคเทอะ)
Well yuh know yuh nah let dem guy deh affect ya, yo gal
(เว็ล ยู้ โน ยู้ นาห์ เล็ท เดม ไก เด้ แอ็ฟเฟคท ยา , โย แก็ล)

[Chorus]
([ โครัซ ])

One two three four five of dem, situation gettin really live again
(วัน ทู ธรี โฟ ไฟฝ อ็อฝ เดม , ซิชิวเอฌัน เกดดิน ริแอ็ลลิ ไลฝ อะเกน)
Gal dem waan fi hang out wid di playas and di riders dem
(แก็ล เดม วานนฺ ฟาย แฮ็ง เอาท หวีด ได พอลเย แซน ได ไรดเออะ เดม)
Beside a dem, and dem seh dem tired of di liars dem
(บิไซด อะ เดม , แอ็นด เดม seh เดม ไทร อ็อฝ ได ไลเออะ เดม)
Friarrs and convers dem will never get inside a dem
(ฟายเอิส แซน คอนเวอสฺ เดม วิล เนฝเออะ เก็ท อีนไซด อะ เดม)
Dem clyder dem, especially di money hider dem
(เดม ครายเดอร์ เดม , เอ็วเพฌแอ็ลลิ ได มันอิ ฮายเดอร์ เดม)
Watch-watch gal bout dem a time fi mek a bride a dem
(ว็อช ว็อช แก็ล เบาท เดม มา ไทม ฟาย เม็ก กา บไรด อะ เดม)
Denied again, some a dem a move like a Spider Man
(ดิไน อะเกน , ซัม อะ เดม มา มูฝ ไลค เก ซไพเดอะ แม็น)
Gal dem seh dem nah open wide again, yo
(แก็ล เดม seh เดม นาห์ โอเพ็น ไวด อะเกน , โย)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just Gimme The Light คำอ่านไทย Sean Paul

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น