เนื้อเพลง I Get Along คำอ่านไทย Pet Shop Boys

Feeling like Im stuck in a hole
(ฟีลอิง ไลค แอม ซทัค อิน อะ โฮล)
Body and soul, while youre out of control
(บอดอิ แอ็นด โซล , ฮไวล ยัวร์ เอาท อ็อฝ ค็อนทโรล)
Now I know why you had to go
(เนา ไอ โน ฮไว ยู แฮ็ด ทู โก)
Well, I think we both know why it had to be so
(เว็ล , ไอ ธิงค วี โบธ โน ฮไว อิท แฮ็ด ทู บี โซ)

Ive been trying not to cry
(อิฝ บีน ทไรอิง น็อท ทู คไร)
When Im in the public eye
(ฮเว็น แอม อิน เดอะ พับลิค ไอ)
Stuck here with the shame
(ซทัค เฮียร วิฑ เดอะ เฌม)
And taking my share of the blame
(แอ็นด เทคอิง มาย แฌ อ็อฝ เดอะ บเลม)
While making sudden plans
(ฮไวล เมคอิง ซัดดน แพล็น)
That dont include you
(แดท ด้อนท์ อินคลูด ยู)

I get along, get along
(ไอ เก็ท อะลอง , เก็ท อะลอง)
Without you very well
(วิเฑาท ยู เฝริ เว็ล)
I get along very well
(ไอ เก็ท อะลอง เฝริ เว็ล)

Now I know youd much rather be
(เนา ไอ โน ยูต มัช ราฑเออะ บี)
With rock royalty instead of someone like me
(วิฑ ร็อค รอยแอ็ลทิ อินซเทด อ็อฝ ซัมวัน ไลค มี)
The big boys are back
(เดอะ บิก บอย แซร์ แบ็ค)

And we need them, you said
(แอ็นด วี นีด เฑ็ม , ยู เซ็ด)
Think it was something youd read
(ธิงค อิท วอส ซัมติง ยูต เร็ด)
And it stuck in your head
(แอ็นด ดิท ซทัค อิน ยุร เฮ็ด)

Even though I dont suppose
(อีเฝ็น โธ ไอ ด้อนท์ ซัพโพส)
Thats as far as it goes
(แด๊ท แอ็ส ฟา แอ็ส ซิท โกซ)
Youve go quite an appetite
(ยู๊ฟ โก คไวท แอน แอพพิไทท)
For being wronged and in the right
(ฟอ บีอิง ร็อง แอ็นด อิน เดอะ ไรท)
Well, from now on it wont affect me
(เว็ล , ฟร็อม เนา ออน หนิด ว็อนท แอ็ฟเฟคท มี)

I get along, get along
(ไอ เก็ท อะลอง , เก็ท อะลอง)
Without you very well
(วิเฑาท ยู เฝริ เว็ล)
I get along very well
(ไอ เก็ท อะลอง เฝริ เว็ล)

The morning after the night before
(เดอะ มอนิง อาฟเทอะ เดอะ ไนท บิโฟ)
Id been alerted to your lies
(อาย บีน อะเลิท ทู ยุร ไล)
I phoned you up, your calls were all diverted
(ไอ โฟน ยู อัพ , ยุร คอล เวอ ออล ไดเฝิท)
Took a long time to track you down
(ทุค กา ล็อง ไทม ทู ทแรค ยู เดาน)

Even then you were defiant
(อีเฝ็น เด็น ยู เวอ ดิไฟแอ็นท)
Its not what you think it is, you said
(อิทซ น็อท ฮว็อท ยู ธิงค อิท อีส , ยู เซ็ด)
And proceeded to deny it
(แอ็นด พโระซีด ทู ดิไน อิท)

So I lost my patience at last
(โซ ไอ ล็อซท มาย เพเฌ็นซ แอ็ท ลาซท)
And it happened so fast
(แอ็นด ดิท แฮพเพ็น โซ ฟัซท)
You belong in the past
(ยู บิลอง อิน เดอะ พาซท)

Ive been trying not to cry
(อิฝ บีน ทไรอิง น็อท ทู คไร)
When Im in the public eye
(ฮเว็น แอม อิน เดอะ พับลิค ไอ)
Stuck here with the shame
(ซทัค เฮียร วิฑ เดอะ เฌม)
And taking my share of the blame
(แอ็นด เทคอิง มาย แฌ อ็อฝ เดอะ บเลม)
While making sudden plans
(ฮไวล เมคอิง ซัดดน แพล็น)
That dont include you
(แดท ด้อนท์ อินคลูด ยู)

I get along, get along
(ไอ เก็ท อะลอง , เก็ท อะลอง)
Without you very well
(วิเฑาท ยู เฝริ เว็ล)
I get along very well
(ไอ เก็ท อะลอง เฝริ เว็ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Get Along คำอ่านไทย Pet Shop Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น