เนื้อเพลง You Sang To Me คำอ่านไทย Marc Anthony

i just wanted you to comfort me
(ไอ จัซท ว็อนท ยู ทู คัมเฟิท มี)
when I called you late last night you see
(ฮเว็น นาย ไคเอ ยู เลท ลาซท ไนท ยู ซี)
i was fallin’ into love
(ไอ วอส แฟลลิน อีนทุ ลัฝ)
oh yes, i was crashin’ into love
(โอ เย็ซ , ไอ วอส แคลชชิน อีนทุ ลัฝ)
oh of all the words you sang to me
(โอ อ็อฝ ออล เดอะ เวิด ยู แซ็ง ทู มี)
about life, the truth and bein’ free yea
(อะเบาท ไลฟ , เดอะ ทรูธ แอ็นด บีนโพลฟรี เย)
you sang to me, oh how you sang to me
(ยู แซ็ง ทู มี , โอ เฮา ยู แซ็ง ทู มี)
girl i live off how you make me feel
(เกิล ไอ ไลฝ ออฟฟ เฮา ยู เมค มี ฟีล)
so i question all this bein’ real
(โซ ไอ คเวซชัน ออล ดีซ บีนโพลริแอ็ล)
cuz i’m not afraid to love
(คัซ แอม น็อท อัฟเรด ทู ลัฝ)
for the first time i’m not afraid of love
(ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม แอม น็อท อัฟเรด อ็อฝ ลัฝ)
oh, this day seems made for you and me
(โอ , ดีซ เด ซีม เมด ฟอ ยู แอ็นด มี)
and you showed me what life needs to be
(แอ็นด ยู โฌ มี ฮว็อท ไลฟ นีด ทู บี)
yea you sang to me, oh you sang to me
(เย ยู แซ็ง ทู มี , โอ ยู แซ็ง ทู มี)
all the while you were in front of me i never realized
(ออล เดอะ ฮไวล ยู เวอ อิน ฟรันท อ็อฝ มี ไอ เนฝเออะ รีแอะไลส)
i jus’ can’t believe i didn’t see it in your eyes
(ไอ ยูส แค็นท บิลีฝ ไอ ดิ๊นอิน ซี อิท อิน ยุร ไอ)
i didn’t see it, i can’t believe it
(ไอ ดิ๊นอิน ซี อิท , ไอ แค็นท บิลีฝ อิท)
oh but i feel it
(โอ บัท ไอ ฟีล อิท)
when you sing to me
(ฮเว็น ยู ซิง ทู มี)
how i long to hear you sing beneath the clear blue skies
(เฮา ไอ ล็อง ทู เฮีย ยู ซิง บินีธ เดอะ คเลีย บลู สกาย)
and i promise you this time i’ll see it in your eyes
(แอ็นด ดาย พรอมอิซ ยู ดีซ ไทม อิล ซี อิท อิน ยุร ไอ)
i didn’t see it, i can’t believe it
(ไอ ดิ๊นอิน ซี อิท , ไอ แค็นท บิลีฝ อิท)
oh but i feel it
(โอ บัท ไอ ฟีล อิท)
when you sing to me
(ฮเว็น ยู ซิง ทู มี)
just to think you live inside of me
(จัซท ทู ธิงค ยู ไลฝ อีนไซด อ็อฝ มี)
i had no idea how this could be
(ไอ แฮ็ด โน ไอดีอะ เฮา ดีซ คูด บี)
now i’m crazy for your love
(เนา แอม คเรสิ ฟอ ยุร ลัฝ)
can’t believe i’m crazy for your love
(แค็นท บิลีฝ แอม คเรสิ ฟอ ยุร ลัฝ)
the words you said you sang to me
(เดอะ เวิด ยู เซ็ด ยู แซ็ง ทู มี)
and you showed me where i wanna be
(แอ็นด ยู โฌ มี ฮแว ไอ วอนนา บี)
yea you sang to me, oh you sang to me
(เย ยู แซ็ง ทู มี , โอ ยู แซ็ง ทู มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Sang To Me คำอ่านไทย Marc Anthony

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น