เนื้อเพลง One More Night คำอ่านไทย Phil Collins

One more night, one more night
(วัน โม ไนท , วัน โม ไนท)
I’ve been trying ooh so long to let you know
(อิฝ บีน ทไรอิง อู้ โซ ล็อง ทู เล็ท ยู โน)
Let you know how I feel
(เล็ท ยู โน เฮา ไอ ฟีล)
And if I stumble if I fall, just help me back
(แอ็นด อิฟ ฟาย แสตมเบิล อิฟ ฟาย ฟอล , จัซท เฮ็ลพ มี แบ็ค)
So I can make you see
(โซ ไอ แค็น เมค ยู ซี)

Please give me one more night, give me one more night
(พลีส กิฝ มี วัน โม ไนท , กิฝ มี วัน โม ไนท)
One more night cos I can’t wait forever
(วัน โม ไนท คอซ ซาย แค็นท เวท เฟาะเรฝเออะ)
Give me just one more night, oh just one more night
(กิฝ มี จัซท วัน โม ไนท , โอ จัซท วัน โม ไนท)
Oh one more night cos I can’t wait forever
(โอ วัน โม ไนท คอซ ซาย แค็นท เวท เฟาะเรฝเออะ)

I’ve been sitting here so long
(อิฝ บีน ซีททิง เฮียร โซ ล็อง)
Wasting time, just staring at the phone
(เวซทิง ไทม , จัซท ซแทริง แอ็ท เดอะ โฟน)
And I was wondering should I call you
(แอ็นด ดาย วอส วันเดอะริง ฌูด ดาย คอล ยู)
Then I thought maybe you’re not alone
(เด็น นาย ธอท เมบี ยัวร์ น็อท อะโลน)

Please give me one more night, give me just one more night
(พลีส กิฝ มี วัน โม ไนท , กิฝ มี จัซท วัน โม ไนท)
Oh one more night, cos I can’t wait forever
(โอ วัน โม ไนท , คอซ ซาย แค็นท เวท เฟาะเรฝเออะ)
Please give me one more night, ooh just one more night
(พลีส กิฝ มี วัน โม ไนท , อู้ จัซท วัน โม ไนท)
Oh one more night, cos I can’t wait forever
(โอ วัน โม ไนท , คอซ ซาย แค็นท เวท เฟาะเรฝเออะ)
Give me one more night, give me just one more night
(กิฝ มี วัน โม ไนท , กิฝ มี จัซท วัน โม ไนท)
Ooh one more night, cos I can’t wait forever
(อู้ วัน โม ไนท , คอซ ซาย แค็นท เวท เฟาะเรฝเออะ)

Like a river to the sea
(ไลค เก รีฝเออะ ทู เดอะ ซี)
I will always be with you
(ไอ วิล ออลเว บี วิฑ ยู)
And if you sail away
(แอ็นด อิฟ ยู เซล อะเว)
I will follow you
(ไอ วิล ฟอลโล ยู)

Give me one more night, give me just one more night
(กิฝ มี วัน โม ไนท , กิฝ มี จัซท วัน โม ไนท)
Oh one more night, cos I can’t wait forever
(โอ วัน โม ไนท , คอซ ซาย แค็นท เวท เฟาะเรฝเออะ)
I know there’ll never be a time you’ll ever feel the same
(ไอ โน เดอะเรล เนฝเออะ บี อะ ไทม โยว เอฝเออะ ฟีล เดอะ เซม)
And I know it’s only words
(แอ็นด ดาย โน อิทซ โอ๊นลี่ เวิด)
But if you change your mind you know that I’ll be here
(บัท อิฟ ยู เชนจ ยุร ไมนด ยู โน แดท อิล บี เฮียร)
And maybe we both can learn
(แอ็นด เมบี วี โบธ แค็น เลิน)

Give me just one more night, give me just one more night
(กิฝ มี จัซท วัน โม ไนท , กิฝ มี จัซท วัน โม ไนท)
Ooh one more night, cos I can’t wait forever
(อู้ วัน โม ไนท , คอซ ซาย แค็นท เวท เฟาะเรฝเออะ)
Give me just one more night, give me just one more night
(กิฝ มี จัซท วัน โม ไนท , กิฝ มี จัซท วัน โม ไนท)
Ooh one more night, cos I can’t wait forever
(อู้ วัน โม ไนท , คอซ ซาย แค็นท เวท เฟาะเรฝเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One More Night คำอ่านไทย Phil Collins

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น