เนื้อเพลง Eight Second Ride คำอ่านไทย Jake Owen

Come on
(คัมมอน)

I said, “ Hey girl, what’s your name
(ไอ เซ็ด , “ เฮ เกิล , ฮว็อท ยุร เนม)
Haven’t I seen you before?
(แฮฟเวน ไอ ซีน ยู บิโฟ)
I recognize them dark green eyes
(ไอ เรคอ็อกไนส เฑ็ม ดาค กรีน ไอ)
When you dosie doed across the floor “
(ฮเว็น ยู โดซี โด อัครอซ เดอะ ฟโล “)

“ Are you alone or are you with someone? “
(“ อาร์ ยู อะโลน ออ อาร์ ยู วิฑ ซัมวัน “)
She said, “ As a matter of fact I’m not “
(ชี เซ็ด , “ แอ็ส ซา แมทเทอะ อ็อฝ แฟ็คท แอม น็อท “)
So I took her hand that’s when it all began
(โซ ไอ ทุค เฮอ แฮ็นด แด๊ท ฮเว็น หนิด ออล บิแกน)
And we headed towards the parking lot
(แอ็นด วี เฮ็ด ทูวอด เดอะ พาคกิ้ง ล็อท)

And she said, “ Hey boy, do you mind taking me home tonight
(แอ็นด ชี เซ็ด , “ เฮ บอย , ดู ยู ไมนด เทคอิง มี โฮม ทุไนท)
‘Cuz I ain’t never seen a country boy with tires on his truck this high
(คัซ ไอ เอน เนฝเออะ ซีน อะ คันทริ บอย วิฑ ไทร ออน ฮิส ทรัค ดีซ ไฮ)
I said, “ Climb on up but honey watch the cup that I spitttin’ my dip inside
(ไอ เซ็ด , “ คไลม ออน อัพ บัท ฮันอิ ว็อช เดอะ คัพ แดท ไอ สปิดดิน มาย ดิพ อีนไซด)
And hold on tight ‘cuz it’s gonna be wilder then any eight second ride “
(แอ็นด โฮลด ออน ไทท คัซ อิทซ กอนนะ บี วายอเดอ เด็น เอนอิ เอท เซคอันด ไรด “)

We went ridin’ around rockin’
(วี เว็นท ริดอิน อะเรานด รอคกิน)
To the sound of a country boy can survive
(ทู เดอะ เซานด อ็อฝ อะ คันทริ บอย แค็น เซอะไฝฝ)
And I knew then she was my kinda girl
(แอ็นด ดาย นยู เด็น ชี วอส มาย กินดา เกิล)
‘Cuz she was singin’ every single line
(คัซ ชี วอส ซิงอิน เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล ไลน)

Then she slid on over put my hand on her shoulder
(เด็น ชี ซลิด ออน โอเฝอะ พัท มาย แฮ็นด ออน เฮอ โฌลเดอะ)
And I asked her what she wanted to do
(แอ็นด ดาย อาซค เฮอ ฮว็อท ชี ว็อนท ทู ดู)
She said, “ It really don’t matter where we go
(ชี เซ็ด , “ อิท ริแอ็ลลิ ด้อนท์ แมทเทอะ ฮแว วี โก)
Just as long as I’m ridin’ with you “
(จัซท แอ็ส ล็อง แอ็ส แอม ริดอิน วิฑ ยู “)

She said, “ Hey boy, do you mind taking me home tonight
(ชี เซ็ด , “ เฮ บอย , ดู ยู ไมนด เทคอิง มี โฮม ทุไนท)
‘Cuz I ain’t never seen a country boy with tires on his truck this high
(คัซ ไอ เอน เนฝเออะ ซีน อะ คันทริ บอย วิฑ ไทร ออน ฮิส ทรัค ดีซ ไฮ)
I said, “ Climb on up but honey watch the cup that I spittin’ my dip inside
(ไอ เซ็ด , “ คไลม ออน อัพ บัท ฮันอิ ว็อช เดอะ คัพ แดท ไอ สปิทดิน มาย ดิพ อีนไซด)
And hold on tight ‘cuz it’s gonna be wilder then any eight second ride “
(แอ็นด โฮลด ออน ไทท คัซ อิทซ กอนนะ บี วายอเดอ เด็น เอนอิ เอท เซคอันด ไรด “)

So we headed out to Old Tobacco Road
(โซ วี เฮ็ด เอาท ทู โอลด โทะแบคโค โรด)
Put the tailgate down and we made love
(พัท เดอะ เทเลวเกด เดาน แอ็นด วี เมด ลัฝ)
She said “ A true country boy is hard to find
(ชี เซ็ด “ อะ ทรู คันทริ บอย อีส ฮาด ทู ไฟนด)
But I found one wilder then any eight second ride “
(บัท ไอ เฟานด วัน วายอเดอ เด็น เอนอิ เอท เซคอันด ไรด “)

She said, “ Hey boy, do you mind taking me home tonight
(ชี เซ็ด , “ เฮ บอย , ดู ยู ไมนด เทคอิง มี โฮม ทุไนท)
‘Cuz I ain’t never seen a country boy with tires on his truck this high
(คัซ ไอ เอน เนฝเออะ ซีน อะ คันทริ บอย วิฑ ไทร ออน ฮิส ทรัค ดีซ ไฮ)
I said, “ Climb on up but honey watch the cup that I spittin’ my dip inside
(ไอ เซ็ด , “ คไลม ออน อัพ บัท ฮันอิ ว็อช เดอะ คัพ แดท ไอ สปิทดิน มาย ดิพ อีนไซด)
And hold on tight ‘cuz it’s gonna be wilder then any eight second ride
(แอ็นด โฮลด ออน ไทท คัซ อิทซ กอนนะ บี วายอเดอ เด็น เอนอิ เอท เซคอันด ไรด)
Yeah, hold on tight ‘cuz it’s gonna be wilder then any eight second ride “
(เย่ , โฮลด ออน ไทท คัซ อิทซ กอนนะ บี วายอเดอ เด็น เอนอิ เอท เซคอันด ไรด “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Eight Second Ride คำอ่านไทย Jake Owen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น