เนื้อเพลง Don’t Stop The Party คำอ่านไทย Black Eyed Peas

Don’t, don’t, don’t, don’t,
(ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ ,)
Don’t, don’t, don’t, don’t,
(ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ ,)
Don’t, don’t, don’t, don’t stop the party.
(ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ ซท็อพ เดอะ พาทิ)
Don’t, don’t, don’t, don’t,
(ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ ,)
Don’t, don’t, don’t,
(ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ ,)
Stop, stop, stop,
(ซท็อพ , ซท็อพ , ซท็อพ ,)
The, the, the, don’t stop the party.
(เดอะ , เดอะ , เดอะ , ด้อนท์ ซท็อพ เดอะ พาทิ)
Don’t stop the party
(ด้อนท์ ซท็อพ เดอะ พาทิ)
Don’t, don’t, don’t, don’t,
(ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ ,)
Don’t, don’t, don’t, don’t,
(ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ ,)
Stop, stop, stop,
(ซท็อพ , ซท็อพ , ซท็อพ ,)
The, the, the, the party.
(เดอะ , เดอะ , เดอะ , เดอะ พาทิ)

This is that original, this has no identical
(ดีซ ซิส แดท ออริจินัล , ดีซ แฮ็ส โน ไอเดนทิแค็ล)
You can’t hack my digital, future aboriginal
(ยู แค็นท แฮ็ค มาย ดิจิตอล , ฟยูเชอะ แอโบะรีจอิแน็ล)
Get up off my genitals, I stay on that pinnacle
(เก็ท อัพ ออฟฟ มาย เจนอิแท็ล , ไอ ซเท ออน แดท พินเนเคิล)
Kill you with my lyricals, call me verbal criminal
(คิล ยู วิฑ มาย ลีริแค็ล , คอล มี เฝอแบ็ล ครีมอิแน็ล)
Send you to that clinical, subscribe use of chemicals
(เซ็นด ยู ทู แดท คลีนอิแค็ล , ซับซคไรบ ยูซ อ็อฝ เคมอิแค็ล)
Audio and visual, can’t see me, invisible
(ออดิโอ แอ็นด ฝีฉอวล , แค็นท ซี มี , อินฝิ๊ซิเบิ้ล)
I’m old school like biblical, futuristic next level
(แอม โอลด ซคูล ไลค บีบลิแค็ล , ฟิวเจอร์ริสติค เน็คซท เลฟเอ็ล)
Never on that typical; will I stop? Oh never, no
(เนฝเออะ ออน แดท ทีพอิแค็ล ; วิล ไอ ซท็อพ โอ เนฝเออะ , โน)

I ain’t gonna stop until I’m done [don’t stop it]
(ไอ เอน กอนนะ ซท็อพ อันทีล แอม ดัน [ ด้อนท์ ซท็อพ อิท ])
I ain’t gonna quit until I’ve won
(ไอ เอน กอนนะ ควิท อันทีล อิฝ ว็อน)
Now baby don’t you stop it, stop it
(เนา เบบิ ด้อนท์ ยู ซท็อพ อิท , ซท็อพ อิท)
Now baby don’t you stop it, stop it
(เนา เบบิ ด้อนท์ ยู ซท็อพ อิท , ซท็อพ อิท)
Now baby don’t you stop it, stop it
(เนา เบบิ ด้อนท์ ยู ซท็อพ อิท , ซท็อพ อิท)
You can’t stop us now
(ยู แค็นท ซท็อพ อัซ เนา)
I ain’t gonna stop until I’m done [don’t stop it]
(ไอ เอน กอนนะ ซท็อพ อันทีล แอม ดัน [ ด้อนท์ ซท็อพ อิท ])
I ain’t gonna quit until I’ve won
(ไอ เอน กอนนะ ควิท อันทีล อิฝ ว็อน)
Now baby don’t you stop it, stop it
(เนา เบบิ ด้อนท์ ยู ซท็อพ อิท , ซท็อพ อิท)
Now baby don’t you stop it, stop it
(เนา เบบิ ด้อนท์ ยู ซท็อพ อิท , ซท็อพ อิท)
Now baby don’t you stop it, stop it, stop it, stop it
(เนา เบบิ ด้อนท์ ยู ซท็อพ อิท , ซท็อพ อิท , ซท็อพ อิท , ซท็อพ อิท)
Even if wanna to, you can’t stop us now
(อีเฝ็น อิฟ วอนนา ทู , ยู แค็นท ซท็อพ อัซ เนา)

Don’t stop the party
(ด้อนท์ ซท็อพ เดอะ พาทิ)

Don’t, don’t, don’t, don’t,
(ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ ,)
Don’t, don’t, don’t, don’t,
(ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ ,)
Stop, stop, stop,
(ซท็อพ , ซท็อพ , ซท็อพ ,)
The, the, the, don’t stop the party.
(เดอะ , เดอะ , เดอะ , ด้อนท์ ซท็อพ เดอะ พาทิ)
Don’t, don’t, don’t, don’t,
(ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ ,)
Don’t, don’t, don’t, don’t,
(ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ ,)
Stop, stop, stop,
(ซท็อพ , ซท็อพ , ซท็อพ ,)
The, the, the, don’t stop the party.
(เดอะ , เดอะ , เดอะ , ด้อนท์ ซท็อพ เดอะ พาทิ)

You could call me crazy man, everyday I’m partyin
(ยู คูด คอล มี คเรสิ แม็น , เอวี่เดย์ แอม พาร์ดีอิน)
You could find me at the club, poppin bottles minglin
(ยู คูด ไฟนด มี แอ็ท เดอะ คลับ , พอพปิน บ๊อทเทิ่ล มิงกลิน)
Ladies dancin to the jam, actin naughty, man oh man
(เลดิส แดนซิน ทู เดอะ แจ็ม , แอสติน นอทิ , แม็น โอ แม็น)
Got me in the mood again, afterparty partyin
(ก็อท มี อิน เดอะ มูด อะเกน , แอฟเตอร์พาร์ที่ พาร์ดีอิน)
Yeah I keep it happenin, takin shots whatever man
(เย่ ไอ คีพ อิท แฮพปีนิน , ทอคกิ่น ฌ็อท ฮว็อทเอฝเออะ แม็น)
Party like a veteran, music is my medicine
(พาทิ ไลค เก เฝ็ทเออะแร็น , มยูสิค อีส มาย เมดอิซิน)
You won’t find me settlin, can’t be stopped I’m steppin in
(ยู ว็อนท ไฟนด มี เซทลิน , แค็นท บี สต๊อปพฺ แอม สเตปปิน อิน)
Keep it goin ’til the end, yeah that’s right here we go again
(คีพ อิท โกอิน ทิล ดิ เอ็นด , เย่ แด๊ท ไรท เฮียร วี โก อะเกน)

I’m that one that lights it up, we red hot like firetrucks
(แอม แดท วัน แดท ไลท ซิท อัพ , วี เร็ด ฮ็อท ไลค ฟายเออแทค)
Burn that book cause that’s whassup, tell that DJ turn it up
(เบิน แดท บุค คอส แด๊ท ฮวัดสับ , เท็ล แดท ดีเจ เทิน หนิด อัพ)
We droppin, that music, for people all around
(วี ดรอพปิน , แดท มยูสิค , ฟอ พี๊เพิ่ล ออล อะเรานด)
Keep rockin, head knockin, cause they can’t shut us down
(คีพ รอคกิน , เฮ็ด นอคคิน, คอส เฑ แค็นท ฌัท อัซ เดาน)

Ain’t ain’t no stoppin’
(เอน เอน โน สตอปพิน)
We gonna keep on rockin’,
(วี กอนนะ คีพ ออน รอคกิน ,)
Baby ain’t no stoppin’,
(เบบิ เอน โน สตอปพิน ,)
You can’t a stop us now.
(ยู แค็นท ดา ซท็อพ อัซ เนา)

I ain’t gonna stop until I’m done [don’t stop it]
(ไอ เอน กอนนะ ซท็อพ อันทีล แอม ดัน [ ด้อนท์ ซท็อพ อิท ])
I ain’t gonna quit until I’ve won
(ไอ เอน กอนนะ ควิท อันทีล อิฝ ว็อน)
Now baby don’t you stop it, stop it
(เนา เบบิ ด้อนท์ ยู ซท็อพ อิท , ซท็อพ อิท)
Now baby don’t you stop it, stop it
(เนา เบบิ ด้อนท์ ยู ซท็อพ อิท , ซท็อพ อิท)
Now baby don’t you stop it, stop it, stop it
(เนา เบบิ ด้อนท์ ยู ซท็อพ อิท , ซท็อพ อิท , ซท็อพ อิท)
You can’t stop us now
(ยู แค็นท ซท็อพ อัซ เนา)
I ain’t gonna stop until I’m done [don’t stop it]
(ไอ เอน กอนนะ ซท็อพ อันทีล แอม ดัน [ ด้อนท์ ซท็อพ อิท ])
I ain’t gonna quit until I’ve won
(ไอ เอน กอนนะ ควิท อันทีล อิฝ ว็อน)
Now baby don’t you stop it, stop it
(เนา เบบิ ด้อนท์ ยู ซท็อพ อิท , ซท็อพ อิท)
Now baby don’t you stop it, stop it
(เนา เบบิ ด้อนท์ ยู ซท็อพ อิท , ซท็อพ อิท)
Now baby don’t you stop it, stop it, stop it, stop it
(เนา เบบิ ด้อนท์ ยู ซท็อพ อิท , ซท็อพ อิท , ซท็อพ อิท , ซท็อพ อิท)
Even if wanna to, you can’t stop us now
(อีเฝ็น อิฟ วอนนา ทู , ยู แค็นท ซท็อพ อัซ เนา)

Don’t stop the party
(ด้อนท์ ซท็อพ เดอะ พาทิ)

Don’t, don’t, don’t, don’t,
(ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ ,)
Don’t, don’t, don’t, don’t,
(ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ ,)
Stop, stop, stop,
(ซท็อพ , ซท็อพ , ซท็อพ ,)
The, the, the, don’t stop the party.
(เดอะ , เดอะ , เดอะ , ด้อนท์ ซท็อพ เดอะ พาทิ)
Don’t, don’t, don’t, don’t,
(ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ ,)
Don’t, don’t, don’t, don’t,
(ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ ,)
Stop, stop, stop,
(ซท็อพ , ซท็อพ , ซท็อพ ,)
The, the, the, don’t stop the party.
(เดอะ , เดอะ , เดอะ , ด้อนท์ ซท็อพ เดอะ พาทิ)
Don’t, don’t, don’t, don’t,
(ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ ,)
Don’t, don’t, don’t, don’t,
(ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ ,)
Stop, stop, stop,
(ซท็อพ , ซท็อพ , ซท็อพ ,)
The, the, the, don’t stop the party.
(เดอะ , เดอะ , เดอะ , ด้อนท์ ซท็อพ เดอะ พาทิ)
Don’t, don’t, don’t, don’t,
(ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ ,)
Don’t, don’t, don’t, don’t,
(ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ ,)
Stop, stop, stop,
(ซท็อพ , ซท็อพ , ซท็อพ ,)
The, the, the, don’t stop the party.
(เดอะ , เดอะ , เดอะ , ด้อนท์ ซท็อพ เดอะ พาทิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Stop The Party คำอ่านไทย Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น