เนื้อเพลง Over You คำอ่านไทย Daughtry

Now that it’s all said and done,
(เนา แดท อิทซ ซอร์ เซ็ด แอ็นด ดัน ,)
I can’t believe you were the one
(ไอ แค็นท บิลีฝ ยู เวอ ดิ วัน)
To build me up and tear me down,
(ทู บิลด มี อัพ แอ็นด เทีย มี เดาน ,)
Like an old abandoned house.
(ไลค แอน โอลด อะแบนดัน เฮาซ)
What you said when you left
(ฮว็อท ยู เซ็ด ฮเว็น ยู เล็ฟท)
Just left me cold and out of breath.
(จัซท เล็ฟท มี โคลด แอ็นด เอาท อ็อฝ บเร็ธ)
I fell too far, was in way too deep.
(ไอ เฟ็ล ทู ฟา , วอส ซิน เว ทู ดีพ)
Guess I let you get the best of me.
(เก็ซ ซาย เล็ท ยู เก็ท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)

Well, I never saw it coming.
(เว็ล , ไอ เนฝเออะ ซอ อิท คัมอิง)
I should’ve started running
(ไอ ชูดดิฝ ซทาท รันนิง)
A long, long time ago.
(อะ ล็อง , ล็อง ไทม อะโก)
And I never thought I’d doubt you,
(แอ็นด ดาย เนฝเออะ ธอท อาย เดาท ยู ,)
I’m better off without you
(แอม เบทเทอะ ออฟฟ วิเฑาท ยู)
More than you, more than you know.
(โม แฑ็น ยู , โม แฑ็น ยู โน)
I’m slowly getting closure.
(แอม ซโลลิ เกดดดิ้ง คโลเฉอะ)
I guess it’s really over.
(ไอ เก็ซ อิทซ ริแอ็ลลิ โอเฝอะ)
I’m finally getting better.
(แอม ไฟแน็ลลิ เกดดดิ้ง เบทเทอะ)
And now I’m picking up the pieces.
(แอ็นด เนา แอม พีคคิงส อัพ เดอะ พีซ)
I’m spending all of these years
(แอม ซเพ็นดิง ออล อ็อฝ ฑิส เยีย)
Putting my heart back together.
(พูทดิง มาย ฮาท แบ็ค ทุเกฑเออะ)
‘Cause the day I thought I’d never get through,
(คอส เดอะ เด ไอ ธอท อาย เนฝเออะ เก็ท ธรู ,)
I got over you.
(ไอ ก็อท โอเฝอะ ยู)

You took a hammer to these walls,
(ยู ทุค กา แฮมเมอะ ทู ฑิส วอล ,)
Dragged the memories down the hall,
(แดรงชฺ เดอะ เมรโมรี เดาน เดอะ ฮอล ,)
Packed your bags and walked away.
(แพ็ค ยุร แบ็ก แซน วอค อะเว)
There was nothing I could say.
(แดร์ วอส นัธอิง ไอ คูด เซ)
And when you slammed the front door shut,
(แอ็นด ฮเว็น ยู สแลมทฺ เดอะ ฟรันท โด ฌัท ,)
A lot of others opened up,
(อะ ล็อท อ็อฝ อัฑเออะ โอเพ็น อัพ ,)
So did my eyes so I could see
(โซ ดิด มาย ไอ โซ ไอ คูด ซี)
That you never were the best for me.
(แดท ยู เนฝเออะ เวอ เดอะ เบ็ซท ฟอ มี)

Well, I never saw it coming.
(เว็ล , ไอ เนฝเออะ ซอ อิท คัมอิง)
I should’ve started running
(ไอ ชูดดิฝ ซทาท รันนิง)
A long, long time ago.
(อะ ล็อง , ล็อง ไทม อะโก)
And I never thought I’d doubt you,
(แอ็นด ดาย เนฝเออะ ธอท อาย เดาท ยู ,)
I’m better off without you
(แอม เบทเทอะ ออฟฟ วิเฑาท ยู)
More than you, more than you know.
(โม แฑ็น ยู , โม แฑ็น ยู โน)
I’m slowly getting closure.
(แอม ซโลลิ เกดดดิ้ง คโลเฉอะ)
I guess it’s really over.
(ไอ เก็ซ อิทซ ริแอ็ลลิ โอเฝอะ)
I’m finally getting better.
(แอม ไฟแน็ลลิ เกดดดิ้ง เบทเทอะ)
And now I’m picking up the pieces.
(แอ็นด เนา แอม พีคคิงส อัพ เดอะ พีซ)
I’m spending all of these years
(แอม ซเพ็นดิง ออล อ็อฝ ฑิส เยีย)
Putting my heart back together.
(พูทดิง มาย ฮาท แบ็ค ทุเกฑเออะ)
‘Cause the day I thought I’d never get through,
(คอส เดอะ เด ไอ ธอท อาย เนฝเออะ เก็ท ธรู ,)
I got over you.
(ไอ ก็อท โอเฝอะ ยู)

Well, I never saw it coming.
(เว็ล , ไอ เนฝเออะ ซอ อิท คัมอิง)
I should’ve started running
(ไอ ชูดดิฝ ซทาท รันนิง)
A long, long time ago.
(อะ ล็อง , ล็อง ไทม อะโก)
And I never thought I’d doubt you,
(แอ็นด ดาย เนฝเออะ ธอท อาย เดาท ยู ,)
I’m better off without you
(แอม เบทเทอะ ออฟฟ วิเฑาท ยู)
More than you, more than you know.
(โม แฑ็น ยู , โม แฑ็น ยู โน)

Well, I never saw it coming.
(เว็ล , ไอ เนฝเออะ ซอ อิท คัมอิง)
I should’ve started running
(ไอ ชูดดิฝ ซทาท รันนิง)
A long, long time ago.
(อะ ล็อง , ล็อง ไทม อะโก)
And I never thought I’d doubt you,
(แอ็นด ดาย เนฝเออะ ธอท อาย เดาท ยู ,)
I’m better off without you
(แอม เบทเทอะ ออฟฟ วิเฑาท ยู)
More than you, more than you know.
(โม แฑ็น ยู , โม แฑ็น ยู โน)
I’m slowly getting closure.
(แอม ซโลลิ เกดดดิ้ง คโลเฉอะ)
I guess it’s really over.
(ไอ เก็ซ อิทซ ริแอ็ลลิ โอเฝอะ)
I’m finally getting better.
(แอม ไฟแน็ลลิ เกดดดิ้ง เบทเทอะ)
And now I’m picking up the pieces.
(แอ็นด เนา แอม พีคคิงส อัพ เดอะ พีซ)
I’m spending all of these years
(แอม ซเพ็นดิง ออล อ็อฝ ฑิส เยีย)
Putting my heart back together.
(พูทดิง มาย ฮาท แบ็ค ทุเกฑเออะ)
Well I’m putting my heart back together,
(เว็ล แอม พูทดิง มาย ฮาท แบ็ค ทุเกฑเออะ ,)
‘Cause I got over you.
(คอส ไอ ก็อท โอเฝอะ ยู)
Well I got over you.
(เว็ล ไอ ก็อท โอเฝอะ ยู)
I got over you.
(ไอ ก็อท โอเฝอะ ยู)
‘Cause the day I thought I’d never get through,
(คอส เดอะ เด ไอ ธอท อาย เนฝเออะ เก็ท ธรู ,)
I got over you.
(ไอ ก็อท โอเฝอะ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Over You คำอ่านไทย Daughtry

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น