เนื้อเพลง My Bloody Valentine คำอ่านไทย Good Charlotte

Oh, my love
(โอ , มาย ลัฝ)
Please don’t cry
(พลีส ด้อนท์ คไร)
I’ll wash my bloody hands and
(อิล ว็อฌ มาย บลัดอิ แฮ็นด แซน)
We’ll start a new life
(เว็ล ซทาท ดา นยู ไลฟ)

I ripped out
(ไอ ริพ เอาท)
His throat
(ฮิส ธโรท)
And called you on the telephone
(แอ็นด ไคเอ ยู ออน เดอะ เทลอิโฟน)
To take off
(ทู เทค ออฟฟ)
My disguise
(มาย ดิซไกส)
Just in time to hear you cry when you…
(จัซท อิน ไทม ทู เฮีย ยู คไร ฮเว็น ยู)

You mourn the death of your bloody valentine
(ยู โมน เดอะ เด็ธ อ็อฝ ยุร บลัดอิ แฝลเอ็นไทน)
The night he died
(เดอะ ไนท ฮี ได)
You mourn the death of your bloody valentine
(ยู โมน เดอะ เด็ธ อ็อฝ ยุร บลัดอิ แฝลเอ็นไทน)
One last time
(วัน ลาซท ไทม)

Singin’…
(ซิงอิน)

Oh, my love
(โอ , มาย ลัฝ)
Please don’t cry
(พลีส ด้อนท์ คไร)
I’ll wash my bloody hands and
(อิล ว็อฌ มาย บลัดอิ แฮ็นด แซน)
We’ll start a new life
(เว็ล ซทาท ดา นยู ไลฟ)
I don’t know much at all
(ไอ ด้อนท์ โน มัช แอ็ท ดอร์)
I don’t know wrong from right
(ไอ ด้อนท์ โน ร็อง ฟร็อม ไรท)
All I know is that I love you tonight
(ออล ไอ โน อีส แดท ไอ ลัฝ ยู ทุไนท)

There was
(แดร์ วอส)
Police and
(โพะลีซ แอ็นด)
Flashing lights
(แฟ๊ดชิง ไลท)
The rain came down so hard that night and the
(เดอะ เรน เคม เดาน โซ ฮาด แดท ไนท แอ็นด เดอะ)
Headlines read
(เฮดไลน์ เร็ด)
A lover died
(อะ ลัฝเออะ ได)
No tell-tale heart was left to find when you…
(โน เท็ล เทล ฮาท วอส เล็ฟท ทู ไฟนด ฮเว็น ยู)

You mourn the death of your bloody valentine
(ยู โมน เดอะ เด็ธ อ็อฝ ยุร บลัดอิ แฝลเอ็นไทน)
The night he died
(เดอะ ไนท ฮี ได)
You mourn the death of your bloody valentine
(ยู โมน เดอะ เด็ธ อ็อฝ ยุร บลัดอิ แฝลเอ็นไทน)
One last time
(วัน ลาซท ไทม)

Singin’…
(ซิงอิน)

Oh, my love
(โอ , มาย ลัฝ)
Please don’t cry
(พลีส ด้อนท์ คไร)
I’ll wash my bloody hands and
(อิล ว็อฌ มาย บลัดอิ แฮ็นด แซน)
We’ll start a new life
(เว็ล ซทาท ดา นยู ไลฟ)
I don’t know much at all
(ไอ ด้อนท์ โน มัช แอ็ท ดอร์)
I don’t know wrong from right
(ไอ ด้อนท์ โน ร็อง ฟร็อม ไรท)
All I know is that I love you tonight
(ออล ไอ โน อีส แดท ไอ ลัฝ ยู ทุไนท)

Tonight
(ทุไนท)

He dropped you off, I followed him home
(ฮี ดร็อพ ยู ออฟฟ , ไอ ฟอลโล ฮิม โฮม)
Then I, I stood outside his bedroom window
(เด็น นาย , ไอ ซทูด เอาทไซด ฮิส เบดรูม วีนโด)
Standing over him, he begged me not to do
(ซแทนดิง โอเฝอะ ฮิม , ฮี เบก มี น็อท ทู ดู)
What I knew I had to do cause I’m so in love with you
(ฮว็อท ไอ นยู ไอ แฮ็ด ทู ดู คอส แอม โซ อิน ลัฝ วิฑ ยู)

Oh, my love
(โอ , มาย ลัฝ)
Please don’t cry
(พลีส ด้อนท์ คไร)
I’ll wash my bloody hands and
(อิล ว็อฌ มาย บลัดอิ แฮ็นด แซน)
We’ll start a new life
(เว็ล ซทาท ดา นยู ไลฟ)
I don’t know much at all
(ไอ ด้อนท์ โน มัช แอ็ท ดอร์)
I don’t know wrong from right
(ไอ ด้อนท์ โน ร็อง ฟร็อม ไรท)
All I know is that I love you tonight
(ออล ไอ โน อีส แดท ไอ ลัฝ ยู ทุไนท)
Tonight
(ทุไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Bloody Valentine คำอ่านไทย Good Charlotte

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น